Leidinggeven aan (eigenwijze) Professionals (LAP)

 • Ellen de Rooij
  Functie: contactpersoon
  telefoon: 071 - 369 04 19
  e-mail: e.derooij@debaak.nl

  Na 14 jaar in de horeca te hebben gewerkt, als receptioniste in diverse hotels, werk ik sinds april 2007 bij de Baak. Als programma-assistent ondersteun ik diverse In-Company programma's. Ook ondersteun ik het open programma Leiderschap, Reflectie & Ontwikkeling. Beide doe ik met veel plezier!
 • Natasja Kol
  Functie: contactpersoon (organisatorisch)
  telefoon: 071 - 369 01 89
  e-mail: n.kol@debaak.nl

  Na de HAVO heb ik 1 jaar de opleiding HBO Culturele en Maatschappelijke Vorming gevolgd, vervolgens de opleiding directiesecretaresse bij Schoevers.
 • Desiree de Graaff
  Functie: programmamaker/trainer
  Waarom ik doe wat ik doe is omdat ik ooit zelf op het juiste moment een cursus deed waar ik zowel praktisch als verdiepend, tools kreeg, waardoor mijn leven vele malen moeitelozer werd. En dat gun ik meer mensen. NB: een aantal van die tools zit ook in de Leidinggeven aan (eigenwijze) Professionals... Wat ik doe is het aanbieden van een inhoudelijk spoor (theorie, inhoudelijk kader, wat maakt het werken met professionals bijzonder?) dat parallel loopt aan een persoonlijk spoor (leiderschap, persoonlijke effectiviteit, reactief vs pro-actief je rol pakken) en het werken met organisatie-cases opdat het geleerde direct bruikbaar is in je werkpraktijk. Hoe ik dat doe is door het hoofd (klopt ‘t) te verbinden aan het hart (deugt ‘t) en te bekijken hoe je zaken praktisch en behapbaar kunt maken (werkt ‘t).
 • Eline Peeters-Koops
  Functie: programmamaker/trainer
  'Leidinggeven aan professionals? Niet doen!' Dit schrijft Mathieu Weggeman. Een mooie trigger die stemt tot nadenken. In mijn ogen is dit een dilemma waar de meeste deelnemers aan de LAP tegenaan lopen. Als ik niet mag leidinggeven, wat dan wel? En is er ook een 'en-en'? Ik begeleid mensen met dit soort vragen. En de driehoek van communicatie, persoonlijke effectiviteit en leiderschap (aan jezelf en anderen) is hiervoor mijn werkgebied. Verder werk ik veel met organisaties en teams, en hoewel ik ook wel in de verleiding kom om direct oplossingen aan te dragen, kom ik steeds weer tot de conclusie dat dit weinig effectief is. Niet voor mij en niet voor de mensen met wie ik werk of met wie ik leef. Outputsturing blijkt telkens weer de juiste dingen teweeg te brengen. Dit is ook de reden dat outputsturing een belangrijk onderdeel vormt van de LAP.
 • Mariske Vreugdenhil
  Functie: programmamaker/trainer
  In organisaties staan regels en systemen die structuur bieden, regelmatig op gespannen voet met de ruimte voor creativiteit en (los)laten welke nodig zijn om te vernieuwen of talenten te ontwikkelen. Ik ben gefascineerd door dit spanningsveld en help leidinggevenden om manieren te vinden om met deze spanning om te gaan en het ten goede te kunnen veranderen. Ik vind het belangrijk om een context te creëren waarin mensen vanuit hun drive en met trots hun werk doen. Zodanig dat het beschikbare vakmanschap ten goede komt aan de klanten, patiënten, leerlingen of burgers voor wie ze werken. Ik benut mijn ervaring als mediator en juriste zodat diversiteit, verschil en conflict ingang bieden tot persoonlijke, relationele en organisatieontwikkeling.

  Sinds 2003 werk ik zelfstandig trainer/coach en mediator. Samen met Bos in Bedrijf ontwikkel ik speurtochten op het gebied van leiderschap en teamontwikkeling. Ik ben bestuurder bij de Stichting Zorg en Participatie.
 • Joop van den Beuken
  Functie: programmamaker/trainer
  Ik begeleid mensen, teams en organisaties met vragen over het aansturen van hun professionals in relatie tot 'verandering en gedrag'. Leidinggeven (aan eigen-zinnige professionals) is niet iets wat zich in isolement afspeelt. Bij het aansturen heb je zowel te maken met de ‘R’ van resultaten als de ‘R’ van relatie en gedrag. Vragen en ervaringen die gaan over afstemmen op eigen gedrag (waaronder onzekerheden, beïnvloedingsmogelijkheden, vertrouwen, moed, zichtbaarheid) en dat van anderen en aansturen (over autoriteit, duidelijkheid, richting geven, verbinden en samen-werken). Kortom, vragen over gewenste andere ervaringen, over 'anders dan meer van 't zelfde' en 'anders en meer van jouzelf'. Naast mijn werk als programmamaker leid ik ook het Maastrichtse HBD bureau 'Scil For Your Skills'. Ik publiceerde eerder een aantal boeken en artikelen in relatie tot mijn werk, ''Acties die coachen tot een succes maken; voorbereiden op coachen in vijf stappen'' en "Coachen: it takes 2 to tango; een afstemmingsmethode.
 • Walter Berghoef
  Functie: programmamaker/trainer
  Ik heb een eigenwijze aanpak ontwikkeld die ik bundel in het woord hartwerken. Hierin werk ik aan individuele, team en organisatie vraagstukken waarbij ik het individuele, het onderlinge en het collectieve gesprek centraal stel. Welke ruimte geven we onszelf en elkaar om uiting te geven aan wie wij zijn, wat onze rol is, aan wat wij te bieden hebben en wat de buitenwereld van ons verwacht? Het leidinggeven aan professionals vraagt om moed om vooral dichtbij jezelf te blijven, wie jij bent, welke rol jij inneemt en hoe jij omgaat met die diversiteit van mensen om je heen. Dus zal ik met je stilstaan bij jouw eigenheid, bij de moed om zelf steeds weer de gesprekken aan te gaan en de gesprekken van anderen te leiden. Met veel plezier leid ik sinds 2004 Leidinggeven aan Professionals en ik leer iedere keer weer van wat het vraagt om leiding te geven aan mensen die hun werk belangrijk vinden. Ik werk als zelfstandige, in de HartWerken Groep en gelieerd met de Baak.
 • Mathieu Weggeman
  Functie: programmamaker/trainer
  Prof.dr.ir. M.C.D.P. Weggeman is hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de Faculteit Technologie Management van de Technische Universiteit Eindhoven (www.tue.nl). Daarnaast is hij Chef Innovatie bij de Baak Managementcentrum VNO-NCW (www.debaak.nl), strategic associate van Squarewise (www.squarewise.com) en voert hij een eigen praktijk als bestuursadviseur (dachthetwel@planet.nl). Mathieu Weggeman is fellow van ECIS – het Eindhoven Center of Innovation Studies – en is lid van de vakgroep Organisation Science and Marketing die als focus voor haar onderzoek heeft gekozen voor het begrijpen en verklaren van innovatieprocessen in technologie- en kennisintensieve organisaties. In de tijd dat hij werkte voor de Raad van Bestuur van Philips, leerde hij het adviesvak ondermeer van meesters als C.K. Prahalad en Sumantra Ghoshal. In zijn adviespraktijk houdt Weggeman zich onder meer bezig met het ontwerpen van de inrichting en besturing van kennisintensieve organisaties, het faciliteren van een innovatie- en kennisvriendelijke cultuur en het stimuleren van de esthetiek van werkprocessen.
  Omschrijving Profiel Duur Investering