Leidinggeven en Samenwerken met de Ondernemingsraad (LSOR)

 • Jeroen Persoons
  Functie: Programmamaker/Trainer
  Sinds 2014 ben ik werkzaam bij de Baak Business Academy als programmamaker en trainer, Mijn focus ligt op de professionele ontwikkeling van de mens in zijn team en organisatie. Wat komt een medewerker elke dag tegen en wat heeft hij of zij hierin te leren en te brengen zijn vragen die me boeien en bezig houden in mijn vak. Met onze programma's bied ik voor professionals de begeleiding en ontwikkeling die ze nodig hebben op het gebied van HR en Finance. De professionele groei van de deelnemer in het programma start direct en is tegelijkertijd zo opgebouwd dat er altijd focus is op morgen in de praktijk. Het bouwt voort op wat de deelnemer al weet en zorgt voor de verdieping en verwondering die een professional van deze tijd nodig heeft.
 • Wim van der Spek
  Functie: programmamaker/trainer
  staat er om bekend mensen in beweging te krijgen. Veelal via het kanaal van de medezeggenschap. Hij doet dit ondertussen ruim 30 jaar. Hij heeft dit verwezenlijkt door via scholingsinstituten te werken, een organisatie adviesbureau, de Baak en sinds 12 jaar als zelfstandig ondernemer. Daar waar medewerkers in beweging zijn, moet de onderneming meebewegen en andersom. Medezeggenschap doe je samen. Investeren in de relatie, elkaar verder helpen om de onderneming goed te laten functioneren, is een investering die de moeite waard is.
 • drs. Herman Ilgen
  Functie: programmamaker/trainer
  25 jaar actief als onderhandelaar en conflictbemiddelaar. Hij heeft Cao’s gemoderniseerd, arbeidsvoorwaarden geharmoniseerd, fusies, overnames en reorganisaties begeleid. Gewerkt bij Rijksoverheid, Algemene Werkgevers Vereniging Nederland en als HR Directeur en statutair bestuurder bij Gist-brocades. Vanaf 1997 zelfstandig als onderhandelaar, mediator, adviseur en trainer. Sinds mei 2011 managing partner bij expertisecentrum Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse (INSA) te Rotterdam. Hij werkt met individuen en teams, waaronder directies, managementteams en ondernemingsraden. In 2010 is zijn boek ‘Onderhandelen, ontwikkel jouw persoonlijke effectiviteit’ verschenen (Pearson Amsterdam). Zijn focus is regievoering: het leiden van het proces op een wijze die partijen accepteren en die alle relevante dimensies integreert om effectief en efficiënt tot een goed resultaat te komen. De psychologie van onderhandelingen en conflictsituaties is wat hem fascineert. Hij heeft zich verdiept in het verband tussen non-verbale communicatie en onbewuste gedrags- en interactiepatronen. Deze kennis biedt nieuwe mogelijkheden voor een effectieve sturing en begeleiding van processen, ook op het gebied van arbeidsverhoudingen. Hij verzorgt verdiepingstrainingen voor mediators (NMI), advocaten (NOVA), HR managers en diverse andere soorten professionals.
 • Monique Koen
  Functie: contactpersoon
  telefoon: 071 - 369 06 26
  e-mail: m.koen@debaak.nl

  Werkzaam bij de Baak sinds 2006 als programma-assistent van o.a.: - Talent Ontwikkelings Programma (TOP) - Diverse projecten
  Omschrijving Profiel Duur Investering