Leidinggeven aan (eigenwijze) Professionals (LAP)

Ruimte geven en sturen op output

Leidinggeven aan professionals vraagt om beheersing van een subtiel spel van geven en nemen. Jij bent de baas, maar jouw professionals weten het vaak net zo goed en soms zelfs beter. Hoe ga jij daarmee om? Hoe stuur en stimuleer je een groep van dergelijke autonome kenniswerkers c.q. (eigen)wijze professionals? 

In de training krijg je inzichten en praktische handvatten rondom vragen als: Hoe stuur ik zelfsturende mensen aan? Hoe ga ik om met controleren versus vrij laten? Hoe laat ik ruimte voor creativiteit van de professionals zonder versnippering?  Hoe ga ik om met de groepsdynamiek in mijn team? Welke sterktes en zwaktes bepalen mijn leiderschap? Hoe vergroot ik mijn zichtbaarheid en gemak in leidinggeven?

Opzet programma en begeleiding
Leidinggeven aan (eigen)wijze professionals is een actief, ervaringsgericht programma, waarin theorie meteen in praktijk wordt gebracht. Het bestaat uit twee modules (2 x 3 dagen) met een tussenliggende periode van ongeveer 4 weken. De begeleiding in dit programma is intens en afwisselend: een programmamaker begeleid het gehele leertraject, daarnaast worden op specifieke onderdelen co-trainers, spelbegeleiders en inhoudelijke experts ingezet.  De training biedt je vanuit verschillende invalshoeken - simulatiegame, oefenen met acteurs, sport/kunst, hoorcollege -  een trainings-setting waarin je theorie en vaardigheid in het leidinggeven aan professionals kunt opdoen.

Intake
Voorafgaand aan het programma vindt een telefonische intake plaats om de leerbehoefte af te stemmen en het leerproces al te starten. De training is sterk gebaseerd op de ervaring en casuïstiek die jij als deelnemer meeneemt. Mocht uit je intake blijken dat de LAP niet aansluit bij jouw ervaring en/of leerdoel (zie verder bij Deelnemersprofiel), dan zullen we je een passend alternatief aanraden uit het Baak aanbod.

Module 1 Ik als leidinggevende
• Leidinggeven aan professionals - wat is dat? (theoretisch kader)
• Feedback en leerdoelen  - hoe doe jij het? (persoonlijk kader)
• Outputsturing en het oefenen van outputgesprekken, in rollenspel met acteurs
• Intervisie: met andere deelnemers kijken naar actuele issues / situaties uit je werkpraktijk 
• Creatieve blik: vanuit de creatieve rechterhersenhelft een nieuwe kijk op jouw kracht als leider
• Persoonlijke Strategie. Waar ga en sta jij voor als en hoe geef je dat vorm in jouw team?

Module 2 Ik en mijn team van professionals
• 'Leiding geven aan professionals: niet doen!' Lezing door Hoogleraar Mathieu Weggeman. Thema's: Wat zijn professionals? Hoe spreek je hen aan op talent? Hoe creëer je een collectieve ambitie? Hoe breng je flow in je team?
• Inspiratie: hoe inspireer jij als leidinggevende en hoe blijf jij geïnspireerd?
• Managementgame als leidinggevende: in een game ga je de hele dag een team van eigenwijze professionals aansturen. On the spot, onder tijdsdruk. Van praktische keuzes tot ethische dilemma's. Hoe doe jij dat? Begeleiding door Salsaparilla gamebegeleider en acteurs.
• Groepsdynamiek en teamontwikkeling. Welke ontwikkeling maakt je groep door? Wat zijn the do's en don'ts voor jou als leider?
• Persoonlijk actieplan. Wat ga je nu doen? Hoe hou je het geleerde vast en wie of wat heb je daarbij nodig?

Deelnemers ontvangen de volgende twee boeken: Leidinggeven zonder Bevelen (auteur: Filip Vandendriessche), Leidinggeven aan Professionals, Niet doen! (auteur: Mathieu Weggeman).

Deelnemersprofiel
o Je geeft minimaal 1 tot meerdere jaren direct leiding aan een groep professionals. Dit kan zijn in een lijnorganisatie of een projectorganisatie.
o Je collega’s zijn net als jij hoog opgeleid, beschikken over hoogwaardige kennis en ervaring en verrichten bijna geen routinematig werk.
o Je kunt actuele casuistiek inbrengen en bent bereid tot zelfreflectie en feedback op je handelen.
o De deelnemers die jou zijn voorgegaan in deze training komen uit allerlei branches, verschillende soorten leidinggevende functies, leeftijden gemiddeld tussen de 30-45 jaar.

De training Leidinggeven aan (eigenwijze) Professionals wordt tien keer per jaar aangeboden. Op onze website noemen we de data van de eerstkomende edities. Heb je interesse in andere startdata, neem dan gerust contact met ons op (0343-556369 of stuur een e-mail naar advies@debaak.nl).

  Omschrijving Profiel Duur Investering