Leidinggeven aan (eigenwijze) Professionals (LAP)

Ruimte geven en sturen op output

Leidinggeven aan professionals vraagt om beheersing van een subtiel spel van geven en nemen. Jij bent de baas, maar jouw professionals weten het vaak net zo goed en soms zelfs beter. Hoe ga jij daarmee om? Hoe stuur en stimuleer je een groep van dergelijke autonome kenniswerkers c.q. (eigen)wijze professionals? 

In de training krijg je inzichten en praktische handvatten rondom vragen als: Hoe stuur ik zelfsturende, hoogopgeleide mensen aan? Hoe ga ik om met controleren versus vrij laten? Hoe laat ik ruimte voor creativiteit van de professionals zonder versnippering?  Hoe ga ik om met de groepsdynamiek in mijn team? Welke sterktes en zwaktes bepalen mijn leiderschap? Hoe vergroot ik mijn zichtbaarheid en gemak in leidinggeven?

Opzet programma en begeleiding
Leidinggeven aan (eigen)wijze professionals is een actief, ervaringsgericht programma, waarin theorie meteen in praktijk wordt gebracht. Het bestaat uit twee modules (2 x 3 dagen) met een tussenliggende periode van ongeveer 4 weken. De begeleiding in dit programma is intens en afwisselend: een programmamaker begeleid het gehele leertraject (live en online), daarnaast worden op specifieke onderdelen co-trainers, spelbegeleiders en inhoudelijke experts ingezet.  De training biedt je vanuit verschillende invalshoeken - simulatiegame, oefenen met acteurs, sport/kunst, hoorcollege -  een trainings-setting waarin je theorie en vaardigheid in het leidinggeven aan professionals kunt opdoen.

Intake
Voorafgaand aan het programma vindt een telefonische intake plaats om de leerbehoefte af te stemmen en het leerproces al te starten. De training is sterk gebaseerd op de ervaring en casuïstiek die jij als deelnemer meeneemt. Mocht uit je intake blijken dat de LAP niet aansluit bij jouw ervaring en/of leerdoel (zie verder bij Deelnemersprofiel), dan zullen we je een passend alternatief aanraden uit het Baak aanbod.

Module 1 Ik als leidinggevende
• Leidinggeven aan professionals - wat is dat? (theoretisch kader)
• Feedback en leerdoelen  - hoe doe jij het? (persoonlijk kader)
• Outputsturing en het oefenen van outputgesprekken, in rollenspel met acteurs
• Intervisie: met andere deelnemers kijken naar actuele issues / situaties uit je werkpraktijk 
• Creatieve blik: vanuit de creatieve rechterhersenhelft een nieuwe kijk op jouw kracht als leider
• Persoonlijke Strategie. Waar ga en sta jij voor als en hoe geef je dat vorm in jouw team?

Module 2 Ik en mijn team van professionals
• 'Leiding geven aan professionals: niet doen!' Lezing door Hoogleraar Mathieu Weggeman. Thema's: Wat zijn professionals? Hoe spreek je hen aan op talent? Hoe creëer je een collectieve ambitie? Hoe breng je flow in je team?
• Inspiratie: hoe inspireer jij als leidinggevende en hoe blijf jij geïnspireerd?
• Managementgame als leidinggevende: in een game ga je de hele dag een team van eigenwijze professionals aansturen. On the spot, onder tijdsdruk. Van praktische keuzes tot ethische dilemma's. Hoe doe jij dat? Begeleiding door Salsaparilla gamebegeleider en acteurs.
• Groepsdynamiek en teamontwikkeling. Welke ontwikkeling maakt je groep door? Wat zijn the do's en don'ts voor jou als leider?
• Persoonlijk actieplan. Wat ga je nu doen? Hoe hou je het geleerde vast en wie of wat heb je daarbij nodig?


Deelnemersprofiel
o Je geeft minimaal 1 tot meerdere jaren direct leiding aan een groep professionals. Dit kan zijn in een lijnorganisatie of een projectorganisatie.
o Je collega’s zijn net als jij hoog opgeleid, beschikken over hoogwaardige kennis en ervaring en verrichten bijna geen routinematig werk.
o Je kunt actuele casuistiek inbrengen en bent bereid tot zelf-reflectie en feedback op je handelen.
o De deelnemers die jou zijn voorgegaan in deze training komen uit allerlei branches, verschillende soorten leidinggevende functies, leeftijden gemiddeld tussen de 30-45 jaar.

Of herken jij je hier in:
1. Heb jij ruime leidinggevende ervaring en spreekt het jou meer aan, om vanuit eigen praktijkcases een zelfsturend leertraject in te stappen, stap dan in de action learning leergang Leidinggeven met visie en impact.
2. Heb je minder dan 1 jaar leidinggevende ervaring en/of zijn jouw teamleden géén hoogopgeleide professionals, leer dan aansturen vanuit verschillende stijlen bij Management van Mensen.
3. Wil je leren hoe je zonder formele (machts)positie anderen kunt beïnvloeden en inspireren vanuit jouw talent als leider, kijk dan bij De Informele Leider.


LAP & Co
Je kunt de training uitbreiden met 3 (of meer) individuele coachingsgesprekken met een van de trainers van de leergang, of een coach uit het netwerk van de Baak. Zo kun je zaken dieper uitwerken en het geleerde beter verankeren. Geef je interesse hiervoor aan op het aanmeldingsformulier of bespreek dit met de trainers tijdens de leergang.

LAP Incompany
Voor verschillende specifieke branches, zoals de Zorg, Financiele Dienstverlening en Juridische branche, pasten wij dit programma aan op basis van de specifieke wensen van de organisatie en beroepsgroep. Uiteraard kunnen we dit programma ook op maat maken voor uw organisatie. Bel daarvoor onze incompanydesk op 071 - 36 90 400/401 of klik voor meer informatie op www.debaak.nl/maatwerk

  Omschrijving Profiel Duur Investering