Leiderschap, Reflectie en Ontwikkeling (LRO)Meinke Noordam | Dansgroep "Don't hit mama" | Zakelijk leider

 

Esther Engelen, Vastgoedadviseur bij De Alliantie

 

 

De opleiding heeft mij geholpen te reflecteren op wie ik in essentie ben en hoe zich dat manifesteert in gedrag. De opleiding heeft mij inzichten en praktische handvaten gegeven waarmee ik effectiever leiding kan geven. Het heeft mij geholpen om zaken vanuit nieuwe invalshoeken waar te nemen en effectiever te opereren in complexe situaties. De groepssamenstelling en dynamiek dragen in grote mate bij aan het succes. Een aanrader voor mensen die de reguliere management trainingen al gevolgd hebben.
Manuel Lo 

In de LRO komt er een zeer gevarieerd scala aan docenten voorbij die elk een bijzondere en andere blik geven op leiderschap. Ik vond het heel bijzonder om mee te maken hoe respectvol en integer er werd omgegaan met de persoonlijkheden van de cursisten, en hoe het iedereen duidelijk werd tijdens de cursus dat die persoonlijkheden ook het kapitaal vormen voor de ontwikkeling van elke deelnemer. Ik heb veel geleerd over mezelf door de docenten, de theorie die ze behandelden en vooral de oefening met acteurs of de non-verbale oefeningen. Vooral heb ik echter veel geleerd door de medecursisten die een spiegel bieden of juist een blik op een alternatief. De LRO biedt een omgeving waarin iedereen bij elkaar betrokken raakt.
Anoniem

Leiding geven, leiderschap is het meest effectief als je het vanuit je eigen persoonlijkheid en gevoel doet. Aangeleerde trucjes beklijven niet en maken je niet effectief.
Leo Koot

De opleiding is professioneel (wordt ook zo gegeven) en doet (in programma) wat het belooft. Het verrijkt je enorm. Niet alleen als werknemer (leidinggevende of niet) maar veel meer als mens en ik ben ervan overtuigd dat je vanuit een beter/bewuster mens-zijn ook een betere leidinggevende kunt zijn.
Lammie van der Tuuk

Deze opleiding heeft mij geleerd dat het soms productiever en effectiever is om een stap achteruit te doen. Dat het omgaan met weerstand, het niet bereid zijn tot veranderen niet alleen iets over die ander zegt, maar vooral iets over jezelf....en hoe effectief je bent.
Anneke de Haas

Het programma geeft geen richtlijnen of concrete adviezen. Je moet zelf echt aan de slag. Hierdoor en door de onderlinge uitwisseling met elkaar (deelnemers) heeft de leergang mij nieuwe energie en inspiratie gegeven om mijzelf te versterken in mijn werk.
Renate Fijn van Draat

Het programma heeft in alle opzichten een grote bijdrage geleverd aan mijn persoonlijke groei en ontwikkeling. Het heeft mij inzichten gegeven die bepalend zijn voor de verdere keuzes in mijn loopbaan, in 'a nutshell': een kwalitatief hoogwaardige opleiding, inspirerende en enthousiaste docenten en programmamaker/begeleider, opleiding legt verbinding  met de werkplek.
Marion Backers, Provincie Overijssel 

Een verrijking voor mijzelf en de relatie met mijn medewerkers en leidinggevende.
Lex van Rookhuizen, Gemeente Velsen

Inzicht in patronen, het leren van elkaar door mee te denken en mee te leven. Wat het mij heeft opgeleverd is een reflectie op een dieper niveau door me letterlijk een paar keer een paar dagen uit mijn gewone doen te halen. Vanaf een afstand en vanuit de rust kijken naar een aantal issues. Het is het rond en afmaken/aanvullen van een leerproces met diverse opleidingen die meer gaan over de harde kant van management (bedrijfskunde , MBA enz).
Anoniem

De opleiding laat je in sneltrein vaart kennis nemen van technieken en theorieën die in de lessen worden toegepast en geoefend.  Er is voldoende tijd om eigen situaties in de groep te bespreken, door middel van groepsgesprekken, intervisie, opstelling en spel.  Dit alles wordt voorafgegaan van het neerzetten van jouw ambitie, centrale vraag, normen en waarden en jouw drijfveren. Wie ben ben jij? Een avontuur die mij naar gebieden bracht waar ik nog niet geweest was!
Ron Lamain

De eerste module was confronterend, en daardoor de opening voor het leerproces dat volgde. Na jaren van vakinhoudelijke ontwikkeling, raakte LRO een heel andere snaar.
Jan Roelofsen

De opleiding LRO maakt je stapsgewijs nog meer bewust van je eigen kracht. Door het volgen van de opleiding weet ik nu meer waarom zaken vooraf wel of niet lukten, waardoor ik mijn kwaliteiten nog beter en gerichter op mijn omgeving kan inzetten.
Martijn van Straaten

Ik heb mij zelf beter leren kennen, de interactie met de ander en in een organisatie (systeem). Ook heb ik beter mijn krachten expliciet gemaakt en ben bezig dat in de praktijk te benutten. Doordat het lukt geeft dit veel energie in mijn team.  Tijdens module 4 vond ik de reflectie van hoe ik ben als leider heel leerzaam. Ik vond de avond sessie na diner, met zijn allen een film over leiderschap kijken heel nuttig en afwisselend. Ook de personal brand oefening gaf veel inzichten waar ik wat aan heb.
Anoniem

De training heeft mij geleerd om op verschillende manieren naar mijn omgeving en mijzelf te kijken. Ook inzicht gekregen in het sturen van processen binnen de organisatie.
Anoniem

De opleiding heeft me inzicht gegeven in mijn kwaliteiten als leider en een bevestiging van mijn kracht in die rol. Het heeft mij opgeleverd op te staan waar nodig en los te laten aan mijn medewerkers waar het kan, in mijn beleving is dat de basis van een goede manager.
Anoniem

Ik ben me nu pas echt bewust geworden dat mijn eigen persoon en mijn rol als leider onlosmakelijk verbonden zijn. Lijkt zo logisch, maar moet je kennelijk ervaren om het inhoud te kunnen geven. Ook heeft LRO me laten inzien hoe vormend hierin mijn jeugd is geweest en bepalend voor de kwaliteiten die ik nu als leider heb. Doorzettingsvermogen en moed om je eigen 'ik' in te zetten zijn essentieel om vol rendement uit de LRO te kunnen halen. Ik ervaar het als heel positief om dit te hebben gedaan. Daarnaast heb ik een heel warm gevoel bij de groep en de manier waarop LRO door de trainers is begeleid.
Paul Vos, Gemeente Eindhoven

De LRO geeft je inzicht in ontwikkelingen in jezelf, teams en de organisatie waar je werkt. Hierdoor begrijp je beter waar je zit en ziet wat er nodig is om de volgende stappen te zetten.
Sigrid Botermans-Heusdens

De opleiding heeft mij opgeleverd dat ik beter in mijn eigen kracht blijf staan. Ik ben een stabieler persoon geworden. Ook het integreren van kennis en gevoel is verbeterd. Ik kom dichter bij mijn gevoel en kan ook beter afstemmen op het gevoel van de ander.
Laura van Staaveren

Inzicht in de ander geeft inzicht in jezelf. Stoppen met doorgaan: neem eens de tijd om niet continu in een flow van de dag te geraken, maar neem de tijd om eens van een afstand naar de processen, mensen, teams te kijken. Als je je goed opent, zie je meer dan je denkt.
Bob Süsser

Ik wilde tools om mezelf te verbeteren, om te leren omgaan met de onwilligen, de lastigen, de solisten. Ik wilde weten hoe ik van inhoud naar managen kwam en daarbij hielp met name de toelichting op outputmanagement tijdens de LRO. Ik ben gaan experimenteren en heb mijn team daarin ook laten delen. Ik kreeg veel tools aangereikt en vele daarvan spelen nog dagelijks een rol. Ik heb met mijn team een andere manier van vergaderen ontwikkeld. Ik moest ‘het loslaten’ in de praktijk brengen zodat zij meer het werk deden. De open en soms confronterende lessen hebben mij veel opgeleverd. Soms verlies ik mezelf nog wel eens, maar dan kan ik mezelf nu vrij snel weer op goed spoor krijgen.
Marlèn Dane, Hoofd van de afdeling Europe Unie, Ministerie van Veiligheid en Justitie

Wat ik heb geleerd is dat ik inzicht heb gekregen hoe ik op anderen over kom en hoe ik veranderingen kan bewerkstelligen in een team.
Han Goei, Afdelingshoofd Servicemanagement, Rijkswaterstaat Data-ICT-Dienst

De cursus LRO heeft me laten inzien dat als je mensen wilt inspireren, motiveren en veranderen, je zelf juist het goede voorbeeld moet geven. Als je wilt dat een team zich ''kwetsbaar'' opstelt, zul je je eerst zelf ''kwetsbaar'' moeten opstellen. Het gaat om je persoonlijke kracht. De invloed hierbij van persoonlijke overtuigingen (van vroeger) is me weer erg duidelijk geworden.
Senta Modder

Module 1 in combinatie met het 'doen' waarbij ik in module 2 keihard in mijn eigen valkuil trapte. juist door in die valkuil te trappen op dat moment werd het heel erg voelbaar hoe dat mijn eigen ruimte en mogelijkheden beperkt. Dat was ergens pijnlijk maar ook goed. Het was prettig dat ik ben aangemoedigd om 'gewoon' even in verwarring te blijven. Dat heeft ook vertrouwen gegeven in een 'goede afloop' waardoor ik ook open ben blijven staan voor verandering (ik wil wel maar in de praktijk is het loslaten van jarenlang gebruikte strategieën niet makkelijk en ook best eng) en het durfde te doen. Er is iets groots in beweging gezet waar ik eigenlijk al lang naar verlangde (weer dichter bij mijzelf, mijn drijfveren komen). En met die beweging geef ik mezelf in mijn werk en prive veel meer speelruimte en ik merk dat het me ook helpt nog effectiever te opereren. Verder ben ik me op meerdere vlakken bewust geworden van mijn onbekwaamheid en bekwaamheid. Nu kan ik daar gericht mee aan de slag.
Meike Vos

LRO heeft mij enorm geholpen door inzicht te geven in mijn eigen waardoen, doelen en drijfveren. Ik weet weer wat ik wil en hoe. Dit geeft enorm veel rust en maakt mijn werken veel effectiever.
Nynke Talsma

De LRO heeft mij veel 'bagage' gegeven voor de toekomst. Zaken waar ik in het verleden moeilijk tegen aan keek zijn nu helder voor mij. Het is ook eenvoudiger geworden om bepaalde gebeurtenissen te accepteren zoals ze zijn. Het volgen van de LRO is qua tijd en geld zeker de investering waard.
Arnold van Maurik

Ik heb o.a. geleerd standvastiger en krachtiger te zijn, dat je niet de ander moet proberen te veranderen maar jezelf, zonder daarbij je authenticiteit en eigen waarden en normen geweld aan te doen.
Robin Kayser

De opleiding is voor mij van grote waarde geweest... Het heeft mij op het goede spoor gezet in mijn ontwikkeling van leidinggevende. Zonder de inspiratie, tips, technieken en handvatten die ik heb verzameld, zou er een grote kans zijn geweest dat ik binnen korte tijd een andere (niet-leidinggevende) positie zou hebben gezocht. De leergang heeft mij het gevoel gegeven dat ik niet alleen de techniek van het leidinggeven onder de knie zal krijgen maar dat ik mezelf ook op het punt van leiderschap goed aan het ontwikkelen ben. Dat daarvan sprake is wordt ook door mijn omgeving opgemerkt... Een extra stimulans om de weg die ik heb ingezet verder te volgen en verkennen. Er waren veel momenten die me aan het denken hebben gezet en veel momenten die me inspiratie hebben gegeven, mede dankzij de heel persoonlijke betrokkenheid van de programmamaker... Veel dank daarvoor.
Louis

De opleiding heeft me inzicht geboden in de veelzijdigheid van het leidinggeven, heeft me inzicht geboden in waar ik voor wil staan als leidinggevende en bovendien afgerekend met beelden die ik zelf had hoe je als leider zou moeten zijn. Authenticiteit, bij jezelf blijven geven daarom ook veel meer ruimte. Wat het me ook heeft opgeleverd is een super ervaring met een hele hechte groep; ik vind het een wonder dat binnen zo'n korte tijd een hele hechte groep is ontstaan. Dat was gewoon een warm bad. Elke keer kwam ik erachter dat ik onmogelijk kon vertellen wat ik allemaal had meegemaakt, dat is niet uit te drukken, dat moet je gewoon zelf ervaren.
Annie Zijlstra

Inzicht in wat ik wil met leiderschap, wat vind ik belangrijk, waar wil ik naartoe en wat past het beste bij mij. Dit kan ik nu beter onderbouwen. Het heeft mij aanvullend aan mijn intuïtie meer tools opgeleverd om de complexe praktijk te lijf te gaan.
Bertyl Lankhaar

LRO heeft mij geholpen automatismen in denken en handelen te benoemen en hier bewuster mee om te gaan. Soms is instinctief/intuïtief reageren goed, soms helpt het om eerst de situatie meer te beschouwen en te doordenken.
Koen Brakenhoff

 

  Omschrijving Profiel Duur Investering