Leiderschap voor Vrouwen (LVV)

Ontdekkingstocht naar eigen kracht en hoe die bewust in te zetten


De training Leiderschap voor Vrouwen (LVV) is bestemd voor vrouwelijke managers, leidinggevenden en professionals die hun specifieke talenten verder willen uitdiepen en aanscherpen. De vraag hoe je de ruimte en ondersteuning verwerft om je verder te ontwikkelen staat centraal. Je bent ouder dan 30 jaar en hebt de opleidingen met harde kennis achter de rug. Het is je ambitie om door te groeien naar een invloedrijkere positie.

Tijdens het programma Leiderschap voor Vrouwen breng je je talenten verder tot ontwikkeling. Hoe maak je bewust gebruik van je eigen kracht en kwaliteiten? Door te werken vanuit praktijksituaties en met simulaties wordt voorkomen dat alleen de vrouwelijke kant aan bod komt. Zowel de kansen als bedreigingen van vrouwelijk talent komen expliciet aan de orde. De training gaat zowel in op organisatorische, sociale, psychologische als persoonlijke aspecten van je leiderschapsrol.

Programmastructuur
Het programma start met een telefonische intake met de programmamaker. Verder bestaat de training uit 4 modules van 2 dagen, 2 intervisiebijeenkomsten en een dinersessie met inspirerende gasten. Je kunt de training uitbreiden met individuele coachingsgesprekken.

Modules
Module 1 Kwaliteiten in leiderschap (2 dagen)
·         Onderzoek naar jezelf in de rol van leider. Wat zijn je drijfveren om leider te willen zijn? Welke kwaliteiten breng je daarvoor mee?
·         Levensbiografie van jouw kwaliteiten.
·         Workshop Tangodansen: leiden versus volgen, controle versus loslaten, mannelijke versus vrouwelijke kwaliteiten.
 
Module 2 Profileren en positioneren (2 dagen)
·         Een fysieke benadering, afkomstig uit de dans- en theaterwereld.
·         Het gebruik van je stem, je houding, maar ook de ruimte die je letterlijk en figuurlijk inneemt.
·         Veel doen en ervaren staan centraal.
·         Via kleine oefeningen werk je toe naar een eindpresentatie.
·         Spelenderwijs oefen je met het uitbreiden van je repertoire.
 
Module 3 Macht en invloed (2 dagen)
·         Kijken naar de manieren van macht die mannen en vrouwen gebruiken.
·         Je onderzoekt welke bronnen van macht jij zelf gebruikt, en met welke je wordt geconfronteerd.
·         Welke patronen kenmerken jouw stijl, in de strijd om macht en invloed.
·         Je brengt eigen casuïstiek in en oefent met nieuw gedrag.
·         We werken in deze module ook met organisatieopstellingen.
 
Module 4 Dynamiek in organisaties (2 dagen)
·         Zicht op wat er speelt in het relationele krachtenveld van je organisatie.
·         Je leert op een systemische manier de relaties in jouw organisatie te definiëren en analyseren.
·         Je krijgt een andere kijk op het (politieke) krachtenveld.
·         En ontdekt nieuwe mogelijkheden om je invloed aan te wenden.

Topmanager als mentor

Uit onderzoek is gebleken dat een rolmodel een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van vrouwelijk toptalent. In de loop van de training zal je je daarom verbinden aan een vrouwelijke of mannelijke mentor, een topmanager uit het Nederlandse bedrijfsleven. In gesprek met je mentor, krijg je advies over je managementgedrag en manier van leidinggeven in concrete situaties op je werk.

Intervisie
Twee keer een collegiale bijeenkomst die de verbinding vormt tussen twee modules. De intervisiebijeenkomsten laten je gebruikmaken van elkaars ervaring, beleving en zienswijze. Met je vrouwelijke collega's bespreek je in kleine kring persoonlijke leiderschapsvragen. De gesprekken worden begeleid door geselecteerde coaches.

Dinersessie
Tussen module 3 en 4 zal een speciale netwerkbijeenkomst met diner plaatsvinden. Wij nodigen voor deze bijeenkomsten steeds een bijzondere gast uit; iemand die vanuit een bijzondere achtergrond of deskundigheid reflecteert op haar loopbaan, keuzes en dilemma's in leiderschap. Dit diner is open voor andere vrouwelijke leiders.

Coaching
Gedurende het programma vind er uitgebreide coaching met de programmamaker plaats. Verder kan je het programma optioneel uitbreiden met individuele coachingsgesprekken. Met een professionele coach werk je persoonlijke thema's dieper uit. Zo haal je meer uit Leiderschap voor Vrouwen en kun je het geleerde beter verankeren. Je kunt je hiervoor op je aanmeldingsformulier aanmelden, maar dit kan ook ook tijdens of na het programma. de Baak Coaching biedt meer informatie over coaching, de kosten, en draagt zorg voor de matching met een geschikte coach.

Locatie
Niet voor niets is gekozen om deze training te laten plaatsvinden op ons Landgoed de Horst te Driebergen. Deze locatie bevindt zich in een inspirerende en bosrijke omgeving. Naast een verstillend effect kan deze plek de zintuigen volop prikkelen en nodigt het uit tot exploring en sharing.

  Omschrijving Profiel Duur Investering