Leiden met Visie en IMPACT! (LVI)

Jouw case staat centraal
Binnen het leiderschapsprogramma LVI  staat een actuele case van jou centraal. Dat is de concrete ‘kapstok’ waaraan jij leert. Je bepaalt daarin jouw visie en (leer)doelen. Je leert de interventies die je in het programma meemaakt toe te passen in jouw case. Tegelijk onderzoek je jouw persoonlijk leiderschap binnen deze case. Je experimenteert met andere manieren van beïnvloeden en het betrekken van je mensen. Door inzicht in jouw krachtenveld, kan je een passender strategie kiezen, jezelf beter positioneren en op die manier een leider zijn die vanuit inzicht en eigenheid werkt.

Schematisch ziet dat er zo uit:

LVI

Leren binnen LVI
Aangezien we ervan uitgaan dat je een ervaren leider bent, zullen we je uitdagen zelf leiderschap te tonen. Met de andere deelnemers in je groep geef je sturing aan het leerproces. Je experimenteert in het hier en nu met jouw leiderschap en jouw leerdoelen. Je ontvangt continu feedback en feedforward van mededeelnemers en trainers op wat je doet of zegt en hoe jij overkomt. We werken vanuit en met een aantal modellen, zoals outputsturing. Het accent ligt op inzicht en actie, theorie is secundair. Het is een direct en pragmatisch programma.

Als jij meedoet, doet jouw organisatie ook mee!
 
Zoals aangegeven staat jouw case centraal. De stakeholders in jouw case worden direct betrokken binnen dit programma. Zo is er in de eerste module een stakeholder-diner (2e avond), waarbij je je stakeholder uitnodigt.  In de tweede module werken we direct met één van de teams van één van deelnemers. Je gaat niet naar huis met goede voornemens, maar hebt al dingen in gang gezet en mensen betrokken. Op die manier geeft het programma je wind in de rug. 

Opbouw programma 
• Focusgesprek (maximaal 1 uur)
Voorafgaand aan de training voer je een telefonisch focusgesprek met een van de trainers. Leidraad voor het gesprek  is het  aanscherpen van jouw case en jouw leerdoelen binnen die case. Jouw vragen omtrent jouw visie en impact staan centraal in het gesprek.. 
• Feedback
Voorafgaand aan module 1 van de LVI vraag je gerichte feedback aan stakeholders in jouw werkomgeving. Zodoende geef je je leerproces ook buiten de Baak richting en betrek je anderen direct bij jouw leren.

Module 1 (6 dagdelen)
• Visie: hoe sta ik in mijn organisatie
• Case: inzicht in het krachtenveld van jouw case- eigen beïnvloedingsmogelijkheden – stakeholderdiner – directe, onomkeerbare impact 
• Persoonlijke strategie: vanuit welke visie inspireer en motiveer ik mijn mensen?
• Inspirerend leiderschap: wat is mijn visie en hoe draag ik die impactvol uit?

Intervisie (1 dagdeel)
I in subgroepen intensief werken aan persoonlijke vragen en cases.
Begeleid door trainer.

Module 2 (6 dagdelen)
• Teamgericht leiderschap: wat is de kracht van mijn team en hoe kan ik deze stimuleren? Hoe creëer ik met mijn team een gezamenlijke en  gedragen visie en ambitie, hoe inspireer ik mijn mensen? 
• Persoonlijk leiderschap in jouw case: wat is mijn potentieel, wat staat mij te doen? Inzicht in eigen kracht en kansen. 
• Doelgerichte impact, bijsturen en betrekken. Het in beweging zetten van verandering, het doen van interventies in jouw krachtenveld.

  Omschrijving Profiel Duur Investering