Leiden met Visie en IMPACT! (LVI)

Jouw werkpraktijk staat centraal

Binnen de leiderschapstraining Leiden met Visie en Impact staat een actuele case uit jouw werk centraal. Deze case vormt de kapstok voor de training. De interventies die je in de training krijgt aangereikt zullen toepasbaar zijn in jouw case.

Ook besteden we aandacht aan persoonlijk leiderschap en wat je te doen hebt om je postitie te verstevigen. Je zal experimenteren met nieuwe manieren om draagvlak te creeren en invloed te hebben. Inzicht in het krachtenveld helpt je om een passende strategie kiezen en jezelf te positioneren.

Leren binnen Leiden met Visie en Impact

Aangezien je bekend bent met het leidinggeven, nodigen we je uit tijdens de training leiderschap te tonen. Met de andere deelnemers in je groep geef je sturing aan het leerproces. Je experimenteert in het hier en nu met je leiderschap en jouw leerdoelen. Er is veel ruimte voor feedback. Ook werken we met een aantal theoretische modellen, zoals outputsturing, Theory U, stakeholderanalyse en verschillende communicatiemodellen.

Als jij meedoet, doet jouw organisatie ook mee!

Zoals aangegeven staat jouw case centraal. De stakeholders in jouw case worden direct betrokken. Zo is er in de eerste module een stakeholder-diner (2e avond), waarbij je je stakeholder uitnodigt. In de tweede module werken we direct met een van de teams van de deelnemers.

Opbouw van de training

Voorafgaand:

  • Focusgesprek (maximaal 1 uur): Je voert een telefonisch focusgesprek met een van de trainers. De doelstelling voor het gesprek is het aanscherpen van je case en de leerdoelen die eruit voort komen.
  • Feedback: Je vraagt gerichte feedback aan stakeholders in jouw werkomgeving. Zodoende geef je je leerproces richting en betrek je anderen direct bij het leren.

Module 1 (6 dagdelen):

  • Visie: hoe sta jij in jouw organisatie.
  • Case: inzicht in het krachtenveld van jouw case, eigen beïnvloedingsmogelijkheden, stakeholderdiner
  • Persoonlijke strategie: vanuit welke visie inspireer en motiveer je anderen.
  • Inspirerend leiderschap: wat is jouw visie en hoe draag je die impactvol uit.

Intervisie (1 dagdeel): in een subgroep werk je intensief aan persoonlijke vragen en cases onder begeleiding van de trainer.

Module 2 (6 dagdelen):

  • Teamgericht leiderschap: wat is de kracht van jouw team en hoe kan je teamleden stimuleren. Hoe creeer je met een team een gezamenlijke en gedragen visie en ambitie. Live team.
  • Persoonlijk leiderschap: wat is je potentieel, wat staat je te doen. Inzicht in eigen kracht en kansen.
  • Doelgerichte impact: bijsturen en betrekken. Het in beweging zetten van verandering, het doen van effectieve interventies in jouw krachtenveld.
  Omschrijving Profiel Duur Investering