Leergang Coaching Basics

De effectiviteit van coaching en counseling wordt in hoge mate bepaald door (inter-)persoonlijke kwaliteiten. Daarom vormen de modules Effectief Functioneren en Effectief Communiceren in het eerste opleidingsjaar de solide basis van de opleidingen. Onder deskundige leiding vergroot u het inzicht in uw persoonlijke ontwikkeling.

Wie bij het Europees Instituut is opgeleid, beschikt over fundamentele kennis en vaardigheden uit verschillende vakgebieden.

De theorie en praktijk van de begeleidingsvormen zijn ontleend aan belangrijke psychologische en psychotherapeutische modellen uit de gangbare wetenschap. Het Instituut legt zich daarbij niet vast op één model, maar is eclectisch en kiest voor een pragmatische invalshoek: dat wat werkt. Het meest basale model is dat van Carl Rogers. Zijn theorie biedt de basis voor een attitude van begeleiders waarin respect, acceptatie en inlevingsvermogen de kern vormen.

Doel is uiteindelijk dat u een eigen methodiek ontwikkelt, die past bij uw eigen functioneren en levensvisie.


Resultaten
Met het diploma Coaching Basics functioneert u als ‘professional’ effectiever in uw werkomgeving en in uw privéleven. U kunt beter omgaan met uzelf, met anderen en met (lastige) situaties. U kent uw kwaliteiten, gedragingen, gedachten, gevoelens en eventuele weerstanden. U kunt omgaan met feedback, u beschikt over goede communicatieve vaardigheden en technieken en u heeft uw competenties verder ontwikkeld. Dit alles heeft grote meerwaarde voor organisaties in tal van sectoren zoals de zorg, het onderwijs en (zakelijke) dienstverlening.

  Omschrijving Profiel Duur Investering