Leergang Coaching Basics

De Leergang Coaching Basics bestaat uit een voorjaars- en een najaarsmodule (start februari en september).

In beide modules volg je:

- 6 collegedagen (deels facultatief) én een trainingsmodule bestaande uit 3 vrijdagen/zaterdagen plus een trainingsweekend.
of
- 6 collegedagen (deels facultatief) én een trainingsmodule bestaande uit 7 trainingsavonden plus een trainingsweekend

Daarnaast wordt als afsluiting van de module twee keer per jaar een inspiratiedag met workshops en/of gastcolleges georganiseerd.

Najaarsmodule EFFECTIEF COMMUNICEREN

Theorieblok (collegedagen): Psychologische hoofdstromen in coaching en counseling

 • Coaching, counseling en psychotherapie: achtergronden en ontwikkelingen
 • Psychoanalytische coaching en counseling
 • Gestaltcoaching en -counseling
 • Cliëntgerichte coaching en counseling
 • Cognitief-gedragsgerichte coaching en counseling
 • Systeembenaderingen in coaching en counseling
 • Gezamenlijk college

Theorieopdracht: het schrijven van 3 leerverslagen en 1 paper.

Praktijkblok (trainingen): Communicatietraining

 • Aspecten persoonsgerichte training.
 • Empathie, echtheid, acceptatie en respect in contact met anderen.
 • Verder ontwikkelen van communicatievaardigheden en interactiecompetenties.
 • Opbouwen gespreksklimaat van wederzijds vertrouwen.
 • Luisteren naar inhoudelijke en gevoelsmatige aspecten van een gesprek.
 • Blijk geven van aandacht en luisteren via (non)verbale technieken.
 • Inspelen op non-verbale communicatie en het verwoorden van gevoelens van de ander.
 • Stellen van open en neutrale vragen, doorvragen en samenvatten.
 • Geven en ontvangen van feedback en omgaan met confrontatie.
 • Professioneel omgaan met eigen emoties.
 • Verder ontwikkelen en benutten van (zelf) reflecterende competenties.

Afronding door middel van persoonlijke evaluatie met trainer (1-op-1).

Praktijkopdracht: 4 coachingsgesprekken, 360 gr. feedback
Intervisie: 4 uur in een groepje van 4/5 studenten.

Voorjaarsmodule EFFECTIEF FUNCTIONEREN

Theorieblok (collegedagen): Levensloop en identiteit

 • Professioneel hanteren van persoonlijke kernthema’s
 • Ontwikkelingsgericht coachen
 • Identiteitsontwikkeling en zelfsturing
 • Spirituele intelligentie in leven en werk / Mindfulness in leven en werk
 • Loopbaanontwikkeling en –begeleiding
 • Identiteit en context
 • Gezamenlijk college

Theorieopdracht: het schrijven van 3 leerverslagen en 1 paper.

Praktijkblok (trainingen): Persoonsgerichte training

 • Inzicht in eigen biografie en ontwikkeling.
 • Verkennen en verwoorden van eigen kwaliteiten, mogelijkheden, beperkingen, normen, waarden en verantwoordelijkheden.
 • Verkennen en verwoorden van eigen gedrag, gedachten, gevoelens, ervaringen, weerstanden en valkuilen.
 • Formulering persoonlijke leerdoelen.
 • Omgaan met feedback als stimulans tot bijstellen van eigen houding, zelfbeeld en functioneren.
 • Vergroten van zelfinzicht, zelfvertrouwen, zelfbeschikking en zelfsturend vermogen.
 • Verder ontwikkelen en benutten van (zelf) reflecterende competenties.

Afronding door middel van persoonlijke evaluatie met trainer (1-op-1).

Praktijkopdracht: schrijven biografie, 4 coachingsgesprekken.

Intervisie: 4 uur in een groepje van 4/5 studenten.
Studiebelasting: 8-10 uur per week (inclusief trainingen en colleges).

Afronding
Bij een voldoende beoordeling voor het theorie- en praktijkgedeelte ontvang je het diploma Coaching Basics.
Je kunt tevens een post-HBO erkenning van dit diploma aanvragen (tegen meerkosten). 

Uitgebreide informatie en startdata vind je op de website van dochteronderneming Europees Instituut.

  Omschrijving Profiel Duur Investering