deBaak.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten

Investeren in Meesterschap (IM)

Investeren in Meesterschap is een stevig persoonlijk ontwikkelingsprogramma voor enthousiaste en avontuurlijke 45plussers, waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan jouw levensloop en jouw loopbaan. Het biedt een intensieve herijking. Jij bepaalt opnieuw wat werkelijk belangrijk voor jou is en staat stil bij de vraag hoe jij de naaste toekomst vormgeeft op een manier die goed bij jou past.

Het programma vraagt actieve betrokkenheid en ieders leervraag geeft mede vorm aan het programma; het is maatwerk. De persoonlijk toegespitste opdrachten tussen de modules vergroten de overdracht naar werk- en privéleven. Jij verzilvert de afspraken met jezelf en jouw organisatie.

Tijdens het programma wissel jij ervaring en deskundigheid uit met cursisten die zich in dezelfde levensfase bevinden; (h)erkenning van overeenkomsten en verschillen stimuleert jouw leren.
Investeren in Meesterschap wordt begeleid door zeer ervaren trainers. Zij maken gebruik van verschillende werk- en leervormen.

Modules
Voor de aanvang van het programma vindt een intakegesprek plaats. Tussen de modules in vindt zelfstandige intervisie plaats.

Module 1 – Levensverhaal als inspiratie
- Vergeten en verborgen successen: vragen die jij jezelf nooit stelde.
- Meerdere perspectieven op jouw leven tot nu toe: de invloed van denken op gedrag.
- Herijking en verrijking van jouw eigen verhaal geeft jou keuzemogelijkheden voor de toekomst.
6 dagdelen

Module 2 – Experimenterend je mogelijkheden (her)ontdekken
- Improvisaties: experimenten in de stad wekken jouw (verborgen) kwaliteiten.
- Verrast worden door jouw eigen mogelijkheden. Jij kunt meer dan jij denkt.
- Doorbreken van patronen: het vertonen van nieuw gedrag.
5 dagdelen

Module 3 – Van droom naar daad
- Terugkijken naar wat jij hebt geleerd en vooruitkijken: hoe nu verder.
- Scenario’s en stappenplan.
- Voorwaarden scheppen om het echt te gaan doen.
- ‘Point of no return’: verankeren van gemaakte keuzes.
5 dagdelen

  Omschrijving Profiel Duur Investering