Investeren in Meesterschap (IM)

Investeren in Meesterschap is een stevig persoonlijk ontwikkelingsprogramma voor enthousiaste en avontuurlijke 45plussers, waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan je levensloop en je loopbaan. Het biedt een intensieve herijking. Je bepaalt opnieuw wat werkelijk belangrijk voor je is en staat stil bij de vraag hoe je de naaste toekomst vormgeeft op een manier die goed bij je past.

Het programma vraagt actieve betrokkenheid en ieders leervraag geeft mede vorm aan het programma; het is maatwerk. De persoonlijk toegespitste opdrachten tussen de modules vergroten de overdracht naar werk- en privéleven. Je verzilvert de afspraken met jezelf en je organisatie.

Tijdens het programma wissel je ervaring en deskundigheid uit met cursisten die zich in dezelfde levensfase bevinden; (h)erkenning van overeenkomsten en verschillen stimuleert jouw leren.
Investeren in Meesterschap wordt begeleid door zeer ervaren trainers. Zij maken gebruik van verschillende werk- en leervormen. 

Opbouw: 

Intake: Een intensief persoonlijk intake gesprek zorgt voor een vliegende start.

Na elke module vindt zelfstandige intervisie plaats, altijd met een opdracht, gericht op het verwerken van het proces uit de voorafgaande module. 

Module 1 – Levensverhaal als inspiratie
- Vergeten en verborgen successen: vragen die je jezelf nooit stelde.
- Meerdere perspectieven op je leven tot nu toe: de invloed van denken op gedrag.
- Herijking en verrijking van je eigen verhaal geeft je keuzemogelijkheden voor de toekomst.
6 dagdelen

Module 2 – Experimenterend je mogelijkheden (her)ontdekken
- Improvisaties: experimenten in de stad wekken jouw (verborgen) kwaliteiten.
- Verrast worden door je eigen mogelijkheden. Je kunt meer dan je denkt.
- Doorbreken van patronen: het vertonen van nieuw gedrag.
5 dagdelen

Module 3 – Van droom naar daad
- Terugkijken naar wat je hebt geleerd en vooruitkijken: hoe nu verder.
- Scenario’s en stappenplan.
- Voorwaarden scheppen om het echt te gaan doen.
- ‘Point of no return’: verankeren van gemaakte keuzes.
5 dagdelen

  Omschrijving Profiel Duur Investering