Ik en de Anderen ®

Sta je open voor jezelf?

Ik en de Anderen® gaat over het ontdekken, waarderen en benutten van je eigen mogelijkheden. Jouw actuele leervragen zijn het uitgangspunt. Met creatieve methodes leer je door een andere bril te kijken naar hoe je leiding geeft aan jezelf en anderen. Je leert patronen te herkennen, in jezelf en anderen, die een goede samenwerking in de weg staan.

Tijdens de training krijg je antwoord op vragen als:
• Wat betekent authenticiteit voor mij in mijn werk?
• Hoe inspireer ik anderen?
• Wat staat mij in de weg om goed te functioneren? 
• Hoe kan ik mijn impact als leider of professional vergroten?
• Zijn de belangen van mezelf en de organisatie in harmonie?

Het programma bestaat uit drie modules, de eerste module bestaat uit een introductiemiddag/avond waarbij je je eigen leervraag formuleert en ook ‘de anderen’ alvast leert kennen. In de tweede module sta jij centraal, in relatie tot anderen om je heen en de derde module richt zich op de organisatiecontext. Door praktische oefeningen (waaronder tekenen) gebruik je je creatieve talenten om meer vat te krijgen op de spanningsboog tussen jouw persoonlijkheid en die van anderen.

Module 1, één dag (15:00 - 21:00 uur)
• Introductie van het programma 
• Kennismaking
• Verdiepen en aanscherpen van leervragen
• Onderzoeksopdracht voor je werkpraktijk

Module 2, drie dagen (dag 1: 9.30-22.00 / dag 2: 8.00-22.00 / dag 3: 8.00-20.00 uur)
• Mijn authenticiteit
• Patronen, voorkeuren en gewoontes
• Aanboren van creativiteit 
• In dialoog met de ander
• Lessen uit mijn geschiedenis

Module 3, drie dagen (dag 1: 13.30-21.30 / dag 2: 8.00-21.30 / dag 3: 8.00-15.00 uur)
• Ik en de organisatie
• Werkstijlen van mezelf en mijn omgeving
• Groepsdynamiek

  Omschrijving Profiel Duur Investering