HR, de Strategische Business Partner

Als ervaren HR professional ben jij een strategisch business partner.
- Vanuit jouw HR-positie en -kennis draag jij bij aan de doelstellingen van de organisatie.
- Jij bent gesprekspartner van het MT.
- Jij ontwikkelt een langetermijnvisie vanuit jouw expertise.
Er wordt nogal wat van je gevraagd! 

De opleiding is ontwikkeld voor de ervaren HR-professional die meedenkt en meedoet op het hogere plan van de organisatie. We bieden concepten, middelen, instrumenten en manieren om vanuit een andere perspectieven te kijken naar jouw organisatie en jouw invloed te vergroten.

In het programma komt aan de orde welke rol HRM speelt in organisaties en, vervolgens meer specifiek, wat jouw rol als HR-professional in jouw organisatie kan zijn. Jij maakt kennis met de belangrijkste theoretische concepten en actuele ontwikkelingen op jouw vakgebied. Door vanuit een nieuw perspectief naar strategie te kijken, leer jij je op een andere manier op te stellen. Ook worden gesprekstechnieken geoefend en er worden groepsgewijs opdrachten gemaakt. Jij deelt kennis met de andere deelnemers. En jouw persoonlijke leerproces wordt met action learning gekoppeld aan het leerproces van de organisatie.

Programma

In de modules staat het HR-vak centraal: wat speelt er op jouw vakgebied, in welke richting ligt het voordeel voor jouw organisatie, hoe zorg jij dat jullie daar komen? Om succesvol te zijn als HR-professional is het van belang om naast vakinhoud, te werken aan jouw persoonlijke ontwikkeling.

Tijdens en tussen de modules door word jij begeleid door een business coach. Het primaire doel van de business coach is jou te coachen om wat jij leert in de leergang ook in jouw weerbarstige praktijk adequaat toe te passen. De business coach is uiteraard ook zelf een ervaren HR professional.


Modules
Schriftelijke intake door de Business Coach
Op basis van de intake wordt gekeken of er een aansluiting is met het programma. Naar aanleiding van deze intake zal er nog een telefonische intake volgen.

Module 1 - Strategie en organisatiecontext (5 dagdelen)
In de eerste module wordt gekeken naar de samenhang tussen de organisatie, jouw rol en de veranderlijkheid. Een aantal basis concepten rondom strategie worden neergezet, de consistentie, de groepsdynamiek, de cultuur en verandering wat dit alles impliceert.

Module 2 - HR-strategie (5 dagdelen)
In de tweede module gaan we jouw visie op de HR-strategie uitwerken. Welke trends zijn er momenteel in HR-land? Na afloop van deze twee modules ben jij in staat om helder aan te geven wat HRM voor een organisatie kan én moet betekenen. Jij hebt zicht op wat er speelt in jouw organisatie en hoe je daar vanuit jouw discipline op in kunt spelen. Jij bent in staat om jouw strategische bijdrage als HR-professional concreet te maken.

Module 3 – Macht & Invloed (5 dagdelen)
Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van jouw HR-strategie? In de derde module staat het beïnvloedingsspel centraal. Jij krijgt inzicht in de manier waarop jij de HR-strategie kunt implementeren, het krachtenveld dat je tegenkomt en de manier waarop jij jouw adviesrol kunt invullen. Na afloop van de module weet je hoe het beïnvloedingsspel wordt gespeeld, wat jouw rol daarin is en heb je inzicht in jouw mogelijkheden.

Module 4 – Daadwerkelijke regie (5 dagdelen)
In deze laatste module gaan we echt praktisch aan de slag met jouw persoonlijke belemmeringen, jouw momenten dat jij in je kracht staat en aanleren van de regie over de situatie en dus jezelf.
Gebaseerd op theateroefeningen (tekst en presentatie) en jouw cases, moeilijke situaties en die van anderen, stappen we uit de cognitieve kant van leren en gaan naar ons zijn toe. Na deze voor veel deelnemers verassende module, leert de ervaring, dat je beter in staat om je te handhaven in het (strategische) krachtenveld.

Bij dit programma ontvangt u het boek ‘Strategisch HRM’ van Eelke Pol.

  Omschrijving Profiel Duur Investering