High Performance Leadership (HPL)

De training High Performance Leadership leert je een balans vinden tussen resultaat en  relatie bij het aansturen van mensen. Dit begint met inzicht krijgen in jouw persoonlijkheid, het meten van jouw emotionele intelligentie en het ontwikkelen van jouw empathie. Je krijgt inzicht in de functie van emoties en leert verschillende emoties herkennen, zodat je mensen beter kunt aanvoelen en aansturen.

In deze vernieuwde versie hebben we ook meer oog voor de zakelijke kant en het effect dat je kunt hebben op jouw team. We brengen leren en werken dichter bij elkaar en verhogen daarmee het leerrendement. Als je duurzaam hoge prestaties wilt leveren in organisaties vraagt dit een nieuwe manier van denken over de aansturing op relatie (EQ) èn op resultaat (IQ). Zowel de cultuur, de (impliciete) overtuigingen en het onderlinge vertrouwen (de 'onderstroom') moeten in beschouwing genomen worden in dit nieuwe denken, als ook de strategie, de processen en de systemen (ook wel 'bovenstroom' genoemd).

Dit betekent dat ook jouw leiderschapcompetenties op beide niveaus ontwikkeld dienen te worden, op onderstroom en bovenstroom. Daarbij verdwijnt steeds meer het onderscheid tussen wie jij bent en jouw functie (authenticiteit); je inspireert anderen juist door te laten zien wie je bent en wat jouw waarden zijn. Met dit voorbeeldgedrag weet je ook de intrinsieke motivatie van jouw medewerkers te activeren.

OPBOUW

Het leerproces begint al met de coachingsessie waarin trainer de uitkomst van de EQ-test met je bespreekt. Dankzij dit gesprek kan de trainer jouw gedurende beide modulen begeleiding op maat geven. We beginnen eerst met het ontwikkelingen van de meer ‘softe’ kant (onderstroom) en om vervolgens aan de ‘harde’ kant van leidinggeven (bovenstroom) te werken.

De eerste module is vooral ervaringsgericht. Oefenen in het ‘hier en nu’ wordt afgewisseld met korte wetenschappelijke onderbouwing over hoe het emotionele brein werkt. We delen praktische aanwijzingen, technieken en best practices die direct op de werkplek toe te passen zijn.

Je ontwikkelt de volgende (onderstroom-)competenties:
1) persoonlijk contact
2) persoonlijke groei
3) positieve feedback geven
4) zingeving
5) autonomie
6) visie
7) support van het team

In module twee hebben we, aan de hand van jouw casus, aandacht voor de praktijk en jouw feitelijke rol binnen de organisatie. Het gaat dan om de volgende:

1) sturen op toegevoegde waarde
2) scope bepalen van werkzaamheden
3) uitdagende, realistische doelen stellen
4) in staat stellen
5) voortgang begeleiden
6) fact-based beslissen
7) aanspreken

In deze module wordt verder de basis gelegd voor het blijvend werken aan jouw high performance en het faciliteren van onderlinge steun en begeleiding.
Ook is het mogelijk om in gesprek te gaan met een directeur of manager die zich bewezen heeft op het gebied van high performance.

PROFIEL DEELNEMER
We richten ons op managers die een specifieke vraag hebben op het snijvlak (te weinig/teveel) emoties en betere performancemanagement. Qua niveau is het een voorwaarde om een aantal jaren leidinggevende ervaring hebben en de basis van het managen onder de knie te hebben. Daarnaast is het belangrijk dat je al wat aan hun persoonlijke ontwikkeling hebben gedaan.

  Omschrijving Profiel Duur Investering