Het Nieuwe Werken - Leidinggeven aan Intern Ondernemerschap

Inhoud en opbouw modules

De focus van het programma ligt op resultaatgericht leiderschap en het ontwikkelen van zelf-organisatie. Theoretische achtergronden en praktische inzichten verdiepen de vragen waar deelnemers mee te maken hebben in hun eigen praktijk. Omdat Het Nieuwe Werken deels wordt gedreven door de mogelijkheden om te communiceren op afstand, is gekozen voor een leeraanpak waarbij gebruik gemaakt wordt van technologie. In deze vorm van Blended Learning worden face-to-face bijeenkomsten afgewisseld met on-line interactie en webinars. Leesopdrachten geven wetenschappelijke onderbouwing aan typische HNW thema’s. Action learning vormt de kern van programma: deelnemers ontwerpen hun eigen leerproces aan de hand van experimenten die zij in hun eigen werkomgeving opzetten. Deze experimenten worden ondersteund door intervisiebijeenkomsten en worden begeleid door een team van praktijk professionals en specialisten. Het programma wordt afgesloten met een presentatie van de resultaten van een aansprekend bedrijfsexperiment.

Module 1
Eendaagse module: Veerkrachtige organisaties en Prototyping:
· Context schetsen van Anders Werken bij Het Nieuwe Werken (Bricks Bytes Behavior and Processes)
· Uitleg over Prototyping en Experimenteren
· Persoonlijk Leiderschap (adhv Human Systems Dynamics)
· Opzetten Eerste Persoonlijk Experiment
· Constellatie van je eigen team
Webinar: Virtuele vaardigheden in de praktijk
Intervisie: Intervisie opzetten HNW bedrijfsexperimenten

Module 2
Tweedaagse module:   
Dag 1: Veranderen in een complexe omgeving; bezoek Microsoft
· Veranderingen in Leiderschap
· Grote thema’s: Vertrouwen, Eenzaamheid, Loslaten, Verbinden
· Anders Werken: bezoek aan Microsoft
· Schetsen van situatie op dit moment
Dag 2: Persoonlijke vitaliteit en het ondernemende team
· Persoonlijke vitaliteit (samen met Talentenacademie)
· Bioritme
· Wandelen op het strand
· Eigenaarschap en Ondernemerschap in het Nieuwe Werken
· Het Ondernemende team
· Sturen op (Andere) Resultaten
· Start tweede experiment
Webinar: Speels resultaten boeken (face-to-face en on-line)
Intervisie: voortgang bedrijfsexperimenten

Module 3
Eendaagse module:  Cohesie behouden en duurzaam verbeteren
· Creëren van inspirerende omgevingen
· Hechte werkrelaties; moedige gesprekken
· Verandermanagement in Processen
· Betekenis geven van Anders Werken op dit moment
· Duurzame en Verantwoordelijke oplossingen: Acties in de buitenwereld
Webinar: Borgen van duurzame oplossingen
Intervisie: afsluitende presentatie HNW bedrijfsexperimenten

  Omschrijving Profiel Duur Investering