Financieel management voor de niet-financiele manager

Financiële geletterdheid zonder kleine lettertjes

Voor wie, met wie?
Dit programma richt zich op ondernemers, leidinggevenden en managers die snel meer zicht en grip op financiën willen ontwikkelen. Deelnemers komen hoofdzakelijk uit het bedrijfsleven en steeds vaker uit de publieke sector, het onderwijs, de zorg of NGO’s.

Onze trainers zorgen met hun business ervaring voor de juiste verbinding tussen de deelnemer en de voor jouw relevante inhoud. Tegelijkertijd leggen ze direct de connectie tussen jouw vraagstuk en dat van andere deelnemers.

Inhoud
De drie bijenkomsten in drie weken geven je financiële basiskennis en een blik en houding om jou (en je gesprekspartners) bij de kern van financiën te houden.

Dag 1

 • Inventarisatie leerbehoeften
 • Basisbegrippen en concepten
 • Samenhang balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht
 • Verschil tussen winst en liquiditeit
 • Investeringsbeoordeling

Dag 2

 • Kosten en opbrengst (door)berekeningen
 • Planning en budgettering
 • Werkkapitaalbeheer
 • Bedrijfsfinanciering en leasing

Dag 3

 • Financiële bedrijfsanalyse
 • Kengetallen
 • Waardebepaling bij fusies en overnamen
 • Inbreng eigen voorbeelden
 • Capita selecta

Vorm
We werken aan de hand van drie heldere boekjes, geschreven door Gijs Hiltermann, bedrijfsadviseur en een van de trainers.

Daarnaast delen de trainers veel praktijkervaring (valkuilen, vuistregels, verhalen) en er is ruimte voor discussie over de praktijk van de deelnemers. Alles gericht op vergroting van ieders financiële competentie en weerbaarheid.

Resultaten
Ons succesvolle programma draait al 15 jaar met tien edities per jaar en sluit hierdoor direct aan bij actuele trends en ontwikkelingen.

Deelnemers melden over het algemeen de volgende leereffecten:

 • Kennis en begrip van de financiële aspecten van bedrijfsvoering
 • Meer financieel en strategisch inzicht in eigen organisatie
 • Betere bedrijfsbeslissingen en tijdiger bijsturing
 • Beter rapporteren, onderbouwen, overtuigen
 • Effectiever sparren en samen beslissen
 • Niet in de greep van financiën maar grip op financiën

Verdieping en ontwikkeling
Als mogelijk vervolg biedt de Baak een verdieping op het programma financieel management voor de niet-financiële managers aan in de vorm van een masterclass. We zijn hiermee de enige in Nederland die deze verdieping aanbiedt. Je leert in deze masterclass de verschillende financiële instrumenten binnen een organisatie te hanteren.

Wil je toch meer informatie over deze of andere opleidingen van de Baak Business Academy of het programma wellicht op maat laten maken voor jouw organisatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs via onderstaande chat functie, via telefoonnummer 0343556369 of e-mail ons je vraag advies@debaak.nl.

  Omschrijving Profiel Duur Investering