Financieel management voor de niet-financiele manager

Iedere ondernemer, directeur of manager zal bij het nemen van beslissingen de financiële aspecten laten meewegen. Om op een verantwoorde manier leiding te kunnen geven aan een bedrijf, organisatie of onderdeel zal voldoende financiële kennis nodig zijn. Het versterken van financiële basiskennis en inzicht en het kunnen toepassen daarvan in de eigen werkomgeving staat centraal in dit programma.

Het programma bestaat uit drie afzonderlijke dagen met elke keer een week ertussen en wordt door één docent volledig uitgevoerd. De aanpak is open en interactief met de nodige discussie. Jij wilt meer inzicht in de financiële mogelijkheden van jouw bedrijf, of organisatie, of een onderdeel daarvan en op deze wijze de bedrijfsbeslissingen financieel beter kunnen onderbouwen. Jij wil jouw bijsturingsmogelijkheden vergroten en financiële rapportages beter kunnen begrijpen. Kortom, jij wil niet alleen jouw financiële kennis en inzichten versterken en de onderlinge samenhang beter kunnen begrijpen, maar jij zou je ook op financieel gebied actiever willen opstellen.

Modules

Dag 1
- Inventarisatie leerbehoefte
- Basisbegrippen en concepten
- Samenhang balans,resultatenrekening en kasstroomoverzicht
- Verschil tussen winst en liquiditeit
- Investeringsbeoordeling

Dag 2
- Kosten en opbrengst (door)berekeningen
- Planning en budgettering
- Werkkapitaalbeheer
- Bedrijfsfinanciering en leasing

Dag 3
- Financiële bedrijfsanalyse
- Kengetallen
- Waardebepaling bij fusies en overnamen
- Inbreng eigen voorbeelden
- Capita selecta

  Omschrijving Profiel Duur Investering