Effectieve Persoonlijke Communicatie (EPC)

Als je effectief kunt ‘spelen’ met je eigen kwaliteiten win je veel in de interactie met anderen. Heldere communicatie begint bij het zicht krijgen op je eigen patronen in de omgang met anderen. Het uitgangspunt van EPC is bewustwording van de manier waarop je communiceert en het effect daarvan op je omgeving. Dat geeft de basis om communicatieve- en beinvloedingsvaardigheden verder uit te breiden, zodat je telkens opnieuw keuzes kunt maken hoe je het communicatieproces stuurt. Zo kom je tot echt contact met je gesprekspartner om een effectief en bevredigend resultaat te bereiken.

Effectieve Persoonlijke Communicatie (EPC) is een intensieve en persoonsgerichte communicatietraining, en het kan ook confronterend zijn. We begeleiden je naar een gewenst resultaat, wat we vaststellen op basis van jouw leerwensen. Vooraf vindt er een telefonisch intakegesprek plaats.

De training is bestemd voor leidinggevenden, stafmedewerkers en professionals in profit en non-profitorganisaties.

Welke vragen hebben deelnemers aan EPC:
• Ik wil overkomen zoals ik bedoel en mensen met me mee kunnen nemen.
• Ik wil invloedrijker & overtuigender communiceren.
• Ik wil begrijpen waar miscommunicatie bij mij vandaan komt en hoe ik het kan voorkomen.
• Ik wil zichtbaarder zijn binnen mijn organisatie.
• Ik wil met meer tact en toch duidelijk communiceren.

Modules 

Module 1 (van 13.30 tot 20.00 uur)
Tijdens de introductie maak je kennis met de andere deelnemers en de docenten en scherp je je persoonlijke leerdoelen aan. We bouwen aan een goed leerklimaat, essentieel om ieders doelstelling te behalen.

Module 2 (twee en een halve dag, start om 13.30)
• Hoe communiceer ik non-verbaal en wat is daarin succesvol en wat is onhandig;
• Wat maakt dat ik zo communiceer;
• Hoe (en waarom) communiceren anderen;
• Wat zijn mijn communicatieve talenten.

Module 3 (twee en een halve dag, start om 17.00)
• Oefenen met andere communicatiestijlen met behoud van authenticiteit;
• Uitbreiding van communicatief repertoire;
• De regie voeren over gesprekken; het inzetten van metacommunicatie;
• Bedreven raken in luisteren, inleven, je mening geven, contact maken. 

Module 4 (van 09.30 tot 17.00)
• Verankering van alles wat je geleerd hebt;
• Wensen voor de toekomst.

Bijzondere leerlocaties

De training vindt plaats op één van onze bijzondere leerlocaties, direct aan zee (Noordwijk) midden in de bossen (Driebergen) of in het noorden van Nederland (Bakkeveen): . De locaties vormen een essentieel onderdeel van de training en zijn erop gericht het leerproces te verdiepen, je uit te dagen en creativiteit te bevorderen. Lees hier meer over onze leerlocaties.

  Omschrijving Profiel Duur Investering