De WinterBaak Winning Teams

Programma

Dag 1: Een verkenning van teamprocessen en dynamieken op basis van het IPG model

Ochtend

• Introductie van het IPG-Model (model Integrale Procesbegeleiding van groepen)
• Wat is het IPG-model en hoe kan ik het gebruiken?
• (Fasen van) groeps- en teamontwikkeling.

Middag

• Vijf communicatieniveaus in teams: het inhoudsniveau – het procedureniveau – het interactieniveau – het bestaansniveau en het contextniveau.
• Hoe gebruik ik communicatieniveaus in teamcoaching?
• Interveniëren op meerdere niveaus.
• Boven- en onder de waterspiegel coachen.
• Leiderschapsstijlen.
• Leervragen m.b.t. de uitbreiding van je eigen stijl.

Avond

Diner


Dag 2. Aan de slag met het krachtenveld

Ochtend

Body & Mind
• De voorfase van teamcoaching.
• Contact met de opdrachtgever en het team, hoe leg ik verbinding.
• Een vraag naar teamcoaching verhelderen vanuit meerdere optieken
• Teamonderzoek en teamanalyse.

Middag

Lunch on the move: “Balans”
• Opstarten van de teamcoaching.
• Positionering en profilering als teamcoach.
• Een coachrelatie tot stand brengen.
• Groepsdynamieken en fenomenen bij het opstarten van de teamcoaching.
• Contactlegging en contractering

Avond

• Verhelderen kader voor teamcoaching.
• Eigen leerbehoefte bij het team genereren.
• Interventies ter bevordering van veiligheid en vertrouwen.
Buffet en Gastspreker


Dag 3. Van observatie naar interventie!

Ochtend:

Body & Mind
Coachen op diverse niveaus
• Coachen onder de waterspiegel

Middag

Lunch on the move: “Impact”
‘Onzichtbare’ interventies. Voordeur, zijdeur, achterdeurinterventies/’technieken.
• Werkvormen als interventie.

Avond

Early Dinner
Network DanceNight


Dag 4. Uit je comfortzone: Crazymakers en triggers in teams

Ochtend

• Uitslapen
• Experimenteren met uit je comfortzone treden 

Middag

• Grande Finale

  Omschrijving Profiel Duur Investering