Daring Innovation

Vergelijkbare IC trajecten

Innovation Challenge PostNL
Emma de Kleer, senior programmamanager Training & Development: “We willen binnen PostNL een klimaat creëren waarin nieuwe ideeën tot ontwikkeling komen. In dit programma gaat het om de competenties Innovatiekracht, Ondernemerschap en Strategisch denken. Naast een aantal modules werken de deelnemers in subgroepen aan een innovatieve businesscase, inclusief het betrekken van een sponsor op hoog niveau. Dit maakt dat de deelnemers er niet alleen over praten maar er echte resultaten komen. ”

Sustainable road forward
Robert Metzke - Senior Director EcoVision Philips: “We hebben een heel vruchtbaar traject achter de rug samen met Schiphol Group onder begeleiding van de Baak en MVO Nederland. Het traject heeft nieuwe inzichten opgeleverd en een aantal heel concrete ideeën die we samen met de betrokken stakeholders verder gaan uitwerken. De dynamiek die in de groep ontstaan is,…, daar heb je echt vakkundige begeleiding voor nodig.”

Nationale Nederlanden: Leidinggeven aan Duurzaamheid en Vernieuwing
Hendrik Jan Bot – Head Leadership Development: “Het traject met de Baak is een product en resultaatgericht persoonlijk ontwikkeltraject voor innovators & trainees in onze organisatie. Actuele uitdagingen van deelnemers vormen de basis om het eigen innovatieve vermogen te ontwikkelen. In een periode van 4 maanden werken de deelnemers aan het starten van nieuwe cycli binnen de organisatie. Daarmee ondersteunt het programma het innovatief vermogen van zowel deelnemer als organisatie.

Jordy Veth
Daring Innovation is voor mij veel meer geweest dan een opleiding. Het heeft ervoor gezorgd dat mijn mindset is veranderd, waardoor ik op een natuurlijke en constructieve manier om kan gaan met alle drempels die ik tegen kom. De kracht van de opleiding zat hem voor mij daarnaast in het complete pakket dat werd aangeboden: de opleidingsdagen, de online- opdrachten en het buddy- systeem.

  Omschrijving Profiel Duur Investering