Daring Innovation

Hoe geef jij vorm aan vernieuwing in je organisatie? 
Welke verbindingen heb je nodig om doorbraken te realiseren?
En wat vraagt dit van jou als vernieuwer?

Daring Innovation is een programma waarbij we in kleine teams samenwerken aan jouw innovatieuitdaging en onderscheidend vermogen. We leren daarbij over innovatie, terwijl we er concreet mee bezig zijn. Innovatie is namelijk een proces waar je veel over kan lezen, maar pas handig in wordt door “trail and improve”. Fouten maken is immers noodzakelijk om tot innovatie te komen. We werken vanuit een opzet die ondersteuning biedt in praktische samenwerking, methodiek en mindset.

• Teams: Innovatie vindt tussen mensen plaats, waarbij zij op elkaars ideeën en talenten bouwen. We werken daarom altijd in teams, samengesteld uit professionals van verschillende organisaties om integraal leren te bevorderen en vakgebieden te verbinden. We houden hierbij in overleg met de deelnemers rekening met organisatiegevoelige informatie. 

• Design Thinking (DT): We maken gebruik van Design Thinking als methodiek, ontwikkeld door het innovatiebedrijf IDEO. Design Thinking legt een sterke nadruk op het betrekken van de gebruiker in het proces, het gebruik van prototyping om tussentijds te testen en een iteratief proces om continu te verbeteren.

• Applied Improvisation (AI): We gebruiken de mindset van Applied Improvisation om creatief samenwerken en verandervermogen te bevorderen. Kernbegrippen zijn ‘Ja, en...’, lef, creativiteit, ondersteunen en vertrouwen. Je kunt het probleem niet oplossen met de denk- en werkwijze die het heeft veroorzaakt. Hedendaagse succesvolle organisaties hebben playfulness als cultuuraspect.

Onze ervaring van de afgelopen jaren leert dat de combinatie van deze ‘proven concepts’ een creatieve en resultaatgerichte omgeving biedt voor innovatietrajecten.

Opzet 
Het traject duurt vier maanden en bestaat uit vier bijeenkomsten, dat wordt afgesloten met een eindpresentatie / oplevering. Tussen de modules door wordt van je verwacht dat je gemiddeld een halve dag in de week bezig bent met het verder brengen van je uitdaging op de werkvloer. Je team zal hierin als sparringspartner functioneren.

Bijeenkomst 1 (5 dagdelen)
- Uitwisselen en aanscherpen probleemstellingen
- Leren werken met Design Thinking
- Plan van aanpak opstellen

Bijeenkomst 2 (3 dagdelen) 
- Inzichten en vraagstukken uit cyclus 1 bespreken
- Brainstorming: ideeën genereren 
- Prototyping & Testing

Bijeenkomst 3 (3 dagdelen)
- Inzichten en vraagstukken uit cyclus 2 bespreken
- Leiderschap in innovatie
- Ruimte creëren voor innovatie

Bijeenkomst 4 (2 dagdelen)
Marketing & Communicatie in Innovatie
- Eindpresentatie met oplevering van je prototype

Voor meer informatie over het programma kan je contact opnemen met Luuk Willems (l.willems@debaak.nl) en Rutger Slump (r.slump@debaak.nl).

Beweging: www.letsplayinnovation.com
Blog: letsplayinnovation.wordpress.com
Twitter: @beatinnovation
Facebook: www.facebook.nl/letsplayinnovation

  Omschrijving Profiel Duur Investering