Coachend Leiderschap (COL)

Met jouw team naar een hoger plan

In Coachend Leiderschap staan jouw coachende leiderschapsvaardigheden centraal. Vanuit welke kaders werk je? Welke indruk laat je achter? Heb je vooronderstellingen die je stijl van coachen beïnvloeden? Weet je om te gaan met emoties en weerstanden van de ander? Kun je de vraag achter de vraag achterhalen? Krijg je een onderliggend probleem boven tafel en geef je medewerkers de ruimte om dit zelf op te lossen? Uiteindelijk is het doel om je mensen zo ver te krijgen dat ze groeien in hun werk en in hun rol. Zodat de individuele medewerkers en het team als geheel kan groeien in kracht.

Visie op coaching
Het doel van coaching is het bewustzijn vergroten van de gecoachte, je medewerker. Bij een groter bewustzijn ontstaat meer vrijheid en mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen. Alleen dan ontstaat er ook echte beweging. Jij als coachend leidinggevende bent daarin een belangrijke factor. Daarom is het zo belangrijk als leider om je eigen bewustzijn te vergroten. Je eigen kracht, valkuilen, moeilijkheden en blinde vlekken te leren kennen. Waardoor je als coachend leidinggevende op een effectieve en stijlflexibele manier de medewerkers in je team in beweging en tot bloei brengt.

Opzet training

De training Coachend Leiderschap bestaat uit 2 modules van elk twee dagen inclusief een avond. Er is afwisseling in het oefenen met eigen casuïstiek, reflecteren op eigen gedrag, theorie over coaching en leren werken met praktische handvatten.

Module 1: Wie ben ik als (coachend) leider?
• Inzicht in persoonlijke thema's in relatie tot jouw rol als leider.
• Drijfveren/motivatie om coachend leider te zijn.
• Rol van emoties in gesprekken ervaren en leren hanteren.
• Zicht op hoe contact te maken en te vermijden.
• Basisvaardigheden coachende gespreksvoering toepassen.

Module 2: Technieken Coachend Leidinggeven
• Structuur in coachingsgesprekken.
• Oefenen met sturen en volgen in gesprekken.
• Aanspreken op potentie vs. Aanspreken op performance.
• Omgaan met weerstand.
• Stijl en aanpak flexibel hanteren.
• Eigen kracht aanwenden.

Intake en coachingsgesprek
Voorafgaand aan de training heb je een uitgebreide telefonische intake met een van de trainers, waarin er aandacht is voor je leervraag en verwachtingen. Tussen module 1 en 2 krijg je een individueel coachingsgesprek van 1,5 uur met een trainer/coach uit jouw leergang. In dit gesprek kun je met de coach je leervraag en coachingservaring verder uitdiepen.

Doelgroep
Aan deze training doen leidinggevenden uit alle lagen van de organisatie mee (HBO+/WO werk- en denkniveau), van circa 30 tot 55 jaar. Niet zozeer het aantal jaren leidinggevende ervaring is bepalend, wel je interesse in het aanleren van een coachende stijl van leidinggeven. En jouw bereidheid om te reflecteren op het eigen handelen en het effect op de ander. Minimale eis voor deelname is dat je in ieder geval 1 jaar als leidinggevende werkzaam bent en dat je actuele casuïstiek vanuit je eigen praktijk in kunt brengen.

Coachend Leiderschap &Co
Aanvullend op het coachingsgesprek (inclusief in de cursusprijs) dat tussen module 1 en 2 plaatsvindt, kun je de training uitbreiden met 3 (of meer) individuele coachingsgesprekken. Met de trainer/coach uit de leergang, of met een andere coach uit het netwerk van de Baak. Zo kun je zaken dieper uitwerken en het geleerde beter verankeren. Geef je interesse hiervoor aan op het aanmeldingsformulier of bespreek dit met de trainers tijdens de leergang.

 

  Omschrijving Profiel Duur Investering