Change Management Opleiding

Inhoud en opbouw modules


Elke situatie vraagt weer wat anders van jou als veranderaar. Wij bieden daarom een rijke diversiteit aan leervormen in deze leergang aan. Elke module kenmerkt zich door een conceptuele verdieping, een reflectie naar jouzelf als veranderaar en de relatie met de praktijk om de opgedane kennis en inzichten toe te passen.

Wij bieden hiereen een beknopt overzicht van de voornaamste veranderconcepten. Naar wens zoeken wij op onderdelen de verdieping op. We werken aan jouw praktijkcase door die te belichten op verschillende niveaus van abstractie zoals het niveau van inspiratie en zingeving, de observeerbare feiten, de sociale feiten en de groepsdynamiek.

Intakebijeenkomst
Tijdens deze bijeenkomst zullen we beginnen met een groepsintake. Jij deelt jouw verandervraagstuk met de rest van de groep. Aan de hand van deze vraagstukken worden buddies gevormd. Deze buddies zullen tussen de modules door elkaar verder helpen bij elkaars verandervraagstuk. De bijeenkomst is ook bedoeld om jouw mededeelnemers in de groep te leren kennen; na deze bijeenkomst is er de ruimte om van groep te veranderen. De buddy koppels zijn al zoveel mogelijk voorafgaand van de eerste module op de hoogte zijn van elkaars verandervraagstuk, zodat het programma met een kickstart begint. Tijdens deze bijeenkomst zal ook het programma verder worden toegelicht. 

Module 1: “Veranderen en ik”
Jij maakt representaties van jouw praktijksituatie op individueel, conceptueel en politiek vlak. Jij leert scherper te kijken naar het gedrag van betrokkenen en evalueert jouw eigen keuzes in jouw praktijksituatie. Eén van de concepten waar dieper op wordt ingegaan, is de theorie van de Spiral Dynamics van prof. C.W. Graves.

Module 2: “Mijn case veranderen”
Tussen modules maak jij een individuele test op basis van de Spiral Dynamics. Deze geeft inzicht in drijfveren en denkwijze. Daarmee gaan we praktisch aan de slag. Jij typeert de leidende dynamiek en jij ontdekt interventies die de dynamiek op spanning zetten in de zin van versnellen of ombuigen. Jij breidt jouw gedragsscala uit met passende alternatieven.

Module 3: “Veranderingen in ontwikkeling”
Met alle verworven kennis en inzichten bekijk jij jouw situatie opnieuw. Jij definieert en oefent met interventies die verandering teweegbrengen en borgen. Met verschillende diagnoses kies jij effectieve strategieën. Optioneel: Tussen module 2 en 3 kan met behulp van Spiral Dynamics de kenmerken van jouw verandercasus in beeld gebracht worden.

  Omschrijving Profiel Duur Investering