Change Management Opleiding

Inhoud en opbouw modules

Voor wie, met wie?
Deelnemers zijn senior professionals, managers, stafleden, projectleiders en programmamanagers en soms consultants. 50/50 afkomstig uit middelgrote tot grote organisaties in de publieke en private sector, zoals: zorginstellingen, woningcorporaties, energie, chemie, banken/verzekeraars, politie, brandweer, overheden en ZBO’s.

Inhoud
Dit programma past inzichten uit veranderkunde, waardenmanagement en organisatiekunde toe op de deelnemerscases. Het versterkt de effectiviteit van de deelnemers als veranderaars met inzichten, kennis en vaardigheden.

Intakegesprek
Voorafgaand aan het programma vindt er een telefonisch intakegesprek plaats met één van de docenten. Deze intake is bedoeld om jou kennis te laten maken met het programma, jouw verandercasus helder te krijgen, het afstemmen rondom jouw leerdoel en het managen van beider verwachtingen.

Module 1: ‘Veranderen en ik’
Jij presenteert jouw verandercasus en context vanuit individueel, conceptueel en politiek perspectief. Je onderzoekt het gedrag van betrokkenen en evalueert je keuzes. We gaan in op de verscheidenheid aan verandertheorieën en de systeem- en veranderconcepten van Spiral Dynamics van Prof. Clare W. Graves worden geïntroduceerd.

Module 2: ‘Mijn case veranderen’
Je maakt een test die inzicht geeft in jouw drijfveren en denkwijze. Je typeert ook de leidende dynamiek van je organisatie. Je ontdekt en ontwikkelt nieuwe interventies waarmee je de dynamiek kunt versnellen of ombuigen.

Module 3: ‘Veranderingen in ontwikkeling’
Met alle verworven kennis en inzichten bekijk jij jouw situatie opnieuw. Jij definieert en oefent met interventies die verandering teweegbrengen en borgen. Met verschillende diagnoses kies jij effectieve strategieën.

Vorm
Er wordt pittige verandertheorie aangereikt en sterk casusgericht gewerkt. Ook doen de deelnemers (en eventueel hun teams over veranderomgeving) waardentests die analyse en interventieskeuzes ondersteunen. Buddykoppels geven elkaar intervisie en advies van dag één tot dag zes en vaak ook nog daarna. Het programma biedt ook een besloten website rond verandermanagement die tevens als naslagwerk en vraagbaak dient. De trainers en ex-deelnemers voegen hieraan regelmatig nieuwe artikelen toe.

Resultaten
Deelnemers melden vaak de volgende veranderingen:

  • dieper begrip van verandermanagement, onder meer veranderkunde, waardenmanagement en organisatiekunde
  • meer inzicht in waarden, patronen en dynamieken van de organisatie en daardoor meer handelingsmogelijkheden
  • meer inzicht in verhouding tussen de opdracht, mijzelf en stakeholders
  • groter sturingsvermogen in complexe veranderingstrajecten
  • vaak vernieuwde interpretatie en aanpak van de veranderopdracht
  • meer enthousiasme, vrijheid, zekerheid en durf
  Omschrijving Profiel Duur Investering