Bezielend Leiderschap (BZL)

Voor grootse leiders die het verschil willen maken

Bezielend Leiderschap is een diepgaand leiderschapsprogramma voor leidinggevenden die verantwoordelijkheid nemen voor daadwerkelijke veranderingen in hun organisatie of de maatschappij. Leiders die willen werken vanuit hun diepere missie en inspiratie. Een ontdekkingstocht vol oprechte vragen over zingeving, persoonlijke vraagstukken en de transitie naar je handelen als leider in je organisatie.

Essentiële vragen
Hoe geef je leiderschap vorm vanuit jouw unieke talenten en bezieling? Hoe breng je jouw ambitie en innerlijke rust samen? Zodat je gaat leiding geven vanuit gemak. Hoe inspireer je anderen, zodat zij willen bijdragen aan de ontwikkeling van jullie organisatie? Bezielend leiderschap helpt je om je leiderschap te verdiepen en anderen mee te nemen in jouw missie en visie.

Werkwijze
Bezielend Leiderschap is een ware ontdekkingstocht. De invalshoeken van waaruit we werken in deze training zijn heel divers. Met creatieve, actieve en reflectieve werkvormen nodigen we je uit om je leiderschap te (her)ontdekken en neer te zetten. Denk aan: ‘inquiry’ en biografisch werken, ervaringsgerichte oefeningen met contact, stilte en meditatie, zang en schilderen, fysieke kracht (aikido/ boksen), presentaties, etc.

Opzet programma
Het leiderschapsprogramma Bezielend leiderschap bestaat uit 2 modules van elk 3 dagen + 1 dag in overleg. Voorafgaand aan de leergang vindt een persoonlijk intakegesprek plaats met de programmamaker. Het programma wordt begeleid door de programmamaker en verschillende trainers en (sport/kunst) docenten.

Module 1 Zachte stuurmanskracht
In deze module werken we ‘vanuit het verleden naar het heden’. Centraal staat wie jij in essentie bent als mens en als leider. Je krijgt ervaring en inzicht in:
• Je levensloop: wat heb ik bereikt en hoe heb ik dat gedaan?
• Je identiteit en innerlijke diversiteit: wie ben ik?
• Hoe maak ik contact met anderen en mijzelf?
• Wat is mijn kracht en wat is mijn passie?
• Wanneer ben ik een bezield leider?

Module 2 Koers bepalen
In de tweede module gaan we ‘vanuit het heden naar de toekomst’. Je geeft woord en beeld aan jouw unieke vorm van ‘bezielend leiderschap’ en hoe je dat in je organisatie gaat neerzetten. Je krijgt antwoord op de vragen:
• Wat is mijn visie op leiderschap?
• Hoe breng ik mijn visie naar buiten?
• Hoe inspireer ik mijn medewerkers/organisatie vanuit mijn kracht?
• Hoe ziet de toekomst eruit voor mijzelf en mijn organisatie?

Module 3 Vertaalslag praktijk
Hier wordt de cirkel rond gemaakt. Wanneer was je bij jezelf en niet bij jezelf. Hoe kan je daar in de toekomst scherp op blijven.

Doelgroep
Aan Bezielend leiderschap nemen directeuren en ervaren leiders deel, die op zoek zijn naar de essentie in hun werkende leven. Professionals die ‘voorbij leiderschapsvaardigheden’ willen ontdekken vanuit welke bestemming zij willen bijdragen aan hun werkcontext en/of de maatschappij. En hoe zij daarin zichzelf (hun unieke talent, kracht, inspiratie) ten volle mee kunnen nemen in hun leiderschap.

Wij vragen van deelnemers aan dit programma dat zij:
• Ruime ervaring als leidinggevende hebben.
• Kennis en vaardigheden t.a.v. management en leiderschap in huis hebben.
• Bereid zijn tot zelfonderzoek en diepgaande reflectie.
• Open staan voor nieuwe perspectieven en feedback.

Bezielend Leiderschap &Co
Je kunt de training uitbreiden met een aantal individuele coachingsgesprekken. Met een van de trainers van de leergang, of een andere coach uit het netwerk van de Baak. Zo kun je zaken dieper uitwerken en het geleerde beter verankeren. Geef je interesse hiervoor aan op het aanmeldingsformulier of bespreek dit met de trainers tijdens de leergang.

  Omschrijving Profiel Duur Investering