Bezielend Leiderschap (BZL)

Voor grootse leiders die het verschil willen maken

Bezielend Leiderschap is een diepgaand leiderschapsprogramma voor seniors en ervaren leidinggevenden die verantwoordelijkheid nemen voor daadwerkelijke veranderingen in hun organisatie of de maatschappij. Leiders die willen werken vanuit een diepere missie en inspiratiebron. Voorbij managementboeken of –methodieken. Hoe (her)neem je de regie over jezelf en ook over het krachtenveld waarmee je te maken hebt? In dit programma wordt in een kort tijdsbestek de kern geraakt en leer je belemmeringen om te buigen naar mogelijkheden. Je komt tot volledige ontplooiing en in je kracht.

Essentiële vragen
Hoe krijg ik de regie over mezelf terug? Hoe benut ik mijn krachten en ga ik om met mijn  belemmeringen? Hoe boek ik snel en effectief resultaat? Hoe geef ik leiderschap vorm vanuit mijn unieke talenten en bezieling? Hoe breng ik mijn ambitie en innerlijke rust samen zodat ik ga leidinggeven vanuit gemak?
Hoe inspireer ik anderen, zodat zij willen bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie?

Opbouw en werkwijze
Bezielend Leiderschap is een ware ontdekkingstocht. De invalshoeken van waaruit we werken in dit programma zijn heel divers. In een zeer kort tijdsbestek wordt de kern geraakt. Deze diepgang wordt bereikt door middel van creatieve, actieve en reflectieve werkvormen.

Opzet programma 
Het leiderschapsprogramma Bezielend Leiderschap bestaat uit 2 modules van elk 3 dagen. Voorafgaand aan de leergang vindt een persoonlijk intakegesprek plaats met de programmamaker. Het programma wordt begeleid door de programmamaker en verschillende trainers.

Module 1 De regisseur
In deze module staat centraal wie jij in essentie bent als mens en als leider. Je krijgt in deze diepgaande, soms confronterende maar daardoor bijzonder effectieve module ervaring en inzicht in:
• Je identiteit en innerlijke diversiteit: wie ben ik?
• Wat is mijn kracht en wat is mijn passie? 
• Hoe neem en behoud ik de regie?
• Hoe maak ik contact met anderen en mijzelf?
• Wanneer ben ik een bezield leider?
• Hoe neem ik anderen mee in mijn visie?

Module 2 Koers bepalen
In de tweede module richten we ons op de toekomst. Hoe ga jij jouw unieke bijdrage inzetten in je organisatie. Je formuleert jouw antwoord op de vragen:
• Wat is mijn visie op leiderschap?
• Hoe breng ik mijn visie naar buiten?
• Hoe inspireer ik mijn medewerkers/organisatie vanuit mijn kracht?
• Hoe ziet de toekomst eruit voor mijzelf en mijn organisatie? 

Module 3 Vertaalslag praktijk
Hier wordt de cirkel rond gemaakt. Wanneer sta je in je kracht en wanneer niet. Hoe kan je daar in de toekomst scherp op blijven.

Voor wie is deze training?
Aan Bezielend leiderschap nemen directeuren, ervaren (project)leiders en seniors deel, die op zoek zijn naar een verdiepingsslag in hun werkende leven. Professionals die ‘voorbij leiderschapsvaardigheden’ willen ontdekken vanuit welke bestemming zij willen bijdragen aan hun werkcontext en/of de maatschappij. En hoe zij daarin zichzelf (hun unieke talent, kracht, inspiratie) ten volle mee kunnen nemen in hun leiderschap. Een van onze deelnemers schreef: deze training gaat niet over ‘een stapje vooruit zetten’ of ‘ finetunen/bijschaven’ maar gaat echt over een verschuiving / transitie.

Wij vragen van deelnemers aan dit programma dat zij:
• Ruime ervaring (als leidinggevende) hebben.
• Eerder training gevolgd hebben op het gebied van persoonlijke- professionele (leiderschap) ontwikkeling.
• Bereid zijn tot zelfonderzoek en diepgaande reflectie.
• Open staan voor nieuwe perspectieven en feedback. 

Bezielend Leiderschap &co
Je kunt de training uitbreiden met een aantal individuele coachingsgesprekken. Met een van de trainers van de leergang, of een andere coach uit het netwerk van de Baak. Zo kun je zaken dieper uitwerken en het geleerde beter verankeren. Geef je interesse hiervoor aan op het aanmeldingsformulier of bespreek dit met de trainers tijdens de leergang.

  Omschrijving Profiel Duur Investering