Baak Senior Executive Program (BSEP)

Leiderschap in onze tijd is een ongoing process. Al heb je belangrijke doelen bereikt, je bent er nooit mee klaar. Met enige regelmaat vraag je je af hoe jij met jouw kennis en ervaring je blik op de wereld, je organisatie, je medewerkers en – last but not least – jezelf en jouw persoonlijk potentieel kunt vernieuwen. Dit programma biedt je de mogelijkheid de balans op te maken en met gelijkgestemden intensief te reflecteren op de essentie van je eigen leidersrol. 

Het programma biedt uiteenlopende mogelijkheden om je persoonlijke en professionele doelstellingen te verwezenlijken door middel van: 
- ondersteuning van topdocenten op verschillende expertisegebieden
- een uitdagende blik op huidige kaders en ideeën over leiderschap

Het programma is opgebouwd uit vier modules, verdeeld over een periode van een half jaar. Voorafgaand vindt er een entreegesprek plaats. 

Modules  

Module 1, vier dagen (Noordwijk)

Leiderschap en lichaamswerk

Zicht krijgen op waar sta ik als leider, waar ga ik naartoe en op de wereld om mij heen. Om een verbreding in context en maatschappelijke bijdrage te krijgen zul je eerst moeten kijken waar je staat als persoon. Wat zijn je waarden en normen, waar kom je vandaan? Wie ben je nu eigenlijk op dit moment en waar wil je naartoe als leider. Door te kijken naar wat jou als mens voedt, wat je in beweging zet en wat je inspireert kun je een nieuwe richting krijgen.

We zijn in onze maatschappij gewend veel vanuit ons hoofd te doen en daar is niets mis mee. Het is tegelijkertijd mooi om ook de intelligentie van je lichaam  te benutten. Hoe gebruik je jouw hele systeem optimaal, wat is daarvoor nodig? En wat levert het je op? Hoe kun je gebruik maken van jouw intuïtie bij het nemen van zakelijke beslissingen? Met lichaamswerk bedoelen we: body-intelligence of hoe maak je optimaal gebruik van je lichaamswijsheid?

Inbetweendag: een dag* 

Module 2, vijf dagen (Buitenland)

Perspectief en toekomst

Na de eerste module is het tijd om voor jezelf een perspectief aan te brengen. Wat betekent dit voor jou? Door de stilte op te zoeken en te reflecteren, openen zich nieuwe mogelijkheden, ontvouwt de toekomst zich voor je voeten tijdens een Vision Queste, zoals de oude indianen. Deze queste biedt een sprong in je bewustzijn en herdefinieert en markeert je voornemens.

Inbetweendag: een dag*

Module 3, vier dagen  - Driebergen

Regisseer je eigen leiderschap

Hoe geef ik vorm aan mijn leiderschap? In deze module kies jij in overleg met de trainers uit een aantal mogelijkheden, bouwstenen. Het gaat in deze module over het doen, het vormgeven. Dit kan het bedenken en uitwerken van projecten voor organisaties die hulp nodig hebben zijn. De groep van deelnemers zal dan integreren met een of meerdere groepen van buiten en samen tot een co-creatie te komen. Een andere mogelijkheid is dat er van baan wordt geruild tussen de deelnemers voor een aantal dagen. Op deze manier krijg je een heldere spiegel van je modus operandi. Nog een mogelijkheid is om een journey samen te bedenken en deze uit te voeren. 

Module 4, twee dagen - Driebergen

Inhoud en afsluiten

De afgelopen 3 modules heb je veel meegemaakt en geleerd. Wat heeft het je opgeleverd? In deze laatste module ga je daarmee aan de slag. Hoe nu verder? Hoe ga je het geleerde verankeren in je systeem. In deze module is de Why en de What bekend. Het gaat nu vooral om de How. Samen met de groep ga je je toekomst bepalen: waar wil je naartoe en vooral hoe. Hoe ga jij je cirkel rond maken. Hoe word je die complete mens…

* De inbetweendagen bestaan uit het terugkijken naar de vorige module, intervisie en het vooruitkijken naar de volgende module.

 

  Omschrijving Profiel Duur Investering