Baak Leiderschap Programma (BLP)

 

Versterk je identiteit als leider
In het Baak Leiderschap Programma werk je in 5 modules toe naar meer inzicht in je eigen handelen als leider, je relaties met anderen, het complexe en politieke krachtenveld waarin je opereert, het sturen en beïnvloeden van veranderingen en je eigen presence en presentatie. 

Focus op jou in je organisatie
Belangrijke vragen die in de training aan de orde komen zijn: Wat voor soort leider ben ik? Welke dilemma’s kom ik tegen? Hoe oefen ik invloed uit en word ik beïnvloed? Hoe verbeter ik mijn persoonlijke interactie met anderen? Hoe geef ik leiding aan professionals? Wat betekent politiek handelen voor mij? Hoe blijf ik in het krachtenveld integer en trouw aan mezelf? Hoe blijf ik op koers? Hoe zorg ik voor mezelf en vind ik rust in de hectiek? Wat zijn mijn mogelijkheden om verandering effectief te beïnvloeden? Wat straal ik uit, welke impact heb ik? De focus in het programma ligt dus op jouw rol en kwaliteiten en authenticiteit als leider, geplaatst in een bredere context van je omgeving en je organisatie. 

Vanuit jouw praktijk
Baak Leiderschap Programma is toepassingsgericht. Met behulp van uiteenlopende analysemethoden krijg je inzicht in je eigen handelen en processen binnen je eigen organisatie. Met de nadruk op het verdiepen van je persoonlijke kwaliteiten en ontwikkeling. In elke module ontmoet je trainers, docenten, of vakspecialisten die toonaangevend in hun vakgebied zijn. Ook behandelen we concrete casuïstiek uit je eigen werkpraktijk. Tussen de modules krijg je praktische opdrachten mee die je in je werksituatie uitvoert. Het programma sluit daardoor nauw aan bij de praktijk, en je hebt op deze wijze als deelnemer ruimte om de inhoud van het programma mede te bepalen. 

Opbouw programma

Module 1: Mijn identiteit als leider
Wat voor leider ben ik en welk beeld roep ik op bij anderen?
Confrontatie en zelfinzicht
(middag- avond-ochtend-middag-avond-ochtend)

Module 2: Relationele effectiviteit
De dynamiek van netwerken.
Je relatie met je omgeving.
Je interactiepatronen in het contact.
(middag-avond-ochtend-middag-avond-ochtend)

Module 3: Leiderschap en beïnvloeding in mijn organisatie
Welke processen beïnvloeden je rol als leider?
Hoe vergroot je je invloed?
De weg naar betere resultaten.
(middag-avond-ochtend-middag-avond-ochtend)

Module 4: Sterk leiderschap in een dynamisch krachtenveld
De kwade en nobele intenties van leiders.
Overleven in de krachtenvelden van macht en politiek.
Morele vragen en dilemma’s.
(middag-avond-ochtend-middag-avond-ochtend)

Module 5: Mijn presentatie als leider
Workshops: presenteren en omgaan met media
Presentaties ‘persoonlijke oogst’
(middag-avond-ochtend-middag)

Voorafgaand aan het programma vindt er een telefonisch intakegesprek plaats, om na te gaan of de training voldoende aansluit bij je verwachtingen en leerdoelen.

Coaching bij je opleiding: &Co zorgt ervoor dat jouw leerproces ook na de training doorgaat en verdiept - op je werkplek. Door &Co breng je jezelf en jouw organisatie verder! Lees meer.

  Omschrijving Profiel Duur Investering