Arbeids en Sociaal Recht

Inhoud

 Onderwerpen

• Indienstneming of  free-lance
• Diverse soorten arbeidsovereenkomsten
• De inhoud van de arbeidsovereenkomsten
• Mogelijke bedingen / wijziging van overeenkomsten / concurrentiebeding
• Flexibele contracten en verworven rechten
• Aanpassing van de arbeidsduur; zorgverlof, ouderschapsverlof, enz.
• Regelgeving rond vakantie en verlofdagen
• Wet Verbetering Poortwachter; reïntegratie van zieke werknemers,
   toetsing reintegratieverslag door UWV
• Regelgeving WIA, WAO, Eigen risico dragen
• Overgang van ondernemingen, fusies
• Reorganisaties, ontslagen
• De rol van de vakbonden bij ontslag, sociaal plan
• De rol van de ondernemingsraad
• De ontslagvergunningprocedure bij het UWV
• De procedure bij de Kantonrechter
• Werken met de vaststellingsovereenkomst


 

  Omschrijving Profiel Duur Investering