30ers, Werken en Leven vanuit Kracht

Inhoud
30ers is een verhelderend ontwikkelingstraject voor de ambitieuze mensen in het spitsuur van hun leven. In dit programma krijg je een scherper beeld van je dieper liggende behoeften, drijfveren en patronen. Zodat je een blijvender antwoord krijgt op je vragen. Van daaruit leer je keuzes maken op basis van wat je werkelijk wilt in je leven en carrière. En zo creëer je rust. Vanuit deze rust word je effectiever in je werk en ben je meer in contact met je omgeving.

De Baak is het eerste opleidingsinstituut dat een speciaal programma voor deze doelgroep startte. Onze trainers hebben jarenlange ervaring met deze generatie die andere vormen van leren en reflecteren hebben dan generaties ervoor. Herkenning van leeftijdsdilemma’s geeft deelnemers een groter leereffect. De combinatie van diepgang, doelgerichtheid en de invloed van deelnemers op het programma biedt wat nodig is. Zelfanalyse gekoppeld aan ervaring maakt een snelle vertaling naar de praktijk mogelijk.

Modules
Het programma bestaat uit 3 modules. Voor de start van het programma vindt een intakegesprek plaats. In alle modules staat experimenteren met ander gedrag centraal.

Module 1 bewustworden
• Inzicht in behoeften, drijfveren en passie.
• Omgaan met weerstand.
• Inzicht in invloed van gedragspatronen op het maken van keuzes en realiseren van ambities.
• Verbinden verstand en gevoel.

Module 2 veranderen
• Krachten benutten: omgaan met barrières en weerstanden.
• Doorbreken van gedrags- en communicatiepatronen.
• Persoonlijke uitdagingen aangaan.

Module 3 bestendigen
• Focus op de toekomst.
• Concreet actieplan, toegespitst op dagelijkse praktijk.
• Vanuit inzicht en opgedane ervaring eigen kracht verankeren.


  Omschrijving Profiel Duur Investering