Verandertrajecten

Valt er nog wat te waarderen?

 

Veel organisaties verliezen door alle reorganisaties, fusies en overnames het besef van hun oorsprong of bestemming, die vervolgens richting geeft aan de strategie van de organisatie. In deze oorsprong liggen ook belangrijke waarden en kwaliteiten besloten van de organisatie. Het besef hiervan creëert een gezamenlijk fundament van waaruit de organisatie zijn strategie kan vormgeven.

In een ‘Valt er nog wat te waarderen’-sessie faciliteren we Directies dit gezamenlijk fundament te creëren. Het is een zoektocht naar de essentie van de eigen organisatie. Die zoektocht is een persoonlijk proces: ieders verbinding naar de essentie van de eigen organisatie is uniek. Ieder individu verbonden aan de organisatie kan die verbinding voor zichzelf onderzoeken.
Het gaat daarbij in wezen niet om wat de essentie van de organisatie ís, maar om het onderzoeken van de persoonlijke drijfveren zodat verbinding mogelijk wordt. De essentie bevindt zich dan niet in de organisatie, maar in het tussengebied: de ruimte tussen het individu en de organisatie. Daar ontstaat de verbinding. In dat tussengebied bevindt zich dan ook de professionele identiteit. De organisatie-essentie is een proces, geen vaststaand gegeven, en bestaat alleen in de relatie.

Net zoals zelfbewustzijn belangrijk is voor persoonlijke effectiviteit, zo is contact met de organisatie-essentie van belang voor de zichtbaarheid in de markt, de relatie met klanten, de vormgeving van producten en diensten, interne samenhang, en professionele en organisatie ontwikkeling. Kortom voor de effectiviteit van de organisatie.

Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact op: 071 - 36 90 400 / 401 of laat hier je gegevens achter

  Omschrijving Profiel Duur Investering