Herman Wijffels over leiderschap van de toekomst

Herman Wijffels is een Nederlandse econoom (voorheen o.a. voorzitter van de hoofddirectie van Rabobank Nederland, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) en Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington) die momenteel co-voorzitter is van World connectors en hoogleraar 'duurzaamheid en maatschappelijke verandering'aan de Universiteit Utrecht.

In de te beluisteren podcast, vertelt Herman Wijffels over de noodzaak om een ander perspectief op 'business' te creëren: de verandering naar een circulaire economie. Dat houdt een nieuwe  'release' van de maatschappij in. Daarin heeft iedereen een rol met het talent dat hij of zij bezit, en de kwaliteit van relaties -tussen mensen en tussen mens en omgeving- is er even belangrijk als een gezonde financiële organisatie en winst. We hoeven de toekomst zeker niet somber in te zien.

Tijdens een congres op de Baak voor leidinggevenden sprak hij zijn visie uit over wat een duurzame toekomst nodig heeft aan leiderschap.

Gerelateerde trainingen
Young Executives Program
Young Executives Program Compact
Leiderschap voor Vrouwen
Baak Leadership and Entrepreneurship Program
Baak Leiderschap Programma
Leiden met Visie en Impact
Frontier Market Scouts
Invloed in Complexiteit
Baak Senior Executive Program


  Omschrijving Profiel Duur Investering