Sustainable Road Forward

De Baak inspireert

Duurzaam ondernemen: een kwestie van grenzen verleggen
Duurzaam ondernemen onderneem je samen

Bedrijven zijn de drijvende kracht in de transitie naar een duurzame samenleving. De uitdagingen waar we voor staan zijn groot. Of het nu de vergrijzing of de grondstoffenschaarste is, deze opgaven vragen om anders organiseren en innoveren. De antwoorden zijn niet eenduidig, en vaak te complex om alleen het hoofd te bieden. Met Sustainable Road Forward hebben de Baak en MVO Nederland een uniek programma ontwikkeld waarin bedrijven nieuwe innovaties en oplossingen samen ontwikkelen. Hiermee versnellen we duurzaamheid in onszelf, in bedrijven, tussen bedrijven en in de samenleving.

Sustainable Road Forward (SRF) is een leernetwerk waarin vier bedrijven hun duurzame uitdagingen formuleren (hun challenging issues) om bedrijfsambities te realiseren. Samen met deze bedrijven ontwikkelen de Baak en MVO Nederland inhoudelijk de sessies. Voorbeelden van gebieden waarop bedrijven hun duurzame ambities willen versnellen zijn innovatie, new business models, leiderschap en corporate social responsibility. In een stimulerend netwerk van deelnemende bedrijven en hun stakeholders worden de ambities een stap verder gebracht.

Na uw aanmelding houden we een interview met de sponsor van het traject (veelal de CEO), waarin het belang van duurzaamheid voor de onderneming verwoord wordt. Daarnaast organiseren we een voorbereidende bijeenkomst met het interne team van managers dat gaat deelnemen aan het traject. Tijdens deze bijeenkomst wordt het team voor het eerst samengebracht om te werken aan het scherp definiëren van hun challenging issue.

In een kick off bijeenkomst waarin de teams van de verschillende bedrijven kennis maken, worden de challenging issues verkend en aangescherpt. De vier daarop volgende sessies hebben telkens de focus op het vraagstuk (challenging issue) van één bedrijf. De andere deelnemende bedrijven werken mee aan het verhelderen, verder brengen en oplossen van dit centrale vraagstuk. In een volgende sessie staat één van de andere deelnemende bedrijven en hun challenging issue centraal. Het traject wordt afgesloten met een bijeenkomst waarin de resultaten gepresenteerd worden aan de sponsoren (CEO’s) van de deelnemende bedrijven.

Opbrengst van Sustainable Road Forward

 • Nieuwe inzichten en handvatten om de challenging issue verder te brengen en versnelling in het proces om deze case op te lossen.
 • Nieuwe informatie en kennis in het realiseren van duurzame doelstellingen binnen de organisatie en daarbuiten.
 • Handvatten hoe duurzame processen doelgericht vorm te geven, uit te voeren en te onderhouden.
 • Ervaringen en vaardigheden in nieuwe manieren van samenwerken en organiseren.
 • Versnelling van bedrijfsprestaties die ‘duurzaamheidsproof’ zijn.
 • Nieuwe managementtools in collaborative working.
 • Vergroot bewustzijn en focus in wat duurzaamheid betekent voor en in het bedrijf.
 • Meer verbinding en samenwerking rond duurzaamheid met andere partners/partijen over de grenzen van het eigen bedrijf heen.
 • Groter draagvlak binnen het bedrijf over duurzaamheid in het bedrijf.
 • Stevigere visie en taal op het gebied van duurzaamheid in het bedrijf.

Door samenwerking met experts vanuit andere, onbekende vakgebieden beogen we duurzame synergie en vernieuwingen te creëren.

Doelgroep
Managers/leidinggevenden met businessverantwoordelijkheid Nederland/Benelux en stafmanagers. Deze bevinden zich in de Top 500 hoger management/high potentials.

“We hebben een heel vruchtbaar traject achter de rug samen met Schiphol Group onder begeleiding van de Baak en MVO Nederland. Het traject heeft nieuwe inzichten opgeleverd en een aantal heel concrete ideeën die we samen met de betrokken stakeholders verder gaan uitwerken. Zelf heb ik door de openheid en betrokkenheid van mensen ook veel energie gehaald uit het traject. De dynamiek die in de groep ontstaan is, kun je niet voor elkaar krijgen in een workshop van een middag. Daar heb je echt vakkundige begeleiding voor nodig.”

Robert Metzke - Senior Director EcoVision Philips
 
“We kijken terug op een goede en leuke tijd met elkaar. Die met name draaide om de vragen ‘Hoe maak je Corporate Responsibility concreet?’ en ‘Waar wil je naar toe als bedrijf?’ SRF heeft ons enorm geholpen om daar duidelijkheid over te krijgen. Dat is niet alleen maar door de intensieve samenwerking met Philips, maar ook de interactie met stakeholders en de begeleiding van de Baak en MVO Nederland.”

Marijn Ornstein - Senior Manager Safety, Environment and Firebrigade Schiphol Group

 

Deelname
Per bijeenkomst nemen maximaal 10 deelnemers vanuit elk deelnemend bedrijf deel.
Van hen komen minimaal drie managers of professionals uit het bedrijf en zijn er minimaal twee stakeholders van het bedrijf.

Interne deelname
Een vast team van zes tot acht managers en/of professionals neemt deel aan Sustainable Road Forward.
Per sessie nemen minimaal drie managers/professionals deel. Deze managers/professionals kunnen intern functioneren als change agent met betrekking tot duurzaamheid.

Externe deelname
Per keer zijn er minimaal twee externe deelnemers. Per sessie kan de externe deelnemer verschillen. Externe deelnemers kunnen bijvoorbeeld zijn: klant, leverancier, andere stakeholders, een NGO, overheid, (innovatieve) ondernemers et cetera. Op deze wijze kan het deelnemende bedrijf zelf bepalen wie meedenkt en zo de samenwerkingsverbanden beïnvloeden.

Tijden
De bijeenkomsten zijn van 10.00 - 16.00 uur.

Data
In totaal zijn er 6 bijeenkomsten:
Kick off  23 januari 2013  locatie: de Baak 
Module 1  13 februari 2013 op locatie deelnemende bedrijven
Module 2   27 maart 2013 op locatie deelnemende bedrijven
Module 3  24 april 2013 op locatie deelnemende bedrijven
Module 4  29 mei 2013 op locatie deelnemende bedrijven
Afsluiting  26 juni 2013  locatie: de Baak

Locatie de Baak:
de Baak, Landgoed de Horst te Driebergen 

Investering
Totaal € 15.000,-- per bedrijf (excl. btw).

Kernteam: taken en eigenschappen
Er wordt gewerkt met een vast kernteam bestaande uit zes tot acht deelnemers (lijnmanagers en professionals). Gedurende elke bijeenkomst zal de deelname bestaan uit minimaal drie mensen uit de vaste kernteam. Van het kernteam wordt verwacht dat zij:

 • enige tijd investeren in de voorbereiding voor het inbrengen van de challenging issue;
 • een challenging issue inbrengen;
 • tijdens het traject werken aan het doelgericht realiseren van de gestelde taak en gewenste resultaten;
 • bereid zijn om kennis en ervaring te delen;
 • bij voorkeur gepassioneerd en gemotiveerd zijn om eigenaarschap op zich te nemen voor het bereiken van de doelen.

Deelnemer categorieën SRF
Namens de bedrijven nemen de volgende personen deel:

 • CEO als sponsor.
 • CSR als initiatiefnemer.
 • Lijnmanagers en professionals als eigenaren van de challenging issue.
 • Experts die worden gevraagd een bijdrage te leveren door inbreng van succesvolle ervaringen en Best Practices.

Rol de Baak en MVO Nederland

 • Ontwerpen programma en organiseren de voorbereidingsbijeenkomsten, kick off en de afsluitingsbijeenkomst.
 • Ontwikkelen mede de sessies met de challenging issues en zorgen voor een optimale leeromgeving en leerresultaat.
 • Faciliteren van alle sessies.

Verwachtingen van de deelnemende bedrijven

 • Uitnodiging voor de CEO om aanwezig te zijn bij de kick off en de afsluiting.
 • Bewust diversiteit nastreven in de te selecteren deelnemersgroep (leeftijd, m/v, cultuur, etniciteit enz.).
 • Ondersteuning van de managers en een inhoudelijke bijdrage vanuit CSR met betrekking tot de challenging issues.
 • Voorbereiding door elk van de organisaties op de challenging issues.

SRF wordt georganiseerd door de Baak en MVONL.


 • 'SRF heeft ons enorm geholpen om Corporate Responsibility concreet te maken'
  - Marijn Ornstein -
  Senior Manager Safety, Environment and Firebrigade Schiphol Group -

 • 'Het traject heeft nieuwe inzichten opgeleverd en een aantal heel concrete ideeën die we samen met de betrokken stakeholders verder gaan uitwerken'
  - Robert Metzke -
  Senior Director EcoVision Philips -
  Omschrijving Profiel Duur Investering