Doorwerken op latere leeftijd; geen pleidooi maar een optie

Het gaat er niet om hoeveel jaren je aan je leven toevoegt; het gaat erom hoeveel leven je aan je jaren toevoegt

Werk is niet alleen een middel waarmee je geld verdient om na het werken leuke dingen te gaan doen. Na je 60ste of na je 65ste bijvoorbeeld. Of na 5uur. Dat is allemaal uitgesteld leven.

In werk zitten de mogelijkheden om je talenten te ontwikkelen of te tonen. In werk zit veel verbondenheid met de maatschappij, met de wereld. In werk zit de kans om bij ontwikkelingen betrokken te blijven. In werk zit structuur voor je leven van alledag. Werk is een sociale omgeving. Werk gaat niet alleen maar om succes, werk gaat ook om geluk en om inspiratie.

Nieuwe generatie die door wil werken
Met de leeftijd neemt je ervaring en je wijsheid toe. En het vermogen om belangrijk van onbelangrijk te onderscheiden. Er ontstaat vrijheid. Je ambitie wordt anders dan toen je begin 40 was. Met die vrijheid kun je aan het werk gaan om je leven de vorm te geven die past bij wat de tweede levenshelft je te bieden heeft. Dat vraagt wel om regelmatig stil te staan bij een aantal vragen. Je even terug te trekken uit het gejakker, al die informatie en de jacht op succes om eens echt te kijken wat nu belangrijk voor je is. Vorm geven aan de tweede helft van je leven vraagt ook om wat afstand te nemen van de manier waarop je het in de eerste helft deed.

Duidelijk of sluipend
Voor de een is die overgang naar de tweede levenshelft duidelijk en heftig door een ingrijpende gebeurtenis. Geen sprake van onduidelijkheid: er moet nu iets gebeuren. Voor de ander is het een sluipend proces, een vraag die zeurt, zolang, dat je genoeg van je zelf krijgt en er een soort van ongrijpbare ongerustheid optreedt.

Wanneer begint die tweede helft?
Als je bang bent dat je je gaat vervelen. Als je gedachten bezig zijn met de noodzaak van onderhoud aan jezelf te moeten plegen om bij te blijven. Als je merkt dat het begrip eindigheid een rol gaat spelen in je denken over de toekomst. Als je je afvraagt wat is mijn plek en mijn bijdrage nu op deze leeftijd in mijn organisatie.

Een APK
Stilstaan bij je tweede levenshelft net zoiets is als een APK voor je auto. Een onderhoudsbeurt waarna je weer met zekerheid of met een soepel draaiende motor de weg op kunt. De generaties die nu met die fase te maken krijgen zijn pioniers. Hun ouders (vaders meestal) gleden rustig aan het ouder worden in. Daarin was duidelijk wat je wel en niet deed. De generaties die er nu voor staan zijn opgegroeid met het besef dat je je eigen leven kunt vorm geven en dat je nog lang actief en productief kunt blijven en dat je veel keuzes hebt. Maar hoe die koersbepaling te pakken te krijgen en met wie daarover van gedachten te wisselen ligt niet zo voor de hand. Het zijn ook geen beslissingen die je zomaar ineens neemt. Het zijn vaak overwegingen die een rijpingstijd nodig hebben.

Persoonlijk
Toen je dertig of begin veertig was waren de prioriteiten duidelijk en ook goed vergelijkbaar met wat anderen deden. Maar nu is het uiterst persoonlijk en heel gedifferentieerd. En zo hoort het ook, je hebt niet voor niks lang geleefd, veel ervaring opgedaan, je bent niet zomaar iemand. En je gooit ook niet zomaar weg wat je verworven hebt. Ambities op hetzelfde peil of juist meer de nadruk op de kwaliteit van de combinatie tussen werk en privé leven. Een levensloopbaan kent meer fasen dan alleen een eerste en een tweede helft. Na elke fase komt de vraag “what’s next?” In de woelige tijden van nu is het belangrijk om even stil te staan bij die vraag.

Loslaten
De wisselwerking en het gesprek met leeftijdsgenoten speelt daarbij een belangrijke rol want de vanzelfsprekendheden staan ter discussie. Soms volgt een besluit om vooral door te gaan maar dan op heel andere gronden. Soms ga je met dezelfde kennis en inzichten een heel andere richting in. Vaak wordt het je duidelijk waarom je iets los moet laten om iets nieuws vast te kunnen pakken. In de overgang naar een volgende fase biedt de Baak de mogelijkheid om te leren , te reflecteren en stappen te zetten om de toekomst te verkennen. Voor de een betekent dat het leren van nieuwe vaardigheden voor een andere rol. Voor de ander is aan de orde het overboord gooien van ballast en investeren in sterke punten die er al waren. Soms komt het tot een herschikking van werk en privé.

Beraden op je koers
Maar een ding is duidelijk: het helpt om even stil te staan om je te beraden op je koers voor de komende tijd. De Baak heeft daar een aantal programma's en werkvormen voor om dat te ondersteunen en te stimuleren.

Durf te dromen over een wenkend perspectief.
Zet eens wat stappen om de toekomst te onderzoeken.
Kijk eens met andere ogen naar je biografie.
Het gaat er niet om hoeveel jaren je aan je leven toevoegt, het gaat erom hoeveel leven je aan je jaren toevoegt.


  Omschrijving Profiel Duur Investering