Interview Valentijn

Op het moment van het interview was Valentijn bijna 65, inmiddels heeft hij de 65 bereikt en werkt nog steeds voor de Baak.

Langer doorwerken, voor veel mensen is dat nog een ver van hun bed show, jij bent bijna 65, hoe speelt het voor jou?
Maatschappelijk ligt er een slagboom, dat is eigenlijk heel vreemd en die ligt er voor iedereen je krijgt AOW of je wilt of niet. Er ligt een ouderwets systeem, vind ik zelf, namelijk dat het een verplichting is in bijna alle CAO’s en contracten, vervalt contract bij het worden van 65
Je hebt wel een keuze om langer door te werken, maar dat is niet eenvoudig.
Als je niets doet stopt het.
Ik wil helemaal niet stoppen, ik wil het anders organiseren, maar ik wil wel gewoon doorwerken omdat ik het ongelooflijk leuk vind. En ik zou het heel raar vinden dat ik het nu nog leuk vind en wanneer ik 65 ben niet meer leuk zou moeten vinden.
Ik ga zeker doorwerken. Ik wil meer vrijheid wanneer ik wel werk en wanneer ik niet werk, dat betekent voor mij dat ik in periodes wil werken, zeg maar 5 maanden en dan 3 maanden vrij, dat soort periodes wil ik maken.

Ik zit in een vak waar langer doorwerken mogelijk is, want zolang je nog redelijk helder bent in je hoofd, kan het en zolang ik nog begrijp wat er om me heen gebeurt en ik nog kan aansluiten bij mensen om me heen, ik niet wereldvreemd word, dan zijn er geen bezwaren.
Wat ik wel merk is dat wetttelijk gezien de voorwaarden heel raar zijn, want het houdt op en dan moet je zelf gaan kijken en met je werkgever gaan kijken of je door kan werken en in welke vorm dan en of de werkgever dat wil en die is daar niet verplicht toe. Of je kunt als ZZPer gaan werken, nu zit ik in een vak waar je als zzper ook goed kunt functioneren, maar als je dat niet kan, dan houdt het ineens op.
Er wordt veel gepraat over pensioen en langer doorwerken en tegelijkertijd vind ik dat aan de voorzieningenkant gewoon nog heel weinig gebeurt om het mogelijk te maken.

Je contract voor onbepaalde tijd houdt op zodra je 65 wordt, dus eigenlijk is het geen contract voor onbepaalde tijd.
Het zou mooi zijn als onze directie een principe uitspraak doet over hoe om te gaan met dit vraagstuk, in plaats van het per individueel geval te bekijken en een protocol aanmaken.
Op dit moment moet je veel zelf regelen, het is nog niet vanzelfsprekend, het zou mooi zijn als alle organisaties een regeling hebben die het mogelijk maakt om langer door te werken, maar iedereen moet natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen ik houd op bij 65.

Wat zijn je ideeën over de periode dat je door wilt werken?
Mijn beeld is dat het zeker nog 3 jaar is, maar ik zeg daarbij dat kan langer zijn of dat kan korter zijn. Er kunnen dingen gebeuren, je interesse kan je verliezen, ik denk dat je steeds moet bekijken : vind ik het nog leuk? Kan ik het nog? En vindt mijn omgeving dat ik het nog kan?
Het moet kunnen, je moet het willen en dat iedere keer bekijken.


Wat maakt het voor jou aantrekkelijk om door te werken?
Allereerst dat ik het nog leuk vind, dat is 1, en dat ik iets bij te dragen heb. Mezelf nog steeds ontwikkel en het onderdeel zijn van iets, maakt voor mij dat ik enorm betrokken blijf en dat vind ik heel prettig. Het leuk vinden, interessant vinden en ingeschakeld blijven dus.

Er zijn ook mensen die 65 zijn, nog wel kunnen werken, maar willen stoppen omdat ze het gevoel hebben dat ze hun tijd uitgezeten hebben.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, het is per individu verschillend en per beroep verschillend. Ik kan me goed voorstellen dat iemand zegt ‘ik ben op mijn 20e gaan werken, ik ben nu 65 en ik vind dat ik genoeg heb gedaan, het is nu klaar.’ Ik vind dat je vanaf je 65e juist volledig de vrijheid moet hebben, als je wilt stoppen, dan kun je stoppen, maar als je door wilt werken dat je dan door kunt werken.


Je mag stoppen, je doet het niet, heb je dan niet genoeg te doen? Is dat iets wat mee speelt?
Nee, ik denk dat ik genoeg te doen zou hebben en zou kunnen vinden. Mijn keuze is omdat ik dit werk heel leuk vind, dit werk te blijven doen, maar dat betekent niet dat als ik hiermee op zou houden, ik niks zou doen.

Je zegt dat het een vanzelfsprekendheid zou moeten zijn dat je moet kunnen stoppen, maar ook dat het een vanzelfsprekendheid zou moeten zijn om langer door te werken, welke grenzen er ook zijn, 65, 67. De Baak is op het moment bezig om beleid te ontwikkelen, hoe zie jij dat verder in je omgeving met leeftijdgenoten in andere organisaties? Is daar al wel beleid?
Ik denk dat er veel over gepraat wordt, niet alleen over langer doorwerken na je 65e, maar ook over de periode daarvoor, want niet lang geleden gingen mensen er op hun 58e uit of op hun 60e. Dat is veranderd, mensen werken sowieso langer door, er is veel over gepraat de laatste jaren, maar ik vind nog steeds dat daar te weinig door organisaties aan gedaan wordt. Niet alleen in dat mensen langer doorwerken, maar vooral ook hoe houd je het interessant voor mensen om door te blijven werken. Wat kun je daarin doen, ik zie nog steeds organisaties die niet meer in mensen investeren na hun 50e. Investeren in opleiding bijvoorbeeld, maar dan moeten ze nog 15 jaar, dat is 15 jaar van je kapitaal. Slecht gebruik maken van iemand die misschien 60 is en een ongelooflijke dot ervaring heeft, en het kapitaliseren van die ervaringen zie ik weinig. Ik zal je een voorbeeld geven, we zaten ooit bij een organisatie waarvan iemand op zijn 60e had aangegeven dat hij nog wel door wilde gaan, maar niet meer in een leidinggevende positie wilde, minder verantwoordelijkheid en hij wilde meer mensen gaan coachen. Waarop de HRM professional zei, nou dat zou erg mooi zijn, maar onze functieschalen lenen zich daar niet toe. Nou dat betekent dus dat iets wat je hebt gemaakt als ondersteuning van je organisatie, is leidend geworden, zodat iemand gewoon moet blijven doorgaan met het leidinggevende stuk, dat hij niet wil, terwijl hij een veel betere coach zou zijn voor de organisatie en veel meer nut zou kunnen hebben dan op de plek waar hij nu zit. Nou dat beleid van hoe flexibel kun je daarin zijn, hoe kun je het aan de ene kant interessant houden voor de medewerker en aan de andere kant nuttig en waardevol voor de organisatie, daar wordt in mijn ogen nog steeds te weinig aan gedaan.

Heb je het idee dat organisaties meer beleid hebben op jongeren dan op senioren?
Ja, je zet het op de jongeren want daar zit de ambititie, en dat betekent niet dat ouderen geen ambitie hebben, maar na je 50e verandert je ambitie, je gaat anders kijken, dus niet van ‘ik wil 2, 3 stappen naar boven zetten, maar ‘ik wil beter worden in wat ik doe’’. Het is een anderssoortige ambitie, de drive is anders, en er wordt veel ingezet op jongeren en er wordt wel eens over het hoofd gezien het kapitaliseren van de ervaring van ouderen. Als je soms ook kijkt naar organisaties, die zijn erg druk bezig om klanten binnen te krijgen, maar zich soms erg slecht richten op de klanten die ze al hebben, dat zie ik daar ook een beetje. En ik snap ongelooflijk waarom je inzet op jonge mensen, die moet je ook aan je binden, begeleiden, houden, en zich tot hun beste kunnen ontwikkelen,  maar ik denk dat je breder moet kijken dan alleen de jongeren.

Op welke manier zouden organisaties kunnen investeren in de groep 50+ om hen nog gemotiveerd aan het werk te houden tot hun 67e of wellicht langer?

Ik denk allereerst de wil hebben ‘van ik wil ze optimaal houden, totdat ze weggaan’, dat betekent veel met ze in gesprek gaan daarover en ik vind dat niet alleen zit bij de werkgever, maar ook bij de mensen zelf. Als werknemer moet je zelf ook aan de bel trekken en zeggen wat je wilt doen. En ik denk dat je zou moeten toegaan naar, en dat is een lastige en daar moet beleid op gemaakt worden binnen organisaties, kijken hoe je flexibel omgaat met mensen die zeggen, ‘hoe kan ik nou het best van nut zijn voor deze organisatie’ zonder dat je moet blijven zitten waar je nu zit. En het zou belangrijk zijn, dat een aantal mythes doorgeprikt wordt. Bijvoorbeeld dat ouderen langzamer zijn, dat is niet waar, die mythes doorprikken zou wel eens kunnen helpen.

  
Zijn er nog andere zaken die je wilt vertellen over langer doorwerken?
Ja, misschien wel. We zitten nog steeds vast in een soort post industrieel organisatiemodel, en ik denk dat werken en organisaties veel flexibeler gaan worden en het mooiste is als het flexibel wordt, dan kijk je iedere keer opnieuw of je nog ergens wilt blijven werken of dat een werkgever kijkt of ie een werknemer nog wil laten blijven. Het gaat veel meer over flexibiliteit dan, ik word soms een beetje moe van dat soort discussies, ‘ik word nou 66 en ik moet nog een jaar aan de bak’, laten we gaan voor flexibiliteit, dan zien we wel wie het prettig vindt om door te gaan en wie niet.

Dan loop je dus het risico dat maar een heel klein deel van de beroepsbevolking doorwerkt na zijn 65.

Je zal misschien toch wel een grens moeten hebben, maar het allerbelanrijkste is, houdt het leuk voor mensen om te werken, op wat voor leeftijd dan ook.


Reactie plaatsen

Reacties

  • do 24 mei 2012, 04:04 Carel Lanting
    Fraai interview! De flexibiliteit die van de werknemer wordt verlangd, vergt ook zijn spiegelbeeld bij de werkgever. Bij veel organisaties komt het er nu op aan om ondanks de dagelijkse druk voor sales,tijd en aandacht te geven voor individueel maatwerk. Niets nieuws eigenlijk.

Reageren op dit artikel

(deze wordt niet gepubliceerd)
Ververs afbeelding
  Omschrijving Profiel Duur Investering