Column

Langer doorwerken doe je zomaar?
Sta eens stil bij wat je wil.

We moeten langer doorwerken, dat is geen slecht idee , maar  helemaal vanzelf gaat dat waarschijnlijk niet.
Om een aantal redenen is het maar een beperkt aantal mensen dat daar inderdaad “werk van maakt”.
Recent onderzoek van het AWVN toont aan dat maar 25 % van de werknemers die wens koestert. Er zit wel een stijgende lijn in , maar heel langzaam.
De stap zetten naar langer doorwerken, naar een andersoortige koers voor je toekomst is niet zo eenvoudig .

Eigenlijk is dat best te begrijpen. De ouders van de babyboomers gleden de ouderdom in, gingen zich gedragen als oudere mensen en stopten met werken. De vijftiger van nu heeft in zijn ouders weinig voorbeelden of rolmodellen die het hem voorgeleefd hebben. Mensen waaraan je goed kon zien dat ze actief vorm gaven aan de volgende fase van hun leven, na hun 50ste of in hun tweede levenshelft, wanneer die ook maar begon.
De aard van het werk verandert sterk tegenwoordig en het tempo van de veranderingen is heel erg hoog, dat vraagt veel aanpassingen en dat kost tijd en veel nadenken. Dus de vraag doemt ook op of werken belangrijk voor je is of dat je het in wenst te ruilen voor het Zwitserleven gevoel en de bezigheid van het genieten.

Mensen zijn nogal verschillend als het erom gaat de vraag echt onder ogen te zien : hoe wil ik dat het verder gaat met mijn leven en mijn werk. Gek genoeg hebben zij die door het leven stil gezet worden het daar wat gemakkelijker mee. Als je baan of je partner wegvalt of als je lijf hele duidelijke signalen geeft dat het niet meer de jonge god is die aan het stuur zit dan is dat een schokeffect. Dan moet je wel beginnen met nadenken over hoe nu verder.
Voor de meeste  mensen is er niet een dergelijk life event. Voor hen is het een soort sluipend besef: er moet geloof ik iets gebeuren, ik moet het heft in handen nemen. Een ding is zeker: als je daar pas op je 65ste over na begint te denken ben je te laat. Vandaar dat het motto” sta eens stil bij wat je wil” hier van toepassing is.

Er zijn een paar basisvragen die beantwoord moeten worden rond langer doorwerken en daarvoor moet huiswerk gemaakt. Geen huiswerk dat je eventjes doet terwijl je met een half oog naar de tv kijkt of je i-phone bedient.
Waar bestaat dat huiswerk uit
Count your blessings
Wat heb ik voor waardevolle ervaring opgedaan, waarin ben ik beter geworden nu ik ouder ben. Als ik terugkijk op mijn leven op welk van mijn talenten waren mijn successen of mijn geluk dan gebaseerd. Wat is er met die kwaliteit van mij gebeurd. Dat is biografisch spitwerk
Craft your job
Hoe wil ik dat mijn werk of mijn baan eruit ziet de komende jaren. Waarin vertegenwoordig ik voor mijn organisatie toegevoegde waarde in het licht van waar mijn bedrijf of afdeling naar toe gaat.
Dat is creatief en constructief vormgeven
Stay in touch
Hoe wil ik met de maatschappij verbonden blijven. Bij welke ontwikkelingen voel ik mij betrokken en waaraan wil ik een bijdrage leveren. Dat gaat over je betrokkenheid bij en verbinding met de wereld.
De Engelse auteur en management consultant Charles Handy  noemt ook een drietal kapstokken voor de volgende periode: You need a sense of direction, a sense of continuity and a sense of commitment.

Manage de 3 agenda's van je leven
Werk of werken staat centraal in dit artikel. Maar voor de hand liggend is dat er in die tweede levenshelft meer in het leven is dan werk alleen. De verhouding werk en privé verschuift en de ruimte voor eigen tijd neemt ook toe. Zo heb je dus eigenlijk 3 agenda’s te managen: die van het werkdeel van je leven met je baas, je collega’s en je klanten. Daarnaast is er de agenda waar je partner en je familieleden en je vrienden aanspraak op maken.
En tenslotte is er de agenda waar niemand anders dan jij zelf de tijd en bezigheid en invulling van bepaalt.
Hoe zit het in de komende jaren met de verhouding tussen die 3? Wordt alles bepaald door je werk. Of vullen de mensen uit je privéleven je hele agenda. En wat doe je alleen voor jezelf, je eigen ontwikkeling?

Dat huiswerk is niet eenvoudig te doen in je eentje achter je bureau. Voor je het weet draai je in het kringetje van je vertrouwde gedachten rond. Dat is weinig productief als het gaat om vernieuwing of een nieuwe koers of accenten verleggen.
Je hebt daar anderen voor nodig, klankborden, mensen die je een spiegel voorhouden. Mensen die je wijzen op je al te vanzelfsprekende manieren van denken. Waarschijnlijk ook wel mensen die hetzelfde huiswerk moeten doen, die in de zelfde levensfase verkeren.
Dat financiële overwegingen hier buiten beschouwing blijven is niet toevallig. Die komen pas in 2de instantie aan bod en  met name als de vraag luidt : moet ik doorwerken en hoeveel dan wel? Als het alleen maar op moeten gebaseerd is dan valt werken en deze fase van je leven zwaar.
Sta eerst eens even stil bij wat je wil

David Jan van Stolk

 

 


Reactie plaatsen

Er is nog niet gereageerd op dit artikel


Reageren op dit artikel

(deze wordt niet gepubliceerd)
Ververs afbeelding
  Omschrijving Profiel Duur Investering