Omschrijving per ‘type’

Wat voor type senior ben jij?
Mensen verschillen in de manier waarop ze hun eigen senioriteit beleven en in de manier waarop ze naar anderen en naar de wereld om zich heen kijken. In dit model onderscheiden we twee relevante assen:
Verleden – Toekomst en Aanvaarding – Ambitie. Op basis daarvan zijn 4 types te definiëren, elk met hun eigen kenmerken 
Pragmatisch realist
‘Je beoordeelt de vraagstukken die je tegenkomt, vanuit je ruime ervaring en schat in wat de opties zijn. Je kent je kwaliteiten en je mogelijkheden, maar ook je grenzen en beperkingen. Je realiseert je dat de eisen van de nieuwe tijd vaak beter aansluiten bij een jongere generatie en je gunt hen zonder jaloezie het podium.
Wat mensen soms verbaasd is dat je gemakkelijk afstand lijkt te nemen van wat zo belangrijk is geweest voor je. De uitdaging is om de kernwaarden van waaruit je zelf leeft en werkt door te geven naar de jeugd, zonder ze daarbij voor de voeten te lopen’

Eeuwige jeugd
‘Je geniet elke dag nog steeds van wat er op je af komt en houdt ervan om mee te blijven doen met nieuwe technologie, media, gadgets. Tot je genoegen wordt je regelmatig een stuk jonger ingeschat dan je bent. Dat maakt je een inspirerend gesprekspartner en ‘rolmodel’ voor menig generatiegenoot. Een voorbeeld van vitaliteit en enthousiasme.
De andere kant van de medaille is dat je weinig ruimte laat voor echte bezinning. Voor het opmaken van de balans en voor de vraag wat je niet meer zou willen veranderen. Het ‘omarmen’ van je eigen verleden en het oogsten van wat er is gegroeid vormen een aanvullende uitdaging voor je.’

Gewortelde wijsheid
‘Je hebt met vallen en opstaan je levenslessen geleerd. En je bent in staat om die in alle rust door te geven aan een volgende generatie. Daarmee vorm je een belangrijke bron van ervaring voor anderen. Een genuanceerde vraagbaak voor waar het werkelijk om gaat.
Wat je soms verweten wordt is dat je niet goed meer in staat bent om echte vernieuwing toe te laten in je verhaal. Niet alles laat zich duiden vanuit het verleden. De kunst voor jou is om het nieuwe, het andere te blijven zien als aan een aanvulling op wat je al met je meedraagt. Daarvoor is nodig dat je het zonder oordeel tegemoet treedt’.

Koesterkunde
‘Jouw kwaliteit is dat je het waardevolle uit het verleden weet te verankeren in de actualiteit. Je waakt voor vervlakking en hebt oog voor het behouden van de essentie. Met de diepgang van je analyse raak je een gevoelige snaar bij jongere collega’s. Je vervult een ‘gewetensrol’ binnen de organisatie waar je werkt.
Soms wordt je verweten dat je te principieel bent. Dan raakt de bruikbaarheid van je verhaal naar de achtergrond en lijk je de aansluiting te missen. De uitdaging voor jou is dan om de toepasbaarheid van je inzichten als leidraad te nemen, zelfs als je daarvoor je waarde-oordeel zult moeten aanpassen.’

Wil je meer weten over wat de Baak te bieden op het gebied van seniorteit?
Baak Senior Executive Program
Investeren in Meesterschap 
 


  Omschrijving Profiel Duur Investering