Boekentip!

2 boeken die de zelf werkzaamheid en reflectie ondersteunen en vorm geven

Julia Cameron : ‘The Artist’s Way “ 
Pan Books  1995  ISBN 0-330-34358-0
Een internationale bestseller waarin je 12 weken lang je eigen cursus volgt gericht op het tot leven brengen van creatieve zelfsturing en koers bepaling. Verre van zweverig, heel concreet word je aan het werk gezet op 3 gebieden:
- het schrijven van morning pages om je geest wat losser te maken,een soort geestelijke ochtend gymnastiek , lenigheid en neutraliseren van zelfkritiek
- het beantwoorden van vragen om over na te denken
- het belonen van jezelf met behulp van ” the artist’s date”, jezelf een plezier doen

Er is een Nederlandse en een Engelse versie van het boek. De Engelse versie is te verkiezen!

Ernst Bohlmeijer en Gerben Westerhof: “Op verhaal komen” je autobiografie als bron van wijsheid.
Uitgeverij Boom 2010 ISBN   978 90 8506 900 3
Theorie en oefeningen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de werking van het autobiografisch geheugen. Door jezelf de juiste vragen te stellen kun je valkuilen ontdekken, moeilijke gebeurtenissen een plaats geven en geïnspireerd raken om iets moois van het leven te maken.

Zie ook:

Ondernemen in de levensloop van Jos van der Brug en Kees Locher ISBN 90-6038-436-9

Dit schrijven is een workshop in boekvorm. De lezer bewandelt een persoonlijke onderzoeksweg, waarop deze zelf wezenlijke motieven in werk en leven op het spoor komt en nieuwe inspiratiebronnen en perspectieven vindt voor de toekomst.


  Omschrijving Profiel Duur Investering