Organisatie Safari


Organisatie-ontwikkeling: Impact door actie
Learning on the other job...

Het nieuwe organiseren is transparant; het nieuwe hebben is delen; voor organisaties betekent dit improviseren in plaats van controleren. In de trendrede 2014 stond het zo mooi, de Organisatie safari doet het.

In dit traject leren 3 organisaties met en van elkaar. Bekijk hier een video van een Organisatie Safari met Naturalis, Decos en de Baak:

Heb je vragen? Wil je eens over de mogelijkheden praten?
Bel of mail An Kramer, programmamaker bij de Baak:
06 42 52 00 99
a.kramer@debaak.nl


3 organisaties brengen elk minimaal 2 deelnemers in: samen minimaal 6 deelnemers
• Iedere organisatie brengt een urgente, actuele organisatievraag in
• op locatie van elke organisatie werken de deelnemers aan het vraagstuk
• Geen analyses en rapporten, maar onomkeerbare impactvolle veranderingen
• Een deadline met resultaten

Doel is elkaar verder te helpen met een actuele organisatievraag. Deelnemers zijn dus elkaars 'consultant'. Niet door het geven van een advies of het schrijven van een rapport, maar door het doen van interventies. Dat zijn acties die zichtbaar maken wat er speelt, die verschillende partijen verbinden of letterlijk ingrijpen in de organisatiestructuur. En daarmee een onomkeerbare impact hebben.

Resultaten, op 3 niveaus:
De deelnemende organisaties krijgen 'pop up consultants' gratis, die een eerste stap in hun actuele organisatievraagstukken zetten. Er wordt zorg gedragen voor doorgeven van het stokje, zodat het niet bij een eenmalige interventie blijft.
Teamervaring: met de andere organisaties vormen de deelnemers een tijdelijk team. Zo leren ze dus hun kracht en samenwerking in een team te versterken.
Individueel leren deelnemers de nieuwste inzichten en methodieken voor organisatie-verandering.

Vorm
Tijdens een Organisatie Safari brengen alle drie de organisaties een eigen actuele organisatie-ontwikkelingsvraag in. De andere twee organisaties werken op de locatie van de derde aan hun vraag. Zo krijgt je eigen organisatie een frisse blik van de anderen en leer je door samen te werken ook van elkaar. Bovendien leer je over je eigen organisatie door actief met een andere organisatie bezig te zijn. Daarbij nodigen wij experts of trainers uit op de onderwerpen die nodig zijn.

Deelnemers
Wie zijn de voorlopers in uw organisatie? Geef hen en uw organisatie wind in de zeilen. Door hen in de Organisatie safari te laten bijdragen aan uw actuele organisatievraag.
Beslissers, uitvoerders, leiders. Maak een relevante spannende combinatie van mensen, zodat de impact voor uw organisatie groot is.

Methodiek
Design thinking, nomadisch leren, playfulness. In deze methodieken gaan actie en analyse hand in hand. Een op maat samengestelde ‘raad van inspiratie’ bijvoorbeeld met organisatie-experts, ondernemers, kunstenaars, architecten, designers en digitale experts is als extra hulplijn in te zetten. Het proces en de werkwijzen worden gefaciliteerd door ervaren begeleiders.


Opzet
- Startdag: methodiek-doe-dag: teambuilding door aanscherpen van organisatievragen. 
- Twee keer een 3 - daagse: Op locatie van deelnemend organisaties volgens bovenstaand model. Elke dag staat één organisatie centraal.
- Afsluitende dag: vervolg, 'estafettestokje' doorgeven en inbedding.
Looptijd is een half jaar


De Organisatie Safari is ook goed in te zetten in een organisatie tussen verschillende afdelingen of bij gefuseerde onderdelen.

De organisatiesafari is een samenwerking tussen Mariken Gaanderse van Fonkeling en An Kramer van de Baak. Mail voor informatie naar a.kramer@debaak.nl


De Nomadic Tour
Najaar 2014 gaat An Kramer op Tour: in gesprek met mensen die kritisch nieuwsgierig zijn naar de nomadisch leren; om samen te kijken wat deze visie en werkwijze in jouw organisatie zou kunnen betekenen. Learned lessons worden natuurlijk verwerkt in boek of blog. Deelnemers aan de Tour krijgen een gezamenlijke Nomadische ervaring begin 2014.
Voor: beslissers, voorlopers en uitvoerders op het gebied van Organisatieontwikkeling.
Wil je meedoen? Neem contact op: a.kramer@debaak.nl of bel: 06 42 52 00 99


  Omschrijving Profiel Duur Investering