Zo krijg je mensen mee...

Door Anja de Boer, trainer bij Baak Leiderschap Programma

Hoe krijg ik - vanuit relatie - meer effect?

Leiderschap is Relatie. Hoe hoger in een organisatie des te meer het aankomt op de vermogens om mensen mee te nemen, in hun kracht te zetten en beweging te creëren. Om invloed uit te oefenen op partijen en coalities, en politieke manoeuvres uit te voeren. Relationele effectiviteit is de sleutel voor goed leiderschap.
De leider is zozeer deel van het geheel (het systeem), dat hij goed moet aanvoelen in welke relaties hij treedt en vanuit welke posities hij handelt. Zelf (en 360) onderzoek geeft zicht op de relationele antennes, vermogens en blinde vlekken. En inzicht in ‘hoe je je verhoudt tot autoriteit'. Durf je ook echt 'de baas' te zijn? Ben je in staat om je eigen baas 'baas' te laten zijn? Stuur je op control, of juist op zelfsturing en vertrouwen?
 
Inzicht in systeemdynamieken en het ‘spel der betrekkingen’ leert de dienende leider om het systeem (team, bestuur, MT, organisatie) verder te helpen.

Geïnteresseerd in Baak Leiderschap Programma? Klik hier

>> Volgende


  Omschrijving Profiel Duur Investering