Ondernemerstafel

Transitie naar een duurzame toekomst
Bedrijven zijn de drijvende kracht in de transitie naar een duurzame samenleving. Met hun people- en planet-doelstellingen vervullen zij een sleutelrol in het creëren van de toekomst.
Met het bewustzijn rond duurzaamheid zit het wel goed – dat stadium zijn we voorbij. Zelfs de pioniersfase ligt achter ons. Nu komt het erop aan reguliere ondernemingen in hun transitie te ondersteunen.

Voor bedrijven die deze slag willen maken en hun slagkracht willen vergroten is er het Center of Inspiration bij de Baak. Wij bieden in dit Center naast inspiratie ook ondersteuning bij realisatie. Dat vraagt om leiderschap en ondernemerschap: visie, handelen vanuit langere-termijnperspectief, producten en diensten duurzaam maken, nieuwe businessmodellen.
In het Center of Inspiration van de de Baak worden aan de Ondernemerstafel plannen gesmeed om de milieu-uitdagingen en de menselijke maat mee te nemen in het ondernemen.

De Baak Ondernemerstafel: versnellen van duurzaam ondernemerschap
De Baak Ondernemerstafel is een baken voor ondernemers die de stap naar duurzaam ondernemerschap echt willen maken.
We noemen het nu nog duurzaam ondernemerschap – de ambitie is dat dit zo vanzelfsprekend wordt dat we weer gewoon van ondernemen kunnen spreken.
Een ondernemer die bijdraagt aan de welvaart en het welzijn in de samenleving.

Erestoel aan tafel voor Leen Zevenbergen
De eregast aan de Ondernemerstafel is Leen Zevenbergen.
 

 

In 2014 en 2015 nodigt hij aan de Ondernemerstafel ondernemers uit die al geruime tijd ondernemen vanuit de visie dat de impact van hun onderneming bijdraagt aan de maatschappij. Zij zijn voorbeeld en inspirator; zij stellen hun kennis en ervaring bij het oprichten en leiden van een duurzame onderneming beschikbaar. Gasten aan tafel zijn nu al: Carlos Verkearen (CEO Poult Group) en Tom Szaky (CEO Terracycle).

Inspiratie & Doen
Leen Zevenbergen nodigt ook ú uit. De Ondernemerstafel biedt inspiratie & actie aan ondernemers die een stap verder willen gaan in duurzaam ondernemen. Die zeker weten, of te weten willen komen, wat hun next step is. Met oog voor hun purpose én voor hun profit. Voor deze ondernemers bieden we op verschillende momenten bijeenkomsten. Voor elke bijeenkomst hebben wij een voorbeeld ondernemer geselecteerd met wie u mee aan tafel kunt.

De Gastondernemers en hun thema’s
Voor elk onderwerp zoeken wij naar de allerbeste en meest ervaren experts. Mensen die bijzondere kansen beschrijven en daar jarenlange kennis van hebben.

CEO Carlos Verkaeren Poult: omkeren van de organisatie piramide
Voor het succesvol omkeren van de organisatie piramide hebben we de CEO, Carlos Verkaeren, uitgenodigd van het Franse Poult, een organisatie die dat met goed resultaat  al 8 jaar toepast. Er is geen directieteam en er zijn geen budgeten. De innovatiekracht  is zo enorm toegenomen dat de winstgevendheid van het bedrijf het dubbele is van haar hele sector in Europa.
Men zegt dat de basis in elk bedrijf ligt bij haar medewerkers, maar dit wordt zelden echt toegepast. Het omkeren van de piramide  is een langdurig proces, zowel qua cultuur als qua gewenning bij de medewerkers zelf (die niet uit een dergelijke leef-cultuur komen) en dus heel erg gedurfd.

Mei 2014
CEO Tom Szaky, Terracycle: recycling en circulair denken
Als de basis, de medewerkers, niet worden ingezet, zal innovatie en verduurzaming niet of nauwelijks beklijven en daar zijn vele voorbeelden van. Dat is dus nodig als fundament.  Daarna kun je de blik werpen op  wat de meesten van ons als duurzaamheid betitelen; recycling en circulair denken. Dat doen we met een jonge gedreven ondernemer, Tom Szaky, oprichter en CEO van Terracycle. Dit inmiddels wereldwijd opererende bedrijf bestaande uit jonge enthousiaste mensen ontwikkelt programma’s waardoor ‘global recylcing’ programma’s worden ingezet, samen met grote multinationals zoals Mars.

September 2014 CEO Catia Bastioli, Novamont: Blue Economy en Systemic Design
De Blue Economy, waarbij de natuur als voorbeeld staat voor produkt- en organisatie-ontwikkeling, heeft vele prachtige voorbeelden wereldwijd opgeleverd, waarvan het door Catia Bastioli geleide Novamont er een is. Het is een ver vooroplopend chemie bedrijf dat toonaangevend in de wereld is op het gebied van bio-chemie, ontstaan vanuit degelijke  twintigjarige R&D programma’s. Wetende dat chemie vaak gebaseerd is op olie en langzaam maar zeker markt in Europa aan het verliezen is, is het mooi om te zien hoe, gebruik makend van landbouw afval en ander organisch afval, plastics en andere producten kunnen worden ontwikkeld. In vele opzichten is Catia Bastioli zelf een indrukwekkend voorbeeld van de nieuwe economie zoals we die in de hele wereld zouden willen zien.

Heb je vragen of wil je meedoen? Neem contact op met een van de opleidingsadviseurs op: advies@debaak.nl, of bel met 0343 556369.

Daarnaast partneren we o.a. met de Groene Zaak en MVO Nederland - Expeditie Sociale Innovatie.


  Omschrijving Profiel Duur Investering