Mindshake (M/V)

Mindshake (M/V)
Mannelijke en vrouwelijke communicatiestijlen nader bekeken.      

Gelijkwaardig is niet hetzelfde als gelijk
Wie begint over man-vrouw verschillen op de werkvloer krijgt al snel te maken met omzichtige reacties. We willen immers niet generaliseren, houden niet van discriminatie en is het onderwerp eigenlijk niet een beetje passé? Vroeger, toen de rolpatronen van mannen en vrouwen nog ver uit elkaar lagen was het misschien relevant, maar inmiddels leven we in een samenleving waar mannen en vrouwen gelijkwaardig  zijn aan elkaar, gelijke kansen krijgen en gelijke mogelijkheden hebben. We zijn in de allereerste plaats individuen en maken individuele keuzes, ongeacht leeftijd, sexe, huidskleur of geaardheid.

Tenminste, dat denken we. En deze redenatie klinkt natuurlijk erg logisch. Het gaat alleen aan één ding voorbij: ons gedrag is niet logisch. Ons gedrag wordt gestuurd door allerlei onbewuste processen waar we nauwelijks vat op hebben. En in die onbewuste processen spelen stereotype denkbeelden, biologische drijfveren  en culturele historie een grote rol.

Omdat we zo gericht zijn op gelijkheid, vergeten we dat er ook verschillen tussen mannen en vrouwen zijn. Op individueel niveau zijn die niet altijd even zichtbaar, maar als je naar vrouwen en mannen als groep kijkt, komen ze duidelijk naar voren. Verschillen in hoe we communiceren, in voorkeursgedrag en zelfs in onze manier van denken.

Meer kennis over die verschillen, kan de samenwerking tussen mannen en vrouwen verbeteren. En daarmee de effectiviteit van de hele organisatie. Want of je nu Westers of Aziatisch bent, 25 of 55, homo of hetero, perfectionistisch of chaoot, je bent altijd een man of een vrouw.

Over de workshop
De workshop Mindshake laat op een humoristische en interactieve manier de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke communicatiestijlen zien. De beide trainers - een man èn een vrouw – zijn behalve onderhoudende sprekers ook goede acteurs en bedreven met de camera. Door middel van gepeelde scènes, videoregistratie van groepsopdrachten en een stukje theoretische informatie, passeren verschillende onderwerpen de revue.

Ik denk niet in hokjes. Of toch wel?
Op bewust niveau zijn de meesten van ons behoorlijk geëmancipeerd. We kijken niet vreemd op van vrouwen op hoge posities of mannen die een dag bij de kinderen blijven. Helaas loopt ons onbewuste brein hier hopeloos bij achter. Zonder dat je het in de gaten hebt, is de invloed van stereotypen veel groter dan je denkt. In de workshop Mindshake krijg je zicht op je onbewuste, stereotype denken. Niet dat je er daarna van af bent, maar je kunt er in het vervolg wel rekening mee houden.

Zeurkousen en botte boeren
Zowel mannen als vrouwen hebben toegang tot hetzelfde scala aan gedragsmogelijkheden. Bovendien kun je veel gedrag aan- of afleren en is ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ gedrag in die zin inwisselbaar. Toch zorgen biologische verschillen in de hormoonhuishouding en het brein er voor, dat de meeste vrouwen en mannen andere gedragsvoorkeuren hebben. We kunnen wel hetzelfde, maar kiezen niet hetzelfde. En we ervaren de wereld om ons heen ook niet hetzelfde. Simpel gezegd: in de ogen van mannen kunnen veel vrouwen inderdaad enorm zeuren. En in de ogen van vrouwen zijn de meeste mannen werkelijk kortzichtig. In de workshop Mindshake leer je te kijken door de ogen van de ander. Je begrijpt  beter waar dat wat jij ‘gezeur’ of ‘kortzichtig’ noemt vandaan komt èn wat het voordeel daarvan is.

De brug van Mars naar Venus
Alles leuk en aardig, maar hoe dóe je het dan, omgaan met die verschillen? Nu is er maar één manier om te leren hoe je gedrag kunt veranderen en dat is door te oefenen. Afhankelijk van de gekozen lengte van de training en de groepsgrootte, gaan we in Mindshake aan de slag met acteurs. In de korte workshops of met grote groepen maken we gebruik van interactief theater: de deelnemers mogen regie-aanwijzingen geven in een gespeelde scene. Bij een langere training met een kleine groep gaan de deelnemers individueel oefenen met acteurs. De situaties die we spelen zijn altijd afkomstig uit of vergelijkbaar met je eigen organisatie.

Over de trainers
Sylvie Mellenbergh en Sandor Barsony zijn beiden communicatietrainers met een theaterachtergrond. Ze houden van energieke, expressieve werkvormen met de nodige diepgang.


  Omschrijving Profiel Duur Investering