Vakgenieten voor Vakgenoten

Baak Belgium wil een platform zijn voor collega opleiders/trainers, HR managers, professionals en academici die geïnteresseerd zijn in studies en best practices in OD, MD en de bijhorende ethische vraagstukken.
Daartoe worden jaarlijks 4 à 5 Vakgenieten met Vakgenoten bijeenkomsten georganiseerd waarin een expert uit het vakgebied een inspirerende inleiding geeft op een thema, gevolgd door ruimte voor uitwisseling en verdere uitdieping.
De volgende bijeenkomst vindt plaats op 5 februari 2014 met als onderwerp:

Professionele gespreksvoering
ingeleid door Marina Riemslagh

Ik ben fair/correct met collega’s en medewerkers…?
Voor zover ik niet geïrriteerd of gestresseerd ben!


Onderzoek naar het ethisch gehalte van professioneel gedrag heeft uitgewezen dat we bij de minste irritatie van professioneel communicatief correct gedrag overschakelen op meer zelf-betrokken reacties.

Alle vorming en inzet ten spijt, zijn onze automatische impulsen vaak sneller dan onze wilskracht. Bovendien herinneren we ons nadien een ander verhaal dan wat de collega of de medewerker vertelt. Hoe is dit mogelijk?
Ons brein werkt verschillend wanneer we in stress zijn dan wanneer we rustig en open communiceren. Bij stress of irritatie zien we de ander als ‘iemand waartegen we ons moeten verdedigen’ en nadien herinneren we ons die noodzaak, niet wat er echt gebeurde.
Lastig voor teamwork, voor het uitvoeren van een vooraf bepaalde strategie, voor heldere communicatie doorheen het bedrijf…

En er is een uitkomst: niet alleen bewust worden van wat zich voordoet, ook het veranderen van deze automatismen is mogelijk. Dat kan door het inzetten van een nieuwe techniek, PER-K (create new Possibilities, focus Energy congruently, have repeatable Results – this is the Key to sustainable success).

 

 

Marina Riemslagh PhD, is in 2011 gedoctoreerd op kwalitatief onderzoek naar de ethiek van het professionele gespreksproces. Ze is gefascineerd door het 'gedoe' van mensen. Na lang zoeken heeft ze een methode gevonden waardoor iedereen die dat wil, in staat is volledig verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag. Vanaf nu kan ieder zijn eigen automatische gedrag zelf instellen.

Voor uitgebreide CV zie www.vrijvoluitleven.com

 

Neem deel en ontdek hoe je via deze nieuwe PER-K techniek controle krijgt over je automatische reacties!

Datum: woensdag 5 februari 2014
Locatie: Baak Belgium, Koetshuis Den Brandt, Beukenlaan 12, 2020 Antwerpen
Programma: 
16.30 uur Ontvangst met koffie en thee
17.00 uur Aanvang inleiding
19.00 uur Netwerkingdrink
19.30 uur Vak(na)genieten tijdens Netwerking Diner (optioneel)
Deelname:
Vakgenieten: 50€ excl. btw
Vak(na)genieten Netwerking diner: 55€ excl. btw


  Omschrijving Profiel Duur Investering