Magie en venijn in teams …

Magie en venijn in teams … hoe kunnen leidinggevenden een verschil maken?

Verhaal bij het nieuwe boek: ‘Teamleiderschap als ambacht. Gids voor het samenwerken met de verschillen’ (uitgeverij Garant)


Teams moesten organisaties een antwoord bieden op vragen naar een betere coördinatie van het werk, een grotere efficiëntie, meer creativiteit, een nauwere betrokkenheid bij de organisatie en een groter welzijn voor de individuele medewerker. Mooi in theorie.

De praktijk leert dat veel teams niet beantwoorden aan deze hoge verwachtingen. Er gaat heel wat energie verloren door onduidelijkheid, fricties, het niet aankaarten van lastige thema’s, de vlucht vooruit... Het potentieel van teams wordt vaak niet echt benut en synergie lijkt een onhaalbare kaart.

Vooral wanneer verschillen tot spanning of conflict leiden, zitten leidinggevenden met de handen in het haar. Hoe de verschillen bestaansrecht geven en de diversiteit in het team constructief benutten? Hoe omgaan met issues die spelen in de onderstroom van een team?

Met dit boek wil ik leidinggevenden nieuwe brillen en kaders aanreiken om naar hun team te kijken als aangrijpingspunt voor hun dagelijks handelen. Passeren de revue: het team als een groep-in-ontwikkeling, als co-creatief systeem, als integraal en levend systeem, als ijsberg en als een strijdtoneel.
 
De ambitie van deze gids is om leidinggevenden te wapenen om te werken met wat er ‘is’ en wat er leeft in de onderstroom. Naast een taakgerichte focus heeft elk team ook een emotioneel leven. Inzicht in bekende en minder bekende groepsdynamieken en beschermingsmechanismen biedt leidinggevenden een fris perspectief op teamwerk en aanknopingspunten voor interventie. 

Elke leidinggevende kan er bewust voor kiezen om te investeren in de ontwikkeling en effectiviteit van zijn of haar team. Het uitgangspunt van dit boek is dat de leider in zijn rol als teamcoach een verschil kan maken.

Het ‘ambacht’ van teamleiderschap bestaat uit een grondige kennis van de stiel, een rugzak vol methodieken en interventies en tot slot uit persoonlijk meesterschap.

In deze korte workshop neem ik je mee in de wondere wereld van vissen, haaien en olifanten.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Dr. Silvia Prins (1963) combineert een actieve praktijk in het begeleiden van teams en organisaties (www.circlesforconnection.be) met het schrijven en doceren over thema’s zoals teamcoaching, bemiddeling in groepen en teams en cocreatie als nieuw paradigma voor verandering.

 

 

 

 


  Omschrijving Profiel Duur Investering