Webinar: Duurzame inzetbaarheid

Talent en ervaring als unieke bijdrage
4 dec 2013

Duurzame inzetbaarheid is een organisatievorm die zorgt voor duurzame inzet van mensen die werken vanuit hun talenten en ervaring gekoppeld aan de doelen van de organisatie. Ieder werkt vanuit zijn talent en ervaring en levert zo de beste bijdrage aan zijn organisatie en bedrijf.

Bekijk hier de opname van het webinar.


Interesse? Ervaring Loont


HR heeft in het duurzaam inzetten van talenten een sleutelrol. Zij zorgt voor een optimale match met het doel van de organisatie. De medewerkers zelf zijn in staat om hun eigen talent ten dienste van de organisatie in te zetten en blijvend te onderzoeken op ontwikkeling.
Deze vorm van organiseren vraagt een grote mate van goede communicatie onderling. Duurzame inzetbaarheid gaat dwars door de generaties heen en wordt in profit en public organisaties ingezet. 

Medewerkers die duurzaam ingezet worden, werken vanuit hun kracht en positieve energie, zijn vitaal, gelukkig en voelen zich gezien. Zij ervaren hun unieke bijdrage aan het doel van de organisatie en de uitdaging voor de toekomst. De organisatie heeft hierdoor een grotere omzet en een betere dienstverlening.  Omschrijving Profiel Duur Investering