Webinar: Nomadisch Leren - learning on the job

11 feb 2014

Life Long Learning, minder budget voor opleiden, scepsis over het rendement van trainingen... 
Aanleidingen genoeg om op zoek te gaan naar nieuwe wegen om leren en werken te verbinden. Nomadisch leren is zo'n weg.

Bekijk hier de opname van het webinar.Interesse? Nomadisch leren


Nomadisch leren is een manier om informeel leren in formeel leren te brengen.
Het grootste deel van het opleidingsbudget wordt besteed aan formeel leren: 10% van het leren vindt plaats in opleidingen. De rest van het leren gebeurt informeel: 70% op de werkvloer en 20% tussen collega's. Nomadisch leren verbindt deze gebieden van leren met elkaar.
Daarnaast zet Nomadisch leren verandering centraal. Dat betekent dat het expliciet uitgaat van een proces van aandachtige 'trial and error'; het verbindt denken en doen in een onvoorspelbaar en tegelijk doelgericht interactief proces. 

Nomadisch leren is een filosofie over leren. Het geeft een denkraamwerk dat verandering centraal zet. Daarmee draagt het bij aan de transitie en het nieuwe paradigma van deze tijd. Nomadisch leren is tegelijk een methodiek en zet leren in organisaties in deze tijd met de poten in de klei.

In dit webinar verruim je je visie op leren in de werkcontext. Tegelijk zullen we zo veel mogelijk ruimte maken om de deelnemers een directe ervaring te geven, om de volgende dag met concrete stappen aan de slag te gaan.
Wat is jouw vraag voor dit webinar?

AnAn Kramer
An Kramer faciliteert en ontwikkelt trajecten met en voor organisaties. Zij is een heldere creatieve denker. Ze zoekt en vindt wegen die voorbij vanzelfsprekendheden gaan. Verbindt leren met werk, met kunst en met de maatschappij. Leren is nooit een doel op zich: het gaat er haar om wat je met het geleerde concreet teweeg brengt. Ze zoekt het spanningsveld tussen individu en organisatie, om dat voor beiden productief te benutten.
Zo is ze altijd op zoek naar manieren om de deelnemers actief bij het programma te betrekken. Direct doen in plaats van 'praten over'.
'Het kan wel, want het kan anders' is haar motto. Ze onderzoekt en experimenteert met vormen van leren die werk, leren en leven verbinden. Hierover heeft ze een boek geschreven: Nomadisch leren, leren zonder lessen.


  Omschrijving Profiel Duur Investering