Voorlichtingsbijeenkomst 'De nieuwe Loopbaanprofessional'

De nieuwe Loopbaanprofessional
20 nov 2010

De nieuwe Loopbaanprofessional is een specialisatie voor mensen die zich willen professionaliseren op het gebied van loopbaanvragen binnen organisaties of bij particulieren. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst maakt u kennis met de trainer en de inhoud en werkwijze van de Opleiding Loopbaancoaching.

De opleiding Loopbaancoaching 'De nieuwe Loopbaanprofessional' leidt in negen maanden op tot het beroep ‘Loopbaanprofessional’.

Het onderscheidende van de opleiding Loopbaancoaching is de geïntegreerde benadering, waardoor de deelnemers ook daadwerkelijk na de opleiding als loopbaanprofessional aan de slag kunnen. De geïntegreerde benadering bestaat uit de synergie tussen de volgende elementen:
- theoretisch kader en praktische werkinstrumenten;
- intensieve eigen leerervaringen door volgen eigen loopbaantraject;
- toegepaste ervaring met twee oefenkandidaten en terugkoppeling over toepassing in supervisie.

De opleiding omvat een individueel intakegesprek (o.a. toetsing instapniveau), acht trainingsdagen, zes supervisiebijeenkomsten, verspreid over negen maanden en een individueel eindgesprek.
Tijdens de opleiding wordt een persoonlijk leerboek bijgehouden over de eigen leerervaringen, ondermeer over het verloop van de oefentrajecten. De eindopdracht bestaat uit het vertalen van de verkregen inzichten in de eigen attitude, competenties en instrumenten naar een professionele 'toolkit' zoals die in de praktijk gebruikt kan worden.

De eindtermen van de opleiding Loopbaancoaching zijn vakinhoudelijk afgestemd op de toelatingscriteria van beroepsvereniging Noloc en de toetsingscriteria van het Career Management Instituut.

De opleiding Loopbaancoaching 'De nieuwe Loopbaanprofessional' wordt verzorgd door het Europees Instituut, dochter van de Baak.

Locatie voorlichtingsbijeenkomst: Landgoed de Horst, Driebergen
Aanvang: 15.00 uur
Aanmelden: info@europeesinstituut.nl

Meer informatie:

T: 0343-556343
E: info@europeesinstituut.nl


  Omschrijving Profiel Duur Investering