Van wantrouwen naar vertrouwen in de financiële wereld

Van wantrouwen naar vertrouwen in de financiële wereld
7 nov 2012

Van wantrouwen naar vertrouwen in de financiële wereld

Het Nieuwe Besturen, van risk-management en denken vanuit de ‘zender’,
naar strategisch reputatiemanagement en denken vanuit ‘de ontvanger’.

Op woensdagmiddag 7 november 2012 organiseert NieuwBestuur in samenwerking met de Baak een bijzonder actueel seminar. Waarom is het vertrouwen van consumenten in de financiële sector nog steeds dalend? Wat betekent het gebrek aan vertrouwen voor het dagelijkse werk in de financiële sector? Hoe gaan we met elkaar verder? Wat zijn de goede voorbeelden?

Doel is om naast de financiële kant, de niet-financiële kant (de reputatie) van de financiële sector met elkaar onder de loep te nemen.

Dit seminar vindt plaats in Noordwijk, bij de Baak Seaside. Tijdstip van 14.00 uur tot 17.30 uur met aansluitend een borrel.

 
De nieuwe richting
Als wantrouwen het grootste obstakel voor de financiële sector is, is vertrouwen de oplossing.
Inspirerende ondernemingen en nieuwe ideeën die in kracht groeien, laten zien dat de crisis misschien wel het beste in ons naar boven brengt. Ondernemingen gaan terug naar de kern, de innerlijke kracht, de reden van het bestaan. Wanneer een organisatie voorziet in de behoefte vanuit de stakeholders, is financieel succes het resultaat, niet langer het primaire doel. Het groter geheel wordt gediend door het goed uitvoeren van stakeholdervalue. Daar ligt de kracht.

Actueel en exclusief programma op 7 november
NieuwBestuur heeft Wim Leereveld bereid gevonden zijn bijzonder actuele verhaal van de Access-to-Medicine Index  (ATM-index) met de financiële sector te delen. Als oprichter van de ATM-index , licht Wim Leereveld toe welke internationale impact het meten van de niet-financiële kant (reputatie) van farmaceutische reuzen heeft op de gehele farmaceutische industrie. De ATM-indexering wordt sinds 2008 om de twee jaar gepubliceerd in de invloedrijke Financial Times. Het inzichtelijk maken van de reputatie van farmaceutische multinationals heeft ervoor gezorgd dat de sector zich weer meer is gaan richten op de kern van hun missie; het faciliteren van geneesmiddelen aan iedereen die deze nodig heeft. De ATM-index wordt gesteund door onder meer Bill Gates, die het inzichtelijk maken van de niet-financiële kant van een organisatie aanduidt als een vorm van ‘Creative Capitalism’.
 
Is de financiële sector toe aan deze nieuwe vorm van creative capitalism, die we in Nederland Het Nieuwe Besturen noemen? Is Het Nieuwe Besturen de opmaat naar de oplossing voor herstel van vertrouwen binnen de financiële sector?


Dialoog met de zaal
Aan de hand van rondetafelgesprekken zullen we de bovenstaande vraag met deskundigen verder verkennen. We bespreken met elkaar de problemen en de nieuwe oplossingen en ideeën. De deelnemers gaan vervolgens in subgroepen verder in op specifieke thema’s over wat er moet gebeuren om het vertrouwen te herstellen.  

Seminar-reeks NieuwBestuur en de Baak
Op 7 november organiseert NieuwBestuur voor de eerste keer in samenwerking met de Baak een seminar om het Nieuwe Besturen inzichtelijk te maken voor de financiële sector.

Reputatiemanagement is actueler dan ooit en een must voor werknemers in de financiële dienstverlening. Het vertrouwen van klanten is langdurig geschonden door onder andere het aanbieden van ondoorzichtige producten, de negatieve uitstraling van bonussen en het stellen van aandeelhouderswaarde boven klantwaarde. Daarnaast is recentelijk de betrouwbaarheid van het Libor in twijfel getrokken, wat grote gevolgen heeft voor iedereen die werkzaam is in de financiële wereld. Want voor banken, verzekeraars en institutionele beleggers is het vertrouwen onderling cruciaal om goed te functioneren.
NieuwBestuur
Wat is NieuwBestuur?
NieuwBestuur is een onafhankelijk platform voor de Nieuwe Bestuurders van Nederland, opgericht in maart 2010. NieuwBestuur vergroot het inzicht bij bestuurders in strategisch reputatiemanagement en
Het Nieuwe Besturen. Strategisch reputatiemanagement gaat over de blik van buiten naar binnen.
Want de reputatie van uw organisatie krijgt u door uw stakeholders toebedeeld. Bij Het Nieuwe Besturen draait het om het vinden van de balans binnen een organisatie tussen de financiële prestaties aan de ene kant en de niet-financiële prestaties aan de andere kant. Om deze visie naar buiten te communiceren organiseert NieuwBestuur onder andere het jaarlijks terugkerende Nationale Reputatie Congres en congres NieuwBestuur 2013. Doel van NieuwBestuur is om het Nieuwe Besturen binnen vijf jaar te verankeren binnen de Nederlandse bestuurskamers.

Sprekers

Wim Leerveld
Wim Leerveld
Oprichter ATM-index
Het voorbeeld / Wim Leereveld
Wim Leereveld is de oprichter van de ATM-Index. De ATM-indexering wordt sinds 2008 om de twee jaar gepubliceerd in de invloedrijke The Financial Times. Het inzichtelijk maken van de reputatie van farmaceutische multinationals heeft ervoor gezorgd dat de sector zich weer meer is gaan richten op de kern van hun missie; het faciliteren van geneesmiddelen aan iedereen die deze nodig heeft. De invloedrijke ATM-index wordt inmiddels gesteund door onder meer Bill Gates.

Mildred Hofkes
Mildred Hofkes
Oprichter NieuwBestuur

Het Nieuwe Besturen / Mildred Hofkes
Mildred Hofkes, is oprichter van Bureau Hofkes Reputatiemanagement (BHRM) voor onafhankelijk reputatieonderzoek en oprichter van het platform NieuwBestuur. Zij zal tijdens dit seminar kort met u de contouren van Het Nieuwe Besturen binnen de financiële sector doornemen. Vormt strategisch reputatiemanagement en het Nieuwe Besturen de aanzet tot het herstel van vertrouwen binnen de uw sector?

Reflectie deskundig panel
Een deskundig panel van specialisten zal reflecteren op de visie van de ATM-index, het Nieuwe Besturen en strategisch reputatiemanagement binnen de financiële sector.

Marijn Wiersma
Marijn Wiersma
De Bank of the Future
De Bank of the Future / Marijn Wiersma
Marijn Wiersma is werkzaam bij FMO Bank als knowledge en innovation managers, en is tevens mede oprichter van Bank of the Future. De Bank of the Future is een platform waarin door 700 bankiers wordt gewerkt aan een betere financiële sector. Het platform brengt mensen, denktanks en banken samen rond tastbare concepten die de veerkracht van de financiële sector doen versterken.
Theodor Kockelkorn
Theodor Kockelkorn
Bestuurslid AFM (RvB)
De toezichthouder / Theodor Kockelkoren, AFM
Per februari 2008 is Theodor Kockelkoren lid van het bestuur van de AFM. De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. In april 2012 stelde Kockelkoren in zijn lezing op het VU, dat de bestuurders van banken en verzekeraars zich massaal tot doel hebben gesteld om het klantenbelang centraal te stellen. De volgende stap is volgens hem het krachtig wortel laten schieten van deze doelstelling binnen de organisatie. Hoe geeft de sector daar invulling aan?

Koos Timmerman
Koos Timmerman
Vicevoorzitter
ING financiele sector (RvB)

De bestuurder / Koos Timmermans, ING
Koos Timmermans is sinds 2011 vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van de ING en houdt zich bezig met het afstemmen van strategie en regelgeving binnen de bank. Koos Timmermans geeft zijn actuele visie op de omschakeling naar het werken vanuit het klantenbelang, en het spanningsveld tussen aan de ene kant de financiële aspecten en aan de andere kant de reputatie van de financiële sector.

Aanmelden:
nieuwbestuur.nl/inschrijving
Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Vol = vol.

Meer informatie:
Waar:
De Baak Seaside, Noordwijk
Wanneer: 7 november 2012 van 14.00 uur tot 18.00 uur (met aansluitende borrel)
Wie: Directie en Hoger Management werkzaam in de financiële sector
Kosten: 225,- excl BTW (incl. informatiemateriaal en borrel)

Suzan Heijne : suzan@bhrm.nl
Lindy van Santen : l.vansanten@debaak.nl

NieuwBestuur | ATM-index / Wim Leereveld | Bill Gates: Creative Capitalism


  Omschrijving Profiel Duur Investering