Het Duurzame Nieuwe Werken?!

11 nov 2010
Op donderdag 11 november a.s. wordt de inspiratiebijeenkomst 'Het Duurzame Nieuwe Werken' georganiseerd waarin wij diverse invalshoeken belichten ten aanzien van duurzaam organiseren.
Er komen koplopers en experts uit het bedrijfsleven, non-profit en de overheid aan het woord over de dillema's op de weg naar duurzaamheid. De menskant van duurzame ontwikkeling staat hierin centraal. 
Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van de 'Dag van de Duurzaamheid' (zie www.dagvandeduurzaamheid.nu ) en  de 'Week van Het Nieuwe Werken' van 8 tot en met 14 november 2010 (zie www.hetnieuwewerkendoejezelf.nl).   
Initiatiefnemers zijn:
 
LvDO, NVP, NVO2, POGG en de Baak
 
 

  Omschrijving Profiel Duur Investering