Werkbijeenkomst Collectieve visie en ambitie Zeeland

Diversiteit? We gaan het gewoon doen!’

Op de trappen van kasteel Den Brandt staat Navid Otaredian. Als een eenmansontvangstcomité begroet hij zijn gasten en nodigt ze naar binnen. Daar wacht de koffie. Voor een tafel met stapels fel gekleurde petten vormt zich een lange rij. Wie zijn naam op een badge heeft geschreven kan daarna een kleurig exemplaar kiezen. Even later zit het gezelschap in een prachtige kasteelzaal.

Judith Castelijns is de projectleider (aanjager) van Zeeland. Ze treedt niet graag op de voorgrond en tamelijk kort van stof schetst ze de diversiteitsdoelstelling van Zeeland. In september 2011 moeten 35 jongeren en 35 allochtonen als nieuwe vrijwilligers VluchtelingenWerk Zeeland komen versterken. Daarmee ligt de lat voor Zeeland tamelijk hoog. De provincie vergrijst namelijk sterk en er wonen relatief weinig allochtonen.

Dan neemt de Baak de teugels. Of mensen willen noteren waarom zij vrijwilliger of medewerker bij VluchtelingenWerk zijn én wat voor hen diversiteit bij VluchtelingenWerk betekent. Als ieder zijn antwoord heeft genoteerd moeten mensen hun gedachten met anderen delen. Mensen zoeken elkaar op en een gekakel barst los. Handgebaren ondersteunen woorden. Velen glimlachen, sommigen blijven zitten, velen staan. ‘Changez’, roept William Strobbe, medewerker van de Baak met Vlaamse tongval.

Hierna komen de petjes van nut. Per kleur krijgen groepen de opdracht zich in te leven één van de doelgroepen. De gele petjes verdiepen zich in de motieven van de huidige vrijwilligers; andere groepen moet zich verplaatsen in allochtonen, jongeren, opdrachtgevers als gemeente en provincie of in de Zeeuwse samenleving.In de groep met gele petten nemen enkelen het voortouw. Af en toe worden ze aangevuld door de andere. De terugmelding vanuit de subgroepen is kort samen te vatten. Iedereen wil aan de slag om diversiteit te realiseren. Eventuele problemen vragen om een oplossing, maar diversiteit op zich staat niet ter discussie. ‘Als sluitstuk geven de vrijwilligers een lange lijst met adviezen mee aan Judith, de aanjager in Zeeland. Gewapend met een stapel briefjes en grote vellen kan zij verder aan het werk.

Directeur Zeljana Hupkens is tevreden over de dag: ‘Vanochtend stonden we in Goes in een mistig Zeeland te wachten op de bus. Ik voelde me wat onbestemd. Een collega zei me dat het een blue monday was. Dat onbestemde gevoel is weg. We gingen samen op reis naar Antwerpen, zoals we met de organisatie op reis gaan naar diversiteit. Het is eigenlijk een reis op de bonnefooi. We weten niet in welk hotel we gaan slapen. We weten niet precies waar we naar toe gaan en wat de eindbestemming is, maar we zijn op weg naar iets moois.’

‘Dat gevoel van “wij” vind ik leuk. We gingen echt samen op weg. Het staat niet ter discussie of we diversiteit willen. We gaan het gewoon gaan doen!’

Dit artikel is in onverkorte versie te vinden op http://www.vwnkid.nl/artikel/Directeur+VluchtelingenWerk+Zeeland%3A/1/18/


  Omschrijving Profiel Duur Investering