BaakVandaag: Duurzame mobiliteit

Lunchbijeenkomsten in de Malietoren in Den Haag
8 sep 2011

Donderdag 8 september 2011

Duurzame Mobiliteit
Mobiliteit is diep ingebed in onze samenleving. Het geeft ons de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, op het werk, bij vrienden of familie. Maar mobiliteit is ook de drager van onze handelsnatie: we vervoeren grondstoffen naar producenten en eindproducten naar consumenten.
Daarom is mobiliteit een voorwaarde voor welvaart en welzijn, maar ons mobiliteitssysteem is ook schadelijk voor mens, milieu en economie. Denk aan de dagelijkse files, het toenemend energiegebruik, uitstoot van CO2 en fijnstof, problemen met verkeersveiligheid en geluidsoverlast. Ondanks de energieschaarste en de klimaatcrisis neemt de mobiliteitsvraag toe door welvaart en verstedelijking. Daarom moet het transportsysteem wereldwijd ‘verduurzamen’: veiliger, sneller en schoner. Duurzame Mobiliteit vraagt om verandering van technologie én menselijk gedrag. In deze BaakVandaag bijeenkomst staat de vraag centraal hoe je mensen binnen organisaties bewuster kunt maken, en in gedrag kunt veranderen, ten gunste van duurzame mobiliteit. Welke initiatieven bestaan en wat is er nodig vanuit het bedrijfsleven, wetenschap en overheid om best practices verder kracht bij te zetten?

We gaan hierover met elkaar in gesprek na de inleidende bijdrages van: 

Peter de Rooy, algemeen directeur de Rooy Transport-Logistiek.
Peter Sierat, algemeen directeur TLN (Transport en Logistiek Nederland)
Els de Wit, senior beleidsmedewerker directoraat Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Jacqueline Bakker, senior programmamaker en coördinator Focusgroep Overheid & Zorg bij de Baak, is moderator tijdens deze middag.

BaakVandaag
BaakVandaag is een reeks van maandelijkse lunchbijeenkomsten waarin prangende vraagstukken in de samenleving van vandaag centraal staan. Vanuit de categorie Duurzaamheid, Diversiteit of Doorbraak (innovatie) staat per bijeenkomst een maatschappelijk onderwerp centraal.
Kundige en ervaren personen uit de overheid, de wetenschap en het bedrijfsleven geven bij aanvang van elke bijeenkomst een inleiding op het onderwerp en delen daarin hun visie, ervaringen en kennis. Vervolgens wordt het vraagstuk uitgediept door het uitwisselen van gedachten en ervaringen tussen alle aanwezigen, onder begeleiding van een moderator. BaakVandaag is bedoeld als denktank rond actuele vraagstukken en ter onderlinge ontmoeting.

Organisatie
De organisatie van BaakVandaag is in handen van de Baak, opleidings- en kennisinstituut op het gebied van leiderschap en ondernemerschap http://www.debaak.nl
De BaakVandaag Duurzaamheid bijeenkomsten worden mede mogelijk gemaakt door de Provincie Utrecht en de Rijksalliantie Duurzame Bedrijfsvoering.

                                        

Locatie & tijden
De Lunchbijeenkomst vindt plaats op donderdag 8 september 2011 in de Malietoren,
Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag.
Aanvang: 12.00 uur (Einde: 15.00 uur)

Deelname
Deelnamekosten BaakVandaag bijeenkomst: € 75,- exclusief BTW per persoon. 

Voor meer informatie & inschrijving: www.debaak.nl/baakvandaag of Jacqueline Groen 071 369 03 31; j.groen@debaak.nl


  Omschrijving Profiel Duur Investering