Arbeidsverhoudingen in Europees Perspectief

17 mrt 2014

- Deze bijeenkomst is komen te vervallen.-

De Baak heeft een lange traditie in het samenbrengen van leiders uit het bedrijfsleven en uit maatschappelijke kringen rond het thema arbeidsrelaties. Noordwijk aan Zee is voor veel HR-directeuren dé plek waar de Dutch Labor Conferences en vele HR-diners plaatsvonden. Harry Starren, toen de directeur van de Baak, startte zeven jaar geleden de Labor Relations Journeys, leerreizen naar Europese hoofdsteden waar de arbeidsrelaties van die landen onderzocht werden. In een andere culturele context werd het inzicht in de eigen arbeidsrelaties verdiept en ontstonden verbindingen die de ontwikkelingen in de Nederlandse arbeidsverhoudingen hebben beinvloed.

In 2014 komt de Labor Journey 'naar huis' en ronden we deze af als vanouds af met een Conferentie in Nederland. Deze keer zal de conferentie in het teken van Europa staan: Nederlandse arbeidsverhoudingen in Europees perspectief. Harry Starren opent de conferentie en Arko van Brakel, de huidige directeur van de Baak, sluit deze af.

Datum: 27 maart 2014
Plaats: Landgoed de Horst in Driebergen
Kosten: € 95,00 (excl BTW)
Tijd: 14.30 - 17.00 en daarna netwerkborrel
Voertaal: Nederlands

Programma

14.00 -14.30  

Ontvangst    

14.30 -14.50

  Opening door Harry Starren
FILM: Highlights en deelnemers uit de European Labor Journeys van de Baak naar Casablanca, Istanbul, Kopenhagen, Boedapest, Dublin, Riga en Rome en Amsterdam.
14.50 - 15.15   Naar een Sociaal Europa? Paul de Beer (AIAS, UvA)
Terwijl het stelsel van collectieve arbeidsverhoudingen in Nederland – kortweg het poldermodel – en de arbeidsvoorwaarden onder druk staan, is het de vraag of en hoe er een gemeenschappelijke Europese strategie moet komen. Moeten de arbeidsverhoudingen meer Europees worden geregeld of moet Europa juist meer bescherming bieden aan nationale stelsels van arbeidsverhoudingen?
15.15 - 15.45   Panel discussie: De toekomst van onze banen Ton Heerts (FNV) + jongere generatie de Baak
Jeugdwerkloosheid is nu tot grote hoogte gestegen. Welke vaardigheden zijn er nodig voor de banen van de 21e eeuw? En hoe maak je werk?
15.45 - 16.00   Pauze
16.00 - 16.20   De EU versus de opkomende economieën Haroon Sheikh (Dasym Investments)
Terwijl Europa zich vooral op de interne markt heeft gericht, hebben opkomende landen hun competitiviteit in ongekende mate verhoogd.
Vooral in Azië gaat het om meer dan goedkope productie en is het leren tot een kunst verheven.
Zijn wij in Europa nog op tijd om hier het hoofd aan te bieden?
16.20 - 16.30   Q&A 
16.30 - 16.45   Conclusie: WEconomy en de uitdagingen voor de 21e eeuw
Arko van Brakel, CEO de Baak
16:45 Afsluiting en borrel

  Omschrijving Profiel Duur Investering