Test model

Test model

Beschrijving van de 4 typen coaches:

Probleemgericht
Als coach werk je samen met je coachee naar een passende oplossing. Je laat hem of haar vertellen, maar stelt daar ook je eigen gedachten tegenover. In feite creëer je daarmee nieuwe kaders voor de vragen van de coachee. Zo nu en dan ondersteun je je coachee door suggesties of aanbevelingen te doen en maak je gebruik van de kennis & expertise die je in huis hebt.

Jouw metafoor: Leesbril

Je helpt de coachee om zijn obstakels scherper of beter te kunnen zien om ze vervolgens te kunnen overwinnen. Door dit verbeterde zicht laat je de coachee anders tegen de dingen aan kijken.

Oplossingsgericht
Als coach probeer je de coachee op een positief en opbouwend gedachtespoor te zetten. Om hem te ondersteunen geef je af en toe suggesties of aanbevelingen. De coachee kan zelf bepalen wat hij hiermee doet. Als coach ben je vrij praktisch. Wat is het probleem en wat doen we eraan? Om resultaat te boeken probeer je niet in te zoomen op de tijden waar het fout is gegaan, maar je richt je vooral op de tijden dat het goed is gegaan. Wat maakt dat je je op die tijden goed voelde?

Jouw metafoor: Sneeuwbal

Door de krachten van je coachee steeds verder uit te breiden tracht je hem steeds sterker te maken zodat hij minder geremd wordt door zijn omgeving.

Persoongericht
Om de coachee te helpen bied je een veilige omgeving, warmte en compassie. Tijdens het coaching gesprek probeer je zo min mogelijk te sturen en laat je de coachee zelf zijn weg vinden. Als coach ben je vooral een accepterende en volgende luisteraar. Je probeert voornamelijk het zelfvertrouwen van de coachee te vergroten door je te richten op de krachten van je coachee.

Jouw metafoor: Reisgids

Je laat de coachee zelf de groei maken en ondersteunt hem of haar in plaats van dat je het pad bepaalt.

Inzichtgericht
Je creëert veiligheid en toont begrip, maar ook onafhankelijk. Alert ben je op non-verbale signalen en wat er niet gezegd wordt door de coachee en confronteert hem of haar hiermee. Samen met je coachee probeer je de vraagstelling van binnenuit te begrijpen. Je bent op zoek naar vooronderstellingen achter deze vraagstelling en de onderliggende emoties en conflicten die hiertoe hebben geleid, om zo het inzicht van de coachee te vergroten. Kloppen deze vooronderstellingen wel?

Jouw metafoor: Spiegel

Je bent onafhankelijk & neutraal en laat de coachee zien wat hij zegt of denkt.


  Omschrijving Profiel Duur Investering