Right to Play

Sinds begin 2011 werken Right To Play en de Baak samen; twee organisaties waarin de Coach een centrale rol speelt. Right To Play leidt in meer dan 20 ontwikkelingslanden lokale mensen op tot Coach. Zij begeleiden sport- en spelactiviteiten voor kinderen. Voor elke Coach opleiding die bij de Baak start krijgt Right To Play 135 euro. Hier kunnen 2 kinderen een jaar lang van sporten en spelen.

Right To Play
Voor een heleboel kinderen wereldwijd is sporten en spelen niet vanzelfsprekend. Right To Play gelooft dat dit juist onmisbaar is in de ontwikkeling van kinderen. Als toonaangevende internationale organisatie zet Right To Play zich in voor dit recht van ieder kind. Johann Olav Koss, viervoudig Olympisch kampioen schaatsen uit Noorwegen, richtte Right To Play op in 2000 en is CEO van de organisatie.

Door de kracht van sport en spel in te zetten in gebieden die door oorlog, armoede en ziekte zijn getroffen, leren kinderen belangrijke vaardigheden zoals samenwerken en fair play en wordt spelenderwijs voorlichting gegeven over ziektes als HIV/Aids, malaria en tuberculose.

Right To Play zorgt voor een veilige plek voor kinderen om spelenderwijs te leren en geeft kinderen hoop op een betere toekomst. Niemand wordt daarbij uitgesloten.

 

Opleiding tot Coach
Right To Play leidt in lokale gemeenschappen en op scholen (jeugd)leiders en leraren op tot Coach om sport en spelprogramma’s uit te voeren. Dit doet Right To Play in meer dan twintig landen in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. In 2012 zijn wekelijks bijna 1 miljoen kinderen bereikt, met de hulp van 12.000 coaches die dit vrijwillig doen.

Bij de Baak gaan zakelijkheid en idealisme hand in hand. De Baak steunt daarom graag projecten en initiatieven die leren en ontwikkelen bevorderen. Per coaching opleiding die van start gaat doneert de Baak 135 euro aan Right To Play. Hiermee kan een Coach een heel jaar lang, elke week, tenminste twee kinderen begeleiden.

De Baak leidt zo in Nederland coaches op en helpt daarmee ook coaches in ontwikkelingslanden om goed werk te doen. Wil je zelf ook doneren aan deze prachtige organisatie of wil je meer informatie/inspiratie, kijk dan op de website van Right To Play.

Right To Play Coaches
Sinds het voorjaar van 2011 heeft u al een aantal Coaches kunnen volgen in het Coachingmagazine. Zo vertelde Benjamin uit Burundi hoe hij als jonge vluchteling in Tanzania al in contact kwam met Right To Play. Hij werd eerst Coach en is nu vast in dienst in Burundi.
Asana uit Ghana werkt als lerares op een basisschool. Ze heeft haar lessen veel interactiever kunnen maken en ziet dat die lessen veel beter blijven hangen bij haar leerlingen. Lorena uit Peru, ook lerares, ziet dat ook ouders interesse tonen in Right To Play. Ze organiseert nu speciale workshops hoe sport en spel ouders kan helpen in de ontwikkeling van hun eigen kinderen.

 


  Omschrijving Profiel Duur Investering