Fujifilm: ondernemerschap in alle lagen

Van aansturen naar gezamenlijkheid

Fujifilm werkt al langer samen met de Baak, en met de snel veranderende omgeving, komen er nieuwe opleidingsvragen en uitdagingen. In de huidige markt zag het Management Team dat er een aantal eigenschappen sterker ontwikkeld moeten worden in het bedrijf, en het tijd was voor een upgrade. In een MD-programma voor alle lagen leidinggevenden worden achtereenvolgens drie thema’s uitgewerkt: entrepreneurship, changemanagement en influencing.

Jan van Reijsen, HR manager Fuijfilm Manufacuring Europe: “Wij willen dat in alle lagen van de organisatie mensen hun eigen ondernemersprofielen ontwikkelen, dat iedereen zich gaat gedragen als kleine ondernemer binnen de grote onderneming. Wij willen dat mensen uitdagingen aan gaan, kansen zien in plaats van problemen, en weerstand ombuigen naar positieve kracht. Dit betekent een verandering in de bedrijfsmentaliteit, en dat krijg je niet voor elkaar met alleen maar 3 trainingsmodules. Het moet ingebed worden in de organisatie”.

Training combineren met praktijkuitdagingen
Dit traject is een mix geworden van verschillende onderdelen. We zijn begonnen met het trainen van de topmanagers, daarna de sectiemanagers en daaronder nog de supervisors en Leaders. Allemaal doorlopen ze de drie thema’s binnen 3 modules. Naast trainingsdagen waarin je met collega’s een ontwikkeling doormaakt, is het de bedoeling dat je met collega’s, liefst uit een ander vakgebied, in een Venture stapt. Binnen de verschillende Ventures kunnen ideeën of producten worden ontwikkeld welke toepasbaar zijn in het directe werkveld of voor New Business. Voor zo’n uitgewerkt idee moet je dan een sponsor zien te vinden binnen het bedrijf zodat je het kunt uitvoeren, dus de presentatie en het idee zelf moeten degelijk in elkaar zitten.

Modules vullen elkaar aan
Dit praktische onderdeel zorgt voor beweging binnen de organisatie. Mensen gaan zelf bijeenkomsten organiseren, en er is een Venture café waarin mensen elkaars ideeën vertellen, aanscherpen en van tips voorzien. En af en toe is er support van de Baak maar het meeste doen we zelf. Een Venture aangaan hoort bij de eerste module, de volgende stap is dat goede ideeën voor verandering zorgen, vandaar dat de 2e module gaat over changemanagement. Hoe vind je je business partners , hoe ga je om met mensen die tegenwerken. Hoe vind je sponsoren? Hoe ga je intern leervermogen ontwikkelen? Wanneer je als deelnemer dat onderdeel doorleeft hebt komt de 3e module over beïnvloeding. Je blijft niet naar ‘boven’ kijken of er iets gaat gebeuren, maar vanuit een gevoel van gezamenlijkheid neem je je verantwoordelijkheid om iets daadwerkelijk neer te zetten met alle tegenwerking en medewerking die je tegenkomt. Onze organisatie is al merkbaar in beweging gekomen.

Inbedding door actualiseren organisatiestructuur
Alleen een training doet ‘het’ ook niet. Daarnaast hebben ook wijzelf aanpassingen binnen de organisatiestructuur gedaan om ondernemerschap te bevorderen. De arbeidsvoorwaarden zijn aangepast, het nieuwe werken is meer geïntegreerd en mensen hebben meer eigen verantwoordelijkheid gekregen en dus ook vertrouwen. Om de organisatie in beweging te houden heeft het MT als speerpunten flexibiliteit en vitaliteit vastgesteld. Wellicht gaat er in de toekomst nog meer veranderen, je weet niet welke ideeën nog uit de Ventures naar voren komen. Ook met de Baak en het programma zelf gaan we flexibel om. We stellen meteen het programma bij als zich nieuwe kansen of mogelijkheden voordoen. Dit traject ontstaat echt in co-creatie.

Resultaten?
Je wilt met een uitgebreid programma als deze natuurlijk wel dingen bereiken, ander gedrag, betere werkprocessen, snellere oplossingen en wellicht nieuwe producten. Het heeft constante aandacht nodig om het daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Naast kennis opdoen moet je ook tijd investeren om het langzaam in te bedden in de praktijk. Alle deelnemers leren en weten nu elkaar aan te spreken. We zitten midden in het traject, ik merk een hogere actiemodus bij onze medewerkers. Ze zijn meer betrokken bij de organisatie er is communicatie tussen verschillende afdelingen en managementlagen die elkaar eerst niet zoveel aanspraken. Alleen al door mensen crossfunctional bij elkaar te brengen zie je nieuwe kansen en wij geven iedereen de vrijheid het uit te voeren. Vaak zijn het kleine aanpassingen die wel impact hebben, die tot minder vertraging of ergernis leiden. Maar nieuwe producten of innovaties kunnen natuurlijk ook.

Doen!
Mensen durven ook meer risico’s te nemen met het uiten van nieuwe ideeën, je weet dat het serieus genomen wordt, dat mensen meedenken, dat andere afdelingen of een hoger echelon bereikbaar zijn voor je idee. Dat is eigenlijk de nieuwe bedrijfscultuur die we graag willen.”


FUJIFILM heeft in Tilburg 2 vestigingen;
FUJIFILM Manufacturing Europe B.V. en FUJIFILM Europe B.V.
FUJIFILM Manufacturing Europe B.V. is een van de grootste productievestigingen van FUJIFILM buiten Japan. Het bedrijf produceert fotopapier en offsetplaten. Daarnaast werkt men in het Tilburg Research Laboratory continu aan vernieuwing van bestaande producten en aan de ontwikkeling van geheel nieuwe producten. Met ongeveer 850 werknemers is FUJIFILM Manufacturing Europe B.V. uitgegroeid tot een van de grootste industriële werkgevers van Midden Brabant.
FUJIFILM Europe B.V. is de Nederlandse vestiging van het Europese hoofdkantoor. Het is verantwoordelijk voor inkoop, financiën, IT, logistiek en douanezaken binnen Europa. Ook vindt hier de sales en distributie plaats van de Business domeinen Imaging en Graphic Systems. Dit bedrijf telt ongeveer 130 medewerkers.

 

Voor meer informatie over maatwerktrajecten bel onze adviesdesk: 0343 55 63 69 of kijk op: www.debaak.nl/maatwerk

 


  Omschrijving Profiel Duur Investering